תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2016

הותורן, ניו יורק, 9 בנובמבר 2016, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2016 – לעומת 30 בספטמבר 2015

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2016 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2015

מר קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, אמר: "אנחנו מרוצים מהמכירות והביצועים התפעוליים החזקים שלנו לנוכח עוצמה תחרותית גדלה ולחצים על המחירים. המכירות של המוצרים החדשים שלנו  עמדו ציפיות שלנו, ובכמה מקרים עלו עליהן, וזה עזר לקזז את הקיטון במכירות שנובע מהשחיקה במחירים של מוצרים קיימים. אנחנו ממשיכים להתמקד בבניית צנרת המו"פ שלנו כדי לרשום ביצועים ארוכי טווח בני קיימא".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) של Naftifine Hydrochloride Cream USP, 1%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

התוכנית לרכישה מחדש של מנית

ב-19 באוגוסט 2016 החברה הודיעה על השלמת הרכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. החברה רכשה מחדש1,801,099  מהמניות הרגילות שלה בעסקאות בשוק הפתוח, בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1, במחיר ממוצע של $138.80 למניה, כמתואר

תקופה

מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית

המחיר הממוצע ששולם למניה

17 במרץ 2016 – 31 במרץ 2016

67,339

$140.30

1 באפריל 2016 – 30 באפריל 2016

117,515

$141.46

1 במאי 2016 ­– 31 במאי 2016

552,474

$134.86

1 ביוני 2016 – 30 ביוני 2016

290,298

$142.32

1 ביולי 2016 ­– 31 ביולי 2016

318,080

$141.28

1 באוגוסט 2016 – 18 באוגוסט 2016

455,393

$138.71

סך הכל

1,801,099

$138.80

 

הודעה על מינוי חדש

ב-3 באוקטובר 2016 תרו הודיעה על המינוי של מריאנו בלגואר לסגן נשיא, סמנכ"ל כספים וסמנכ"ל חשבונאות. למר בלגואר יש קרוב לעשרים שנות ניסיון כמנהל בכיר בכספים בחברות גלובליות כגון Novartis Consumer Health, נסטלה ותפקידו האחרון היה בחטיבת התיק האסטרטגי הגלובלי של Henry Schein.

ב-6 בביולי החברה הודיעה שהמנכ"ל שלה, מר קאל סונדרם, מתכוון להתפטר מתפקידו כמנכ"ל עד סוף השנה הקלנדרית הנוכחית. מועצת המנהלים של תרו, בעזרת מר סונדרם, מנהלת חיפוש אחר המחליף שלו.

שיחת וועידה על הרווח (08:30 שעון החוף המזרחי, 9 בנובמבר 2016).

כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:30 שעון החוף המזרחי ביום רביעי, 9 בנובמבר 2016, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

 

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך שנים עשר (12) יום אחרי השיחה.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC. 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017.

למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

 

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

 
 

 

 

   

 

   
     

Quarter Ended

   

Six Months Ended

 
     

September 30,

   

September 30,

 
     

2016

 

 

2015

   

2016

 

 

2015

 

Sales, net

   

$

228,794

     

$

212,058

     

$

462,578

     

$

427,336

   

Cost of sales

     

51,428

       

41,354

       

102,313

       

84,828

   

Impairment

   

 

76

 

   

 

1,947

 

   

 

184

 

   

 

1,947

 

 

Gross profit

     

177,290

       

168,757

       

360,081

       

340,561

   
                         

 

Operating Expenses:

                         

Research and development

     

14,845

       

18,728

       

32,765

       

33,268

   

Selling, marketing, general and administrative

     

20,886

       

24,046

       

43,137

       

46,938

   

Settlements and loss contingencies

   

 

-

 

   

 

1,000

 

   

 

-

 

   

 

1,000

 

 

Operating income

     

141,559

       

124,983

       

284,179

       

259,355

   
                         

 

Financial (income) expense, net:

                         

Interest and other financial income

     

(3,546

)

     

(3,401

)

     

(6,853

)

     

(6,670

)

 

Foreign exchange income

     

(13,375

)

     

(34,858

)

     

(7,465

)

     

(30,658

)

 

Other gain, net

   

 

1,054

 

   

 

758

 

   

 

1,457

 

   

 

1,110

 

 

Income before income taxes

     

159,534

       

164,000

       

299,954

       

297,793

   

Tax expense

   

 

35,558

 

   

 

30,443

 

   

 

65,984

 

   

 

60,532

 

 

Income from continuing operations

     

123,976

       

133,557

       

233,970

       

237,261

   

Net loss from discontinued operations attributable to Taro

   

 

(76

)

   

 

(70

)

   

 

(177

)

   

 

(101

)

 

Net income

     

123,900

       

133,487

       

233,793

       

237,160

   

Net income attributable to non-controlling interest

   

 

243

 

   

 

139

 

   

 

240

 

   

 

176

 

 

Net income attributable to Taro

   

$

123,657

 

   

$

133,348

 

   

$

233,553

 

   

$

236,984

 

 
                         

 

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:

                         

Basic

   

$

3.00

 

   

$

3.11

 

   

$

5.59

 

   

$

5.54

 

 

Diluted

   

$

3.00

 

   

$

3.11

 

   

$

5.59

 

   

$

5.54

 

 
                         

 

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:

                         

Basic

   

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

Diluted

   

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

                         

 

Net income per ordinary share attributable to Taro:

                         

Basic

   

$

3.00

 

   

$

3.11

 

   

$

5.59

 

   

$

5.54

 

 

Diluted

   

$

3.00

 

   

$

3.11

 

   

$

5.59

 

   

$

5.54

 

 
                         

 

Weighted-average number of shares used to compute net income per share: