ABOUND הציגה בוועידה העולמית לסרטן הריאות נתונים התומכים בבטיחות ויעילות של ABRAXANE עבור אוכלוסיות חולים מאתגרות

ממצאי ביניים של ניסוי תומכים בבטיחות, יעילות ועמידות בקרב מטופלים מבוגרים וקשקשתיים עם NSCLC מתקדם. הממצאים עקביים עם תוצאות קודמות שנראו בשלב III של הניסוי המרכזי.

בודרי, שוויץ, 6 בדצמבר 2016, (BUSINESS WIRE):

תאגיד Celgene (סימול (NASDAQ:CELG , הכריז היום על תוצאות ביניים של תוכנית הניסוי הקליני ABOUND להערכת השימוש ב- ABRAXANE (חלקיקים פקלטיקסלים מקושרי פרוטאינים לתרחיף בהזרקה) (קשור אלבומין) במטופלים עם סרטן ריאה מתקדם שאינו קטן (NSCLC). נתוני הביניים מניסויי ABOUND, אשר הוצגו במהלך ועידתIASLC  ה- 17 לסרטן ריאות (WCLC), מחזקים את היתרונות של טיפול ABRAXANE/carboplatin משולב בקו ראשון של  NSCLC.

נתוני ביניים של ABOUND.70+ בקרב 128 מטופלים מבוגרים (מעל גיל 70) המקבלים טיפול קו ראשון עם ABRAXANE/carboplatin ל- NSCLC מתקדם, מצאו כי 91 (73%) מטופלים חוו רמה ≥2 של נוירופתיה פריפרית (PN) או רמה ≥3 של דיכוי מח עצם (myelosuppression ) [נקודת קצה ראשית]. בזמן האנליזה, חציון השרידות הכללי היה 14.6  חודשים, וחציון השרידות נקי מפרוגרסיה היה 6.2 חודשים, כפי שנאסף משתי זרועות הטיפול ]נקודות קצה משניות]. מטופלים קיבלו באופן רנדומלי טיפול קו ראשון עם ABRAXANE/carboplatin  ברמה שבועית או בכל שלושה שבועות עם הפסקה של שבוע אחדi. בסך הכל, 80 אחוז מהמטופלים הפסיקו את הטיפול ורובם עשו זאת בגלל אירועים שוללים (24%) או התקדמות המחלה (34%). PN ברמה ≥2 דווח עבור 34% מהמטופלים, ונוירופתיה, אנמיה ותרומבוציטופניה אובחנו ב- 52%, 21% ו- 21% מהמטופלים, בהתאמה. i

נתוני הביניים ABOUND.sqm  ב- 284 מטופלים שקיבלו טיפול השראתי (induction) עם ABRAXANE/carboplatin עבור NSCLC קשקשתי ברמה  IIIB/IV הראו כי פרופיל הבטיחות היה עקבי עם דיווח קודם עבור מערך משנה של קשקשת בניסוי המרכזי שלב III. .ii,iii  במהלך שלב ההשראה, כל המטופלים קיבלו ארבעה מחזורים של 21 ימי טיפול ABRAXANE/carboplatin  סטנדרטי. ii בסך הכל, 119 מטופלים (42 אחוז) הפסיקו את הטיפול במהלך שלב ההשראה. רוב המטופלים הפסיקו את הטיפול בגלל התקדמות המחלה (34אחוז) או אירועים שוללים (24 אחוזים). האירועים השוללים הנפוצים ביותר (TEAEs) היו המטולוגיים וכללו אנמיה (26 אחוזים), נויטרופניה (43%) ותרומבוציטופניה (15%). ii

שני ניסויי ABOUND גם העריכו את איכות חיי המטופלים באמצעות מדד אינדקס סימפטומים לסרטן ריאות עם 3 פריטים (LCSS), מדד Symptom Burden, ציוני Lung Cancer Symptom ו- Pulmonary Symptom ובאמצעות EuroQol חמישה מימדים, שאלון 5 רמות (EQ-5D-5L). ניתוח ביניים זה מראה כי איכות החיים באופן כללי נשמרה או השתפרה בקרב שתי אוכלוסיות המטופלים. iv,v .

"נתונים מוקדמים אלה מתוכנית הניסויים הקליניים ABOUND מעודדים מאוד, מכיוון שהם עקביים עם ממצאים המגיעים מקבוצות המשנה של מטופלי סרטן ריאות לא קטן וקשה לטיפול, כפי שעלו בשלב III של הניסוי המרכזי ב- ABRAXANE", אמר מיכאל פל, נשיא, המטולוגיה ואונקולוגיה ב- Celgene. "נתונים אלה, בשילוב המחקרים המתמשכים ב- ABRAXANE, יחד עם סוכנים חדשניים של אימונותרפיה, מספקים לנו הבנה עמוקה יותר של הטיפול באוכלוסיות מטופלים מאתגרות. הם גם מסייעים לנו להמשיך ולפתח אפשרויות טיפול עתידיות".

עם ההתפתחות המהירה של אופק הטיפולים בסרטן ריאות, Celgene נותרת מחויבת לחיפוש מתמשך אחר שילובים שיסייעו לאלה החיים עם סרטן ריאות, כולל מטופלים שלא מסתייעים מאימונותרפיה וטיפול ממוקד. ABRAXANE  מוערך כרגע כטיפול הבסיס עבור מטופלים אלה.

תוצאות הביניים בשלב I של המחקר, עם סוכן האימונותרפיה nivolumab  בשילוב עם ABRAXANE/carboplatin, ב- 22 מטופלים בשלב IIIB/IV NSCLC יוצגו גם הם WCLC. מטופלים קיבלו ארבעה מחזורים של טיפול סטנדרטי ב ABRAXANE/carboplatin בשילוב עם nivolumab, שלאחר מכן החלו מחזור 5 עם nivolumab  מונותרפיה. נקודות הקצה המרכזיות היו מספר המטופלים עם מינון להגבלת רעילות ואחוז מטופלים עם AEAE ברמה ¾ או הפסקת טיפול כתוצאה מ- TEAE. נתוני הביניים מצביעים על כך ששילוב ABRAXANE/carboplatin עם nivolumab  עלול להיות בעל פעולה מבטיחה נגד גידולים  במטופלים עם NSCLC מתקדם, ללא אירועים שוללים בלתי צפויים (AE)vi .

רמת ¾ AE הנפוצה ביותר שאובחנה במהלך המחקר כללה נויטרופניה  (45%), אנמיה (35%), היפוקלמיה (15%), והקאה (15%). המחקר הורחב ומטופלים כרגע נרשמים לחלק 2. נתונים נוספים על בטיחות ויעילות השילוב עבור מספר סוגי גידולים יוצגו במפגש רפואי עתידי.

נתוני ABRAXANE שיוצגו ב- WCLC

תתקיים מצגת ב- WCLC הממוקדת בממצאים חדשים ממחקר שלב III עבור ABRAXANE  (Abstract 4460). המצגת תדווח על השפעת עומק התגובה על שרידות מטופלים בכימותרפיה קו ראשון עבור NSCLC. ניתוח נתוני עולם אמיתי של יוצאי צבא ארה"ב עם NSCLC יוצג גם הוא ב- WCLC, כשהוא מעריך את הימצאות קשקשת NSCLC ביוצאי צבא אל מול האוכלוסייה הכללית (Abstract 4737)  והימצאות מחלות אוטואימוניות ביוצאי צבא עם NSCLC (Abstract 4745) .

חוקר נוסף יזם מחקר שיוצג ב- WCLC, שגם הוא מעריך את ABRAXANE  כקו ראשון (פוסטרים P2.03a-028  ו- P2.06-018), קו שני (פוסטרים P2.03a-040, P2.03a-040 ו- P2.03a-040) או קו שלישי (פוסטר P2.06-015) עבור מטופלים עם NSCLC מתקדם. וכן עם הגדרות אדג'וונט (פוסטר  P2.03a-070) וניאו-אדג'וונט (פוסטר P2.04-034), ובקרב מטופלים כימו-נאיבים עם מוטציית EGFR (פוסטר P3.02b-061).

אודות ABOUND

ABOUND הא תכנית ניסויים קלינית, מרובת שלבים, open-label, מרובת מרכזים, המבצעת הערכה של שימוש ב- ABRAXANE  בשילוב קרבופלטין או סוכנים אחרים, כולל אימונתרפיה, כטיפול קו ראשון או שני עבור מטופלים עם סרטן ריאות לא קטן מתקדם (NSCLC). מבחני ABOUND כוללים מטופלים בני 70 ומעלה, וכן כאלה עם מצב ביצועים גרוע מכך או מחלה קשקשית, וכאלו המקבלים טיפולי קו שני+. vii,viii,ix,x .

אודות ניסוי ABRAXANE/NIVOLUMAB

זהו מחקר בטיחות שלב I, open-label, מרובה מרכזים, עבור כימותרפיה מבוססת ABRAXANE הניתנת לפני ו/או בשילוב nivolumab  עבור סרטן הלבלב, NSCLC וסרטן שד מטה-סטטי. זהו מחקר עם שש זרועות המעריך שתי זרועות טיפול עבור כל סוג גידול/ אינדיקציה.

אודות ABRAXANE (nab-paclitaxel)

ABRAXANE מיועד לטיפול קו ראשון בסרטן ריאות מקומי מתקדם או מטה-סטטי לא קטן, בשילוב עם קרבופלטין, במטופלים שאינם מועמדים לניתוח קורקטיבי או לטיפול בהקרנה.

מידע בטיחות חשוב

אזהרה - נויטרופניה

ניגודים

ספירת נויטרופיל

רגישות יתר

אזהרות ואמצעי זהירות

השפעות המטולוגיות

מערכת עצבים

 

היפר רגישות

פגיעה בכבד

מכיוון שהחשיפה לרעילות פקליטקסל יכולה להתגבר בגלל פגיעה בכבד, מתן ABRAXANE  למטופלים עם פגיעה בכבד צריכה להיעשות בזהירות.

 

אלבומין (אדם)

שימוש בהיריון: היריון בקטגוריה D

שימוש בגברים

 

תגובות מנוגדות

מחקר סרטן ריאות לא קטן (NSCLC)

ניסיון פוסט שיווק עם ABRAXANE וצורות פקליטקסל אחרות

אינטראקציה עם תרופות

שימוש באוכלוסיות מסוימות

אימהות מיניקות

ילדים

גריאטריה

אי ספיקת כליות

מינונים ומתן

Please see full Prescribing Information, including Boxed WARNING.

Please refer to the Summary of Product Characteristics for full European prescribing information.

אודות Celgene

תאגיד Celgene, הממוקם בסאמיט, ניו ג'רזי, היא חברת ביו פארם גלובלית המעורבת בעיקר בגילוי, פיתוח ומסחור טיפולים חדשניים לסרטן ולמחלות דלקתיות, באמצעות פתרונות הדור הבא של פרוטאין הומאסטסיס, אימונו-אונקולוגיה, אפיג'נטיקס, אימיונולגיה ודלקת נוירולוגית. למידע נוסף, בקר ב www.celgene.com. עקוב אחר Colgene ברשתות החברתיות: @Celgene, Pinterest, LinkedIn, FaceBook ו- YouTube.

הצהרת חוף מבטחים

 This press release contains forward-looking statements, which are generally statements that are not historical facts. Forward-looking statements can be identified by the words "expects," "anticipates," "believes," "intends," "estimates," "plans," "will," "outlook" and similar expressions. Forward-looking statements are based on management's current plans, estimates, assumptions and projections, and speak only as of the date they are made. We undertake no obligation to update any forward-looking statement in light of new information or future events, except as otherwise required by law. Forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, most of which are difficult to predict and are generally beyond our control. Actual results or outcomes may differ materially from those implied by the forward-looking statements as a result of the impact of a number of factors, many of which are discussed in more detail in our Annual Report on Form 10-K and our other reports filed with the Securities and Exchange Commission.

i Langer C, et al. Safety and Efficacy Results from ABOUND.70+: nab-Paclitaxel + Carboplatin in Elderly Patients with Advanced NSCLC. Abstract 4630. Presented at the 2016 World Conference of Lung Cancer (WCLC), December 4-7, 2016.

ii McCleod M, et al. Interim Results from ABOUND.sqm: Safety of nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer. Abstract 4391. Presented at the 2016 World Conference of Lung Cancer (WCLC), December 4-7, 2016.

iii Socinsky M, et al. Safety and efficacy of weekly nab®-paclitaxel in combination with carboplatin as first-line therapy in elderly patients with advanced non-small-cell lung cancer. Annals of Oncology. 24: 314–321, 2013.

iv Weiss J, et al. ABOUND.70+: Interim Quality of Life Results of nab-Paclitaxel + Carboplatin Treatment of Elderly Patients with NSCLC. Abstract 4286. Presented at the 2016 World Conference of Lung Cancer (WCLC), December 4-7, 2016.

v Thomas M, et al. nab-Paclitaxel + Carboplatin Induction Therapy in Squamous Non-Small Cell Lung Cancer: Interim Quality of Life Results from ABOUND.sqm. Abstract 4343. Presented at the 2016 World Conference of Lung Cancer (WCLC), December 4-7, 2016.

vi Goldman J, et al. Interim Results from the Phase I Study of Nivolumab + nab-Paclitaxel + Carboplatin in Non-Small Cell Lung Cancer. Abstract 4127. Presented at the 2016 World Conference of Lung Cancer (WCLC), December 4-7, 2016.

vii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Nab®Paclitaxel With CC486 or Nab®Paclitaxel With Durvalumab, and Nab®Paclitaxel Monotherapy as Second/Thirdline Treatment for Advanced Nonsmall Cell Lung Cancer (abound2L+). Available at https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02250326?term=ABOUNd&rank=3. Accessed November 30, 2016.

viii ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane in Combination With Carboplatin to Treat Advanced NSCL Cancer in the Elderly (ABOUND 70+). Available at https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02151149?term=ABOUNd&rank=2. Accessed November 30, 2016.

ix ClinicalTrials.gov. Phase II Safety and Tolerability Trial With NabPaclitaxel Plus Carboplatin Followed by NabPaclitaxel for First Line Treatment of NSCLC Subjects With ECOG PS 2 (AboundPS2). Available at https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02289456?term=ABOUNd&rank=4. Accessed November 30, 2016.

x ClinicalTrials.gov. Safety and Efficacy Study of Abraxane as Maintenance Treatment After Abraxane Plus Carboplatin in 1st Line Stage IIIB / IV Squamous Cell Non-small Cell Lung Cancer (aboundsqm). Available at https://www.clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02027428?term=ABOUNd&rank=6. Accessed November 30, 2016.

 

 

יצירת קשר:

For Celgene:

משקיעים

908-673-9628
investors@celgene.com

או

מדיה
908-673-2275
media@celgene.com

מקור: Celgene Corporation 

צפו בהודעה לעיתונות הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:

 

http://www.businesswire.com/news/home/20161206005418/en

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire