תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2016

  

הותורן, ניו יורק, 10 בפברואר 2017, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2016 – לעומת 31 בדצמבר 2015

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016 – לעומת 31 בדצמבר 2015

מר אבהאי גנדי, המנכ"ל הזמני של תרו, אמר: אנחנו ממשיכים להתמודד עם גורמי נגד מאתגרים בגלל סביבה יותר ויותר תחרותית, בעיקר נכנסים חדשים לעסקי הבסיס שלנו ולחץ בגלל קונסולידציה של קונים". מר גנדי המשיך: "הגורמים האלה משפיעים על המגזר הגנרי כולו, ואינם ייחודיים לתרו, אבל אנחנו מאמינים שאנחנו ממוצבים היטב בשוק. אנחנו ממשיכים להשקיע במו"פ כדי לטפח את צנרת הפיתוח שלנו ומחפשים בעקביות דרכים להפיק ערך מתיק המוצרים שלנו. אני מעודד מהגידול המתמשך בכמויות הגנריות שהיה אצלנו במהלך השנה".

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) של Acyclovir Ointment USP, 5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

 

מינויים של נושאי משרה ודירקטורים

ב-22 בנובמבר 2016 החברה הודיעה על המינוי של מר עודאי בלדוטה כמנכ"ל וכמועמד למועצת המנהלים של תרו. המינוי שלו אושר לאחר מכן על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית השנתית ב-29 בדצמבר 2016.

בנוסף למינוי של מר בלדוטה, גם מר אבהאי גנדי מונה למועצת המנהלים. גם המינוי שלו אושר על ידי בעלי המניות של החברה באסיפה הכללית השנתית והוא צפוי להיכנס לתפקידו כסגן יו"ר בתחילת 2017. ב-1 בדצמבר 2016 מר גנדי מונה לתפקיד מנכ"ל זמני, בתוקף מ-1 בינואר 2017, וישמש בתפקיד זה עד הגעתו של מר בלדוטה.

בגלל עיקרון הרוטציה הקבועה של הדירקטורים החיצוניים בתרו, מר דן בירן וגברת אילנה אבידוב-מור פרשו ממועצת המנהלים של תרו אחרי שש שנים של שירות מסור. שני מועמדים מאוד מוכשרים הוצעו ואושרו באסיפה הכללית למילוי המקומות הפנויים האלה – גברת לינדה בן שושן ומר אלי סטריט.

תוכנית לרכישה חוזרת של מניות

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה תוכנית חדשה לרכישה חוזרת של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. האישור הזה בא אחרי ההשלמה המוצלחת ב-19 באוגוסט 2016 של התוכנית הקודמת לרכישה מחדש של מניות בסך 250 מיליון דולר. במסגרת התוכנית הראשונה, החברה רכשה מחדש 1,801,099 מהמניות הרגילות שלה, שמהן 1,733,760 מניות נרכשו לפני 1 באפריל 2016.

לפי האישור מנובמבר 2016 הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי ההון של העסק, מחיר השוק של המניה שלה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. האישור לרכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-31 בינואר 2017, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:

 

תקופה

מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית

המחיר הממוצע ששולם למניה

שווי בדולרים של המניות שאפשר עדיין לרכוש במסגרת התוכנית

25 בנובמבר 2016 - 30 בנובמבר 2016

68,641

$105.21

 

1 בדצמבר 2016 - 31 בדצמבר 2016

242,821

$104.87

 

1 בינואר 2017 -
31 בינואר 2017

156,353

$103.33

 

סך הכל

467,815

$104.40

$201,157,915

המכירה של Keveyis

ב-23 בדצמבר 2016 תרו הודיעה על המכירה של הזכויות בארה"ב על Keveyis® (dichlorphenamide) ל-Strongbridge Biopharma plc (סטונברידג‘). לפי תנאי הסכם הרכישה, סטונברידג‘ תיתן לתרו תשלומים מראש ונדחים של 8.5 מיליון דולר בשני תשלומים. תרו גם זכאית לקבל תשלומים עתידיים נוספים עם ההשגה של אבני דרך מסוימות במכירות של יחידות. תרו הסכימה להמשיך לייצר Keveyis עבור סטונברידג‘, במסגרת חוזה הספקה בלעדי לפחות במשך תקופת הבלעדיות של Keveyis כתרופה יתומה, בכפוף לתנאים והתניות מסחריים מסוימים, כולל רכישות אספקה מינימליות.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

 

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF INCOME

 

(Unaudited)

 

(U.S. dollars in thousands, except share data)

 
           

 

   
 

Quarter Ended

 

Nine Months Ended

 
 

December 31,

 

December 31,

 
 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

 

Sales, net

$

220,395

   

$

258,342

   

$

682,973

   

$

685,678

   

Cost of sales

 

53,053

     

44,166

     

155,366

     

128,994

   

Impairment

 

-

 

 

 

-

 

 

 

184

 

 

 

1,947

 

 

Gross profit

 

167,342

     

214,176

     

527,423

     

554,737

   
               

 

Operating Expenses:

               

Research and development

 

18,001

     

17,944

     

50,766

     

51,212

   

Selling, marketing, general and administrative

 

20,312

     

22,866

     

63,450

     

69,804

   

Settlements and loss contingencies

 

-

 

 

 

(27

)

 

 

-

 

 

 

973

 

 

Operating income

 

129,029

     

173,393

     

413,207

     

432,748

   
               

 

Financial (income) expense, net:

               

Interest and other financial income

 

(3,961

)

   

(3,038

)

   

(10,814

)

   

(9,708

)

 

Foreign exchange income

 

(18,533

)

   

(23,887

)

   

(25,998

)

   

(54,545

)

 

Other gain, net

 

9,009

 

 

 

710

 

 

 

10,466

 

 

 

1,820

 

 

Income before income taxes

 

160,532

     

201,028

     

460,485

     

498,821

   

Tax expense

 

20,483

 

 

 

11,831

 

 

 

86,467

 

 

 

72,363

 

 

Income from continuing operations

 

140,049

     

189,197

     

374,018

     

426,458

   

Net loss from discontinued operations attributable to Taro

 

(137

)

 

 

(101

)

 

 

(314

)

 

 

(202

)

 

Net income

 

139,912

     

189,096

     

373,704

     

426,256

   

Net income attributable to non-controlling interest

 

94

 

 

 

98

 

 

 

334

 

 

 

274

 

 

Net income attributable to Taro

$

139,818

 

 

$

188,998

 

 

$

373,370

 

 

$

425,982

 

 
               

 

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:

             

Basic

$

3.42

 

 

$

4.41

 

 

$

9.00

 

 

$

9.95

 

 

Diluted

$

3.42

 

 

$

4.41

 

 

$

9.00

 

 

$

9.95

 

 
               

 

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:

           

Basic

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.01

)

 

$

(0.00

)

*

Diluted

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.01

)

 

$

(0.00

)

*

               

 

Net income per ordinary share attributable to Taro:

               

Basic

$

3.42

 

 

$

4.41

 

 

$

8.99

 

 

$

9.95

 

 

Diluted

$

3.42

 

 

$

4.41

 

 

$

8.99

 

 

$

9.95

 

 
               

 

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:

             

Basic

 

40,961,015

 

 

 

42,833,533

 

 

 

41,541,010

 

 

 

42,833,533

 

 

Diluted

 

40,961,015

 

 

 

42,833,533

 

 

 

41,541,010

 

 

 

42,833,533

 

 
               

 

* Amount is less than $0.01

 

May not foot due to rounding.

 
               

 

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

 

 

 

 

 

 

 
     

December 31,

   

March 31,

     

2016

   

2016

ASSETS

   

(unaudited)

   

(audited)

CURRENT ASSETS:

           

Cash and cash equivalents

   

$

549,646

   

$

576,757

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

     

555,127

     

648,297

Marketable securities

     

3,422

     

3,572

Accounts receivable and other: