מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של 2016 ובשנה המלאה

שיחת ועידה הייתה ביום חמישי בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 16 במרץ 2017, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון הרביעי ובשנה המלאה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2016. התוצאות החשובות:

תוצאות הרבעון הרביעי

ברבעון הרביעי של 2016, ההכנסות הכוללות נטו של 12.4 מיליון דולר כללו בעיקר 10.2 מיליון דולר מהמכירה של אינסולין גולמי לסאנופי לפי תנאי הסכם  ההסדרה, בנוסף להכרה במכירות של המוצר Afrezza שנופקו לחולים בסך 1.3 מיליון דולר. נכון ל-31 בדצמבר 2016, ההכנסות הנדחות נטו כללו מוצרי Afrezza בשווי 1.7 מיליון דולר שנשלחו לספק הלוגיסטי צד שלישי ולמפיצים הסיטונאיים שלנו, אבל לא הוכרו עדיין כהכנסות.

הוצאות המחקר ופיתוח היו 1.6 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016, קיטון של 74.2% לעומת 6.2 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015, בעיקר בגלל קיטון של 1.9 מיליון דולר בעבודות לפיתוח שיתוף פעולה וקיטון של 1.6 מיליון דולר בתמיכת ייעוץ לפרויקטי מחקר ופיתוח.

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה היו 15.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2016, גידול של 84.3% לעומת 8.3 מיליון דולר ברבעון הרביעי של 2015, בעיקר בגלל הוצאה של 9.8 מיליון דולר על מכירות ושיווק שקשורה למסחור של Afrezza, עם קיזוז בגלל קיטון של 1.8 מיליון דולר בהוצאות כלליות והנהלה, בעיקר בגלל ההשפעות של הקיטון בכוח אדם ב-2015 ו-2016.

תוצאות השנה המלאה 2016

ההכנסות הכוללות נטו של 174.8 מיליון דולר ב-2016 כוללות בעיקר הכנסה נטו של 172.0 מיליון דולר משיתוף הפעולה עם סאנופי שנדחתה קודם. ההכנסות נטו ממכירות מסחריות של מוצרים על ידי החברה היו 1.9 מיליון דולר, אחרי הפעלת התאמות ברוטו לנטו על הכנסות ברוטו של 2.7 מיליון דולר מהמוצר Afrezza שנופק לחולים. המכירות המסחריות של המוצר התחילו באוגוסט 2016, אחרי ש-Afrezza עברה מסאנופי ל-MannKind. ב-2015 לא הייתה הכרה בהכנסות או עלות הכנסות שקשורות לשיתוף הפעולה.

עלויות המחקר ופיתוח ב-2016 היו 14.9 מיליון דולר לעומת 29.7 מיליון דולר ב-2015, קיטון של 49.8%, בעיקר קיטון של 6.2 מיליון דולר בהוצאות שקשורות להקטנת כוח אדם, קיטון של 3.3 מיליון דולר בהוצאה על מתקנים, קיטון של 3.1 מיליון דולר בעלויות של פרויקטים וקיטון של 2.1 מיליון דולר בעלויות של ניסויים קליניים. הקיטון הכולל הזה קוזז חלקית בגלל דמי ההגשה ל-FDA בסך 1.0 מיליון דולר של הבקשה לגבי התרופה המשלימה החדשה שהוגשה ב-2016.

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה ב-2016 היו 46.9 מיליון דולר לעומת 41.0 מיליון דולר ב-2015, גידול של 14.4%, בעיקר בגלל גידול בעלויות המכירות והשיווק של Afrezza, עם קיזוז בגלל קיטון בהוצאות כלליות והנהלה. הוצאות המכירות והשיווק היו 19.8 מיליון דולר ב-2016 לעומת 1.6 מיליון דולר ב-2015. הוצאות כלליות והנהלה ב-2016 היו 27.1 מיליון דולר לעומת 39.4 מיליון דולר ב-2015, קיטון של 31.2%, בעיקר בגלל קיטון של 9.0 מיליון דולר בעלויות שקשורות להשפעות של צמצום בכוח אדם, קיטון של 1.7 מיליון דולר בשכר טרחה בגין שירותים מקצועיים וקיטון של 1.7 מיליון דולר בהוצאה על מתקנים.

הרווח של 7.2 מיליון דולר מסילוק חוב ב-2016 הוא תוצאה של ויתור על כל יתרת החוב שלא נפרע של ההלוואה מסאנופי כחלק מההסכם ההסדרה עם סאנופי.

ההכנסה הנקייה ב-2016 הייתה 125.7 מיליון דולר, או הכנסה נקייה של $1.37 למניה, לעומת הפסד נקי של 368.4 מיליון דולר, או הפסד נקי של $4.54 למניה ב-2015.

ב-1 במרץ 2017, אחרי שבעלי המניות אישרו את ההצעה לפיצול הפוך, מועצת המנהלים של החברה אישרה פיצול הפוך של המניות הרגילות של החברה ביחס של 1 ל-5. ב-1 במרץ 2017 החברה הגישה למזכיר המדינה של מדינת דלאוור אישור תיקון לאישור המתוקן והמנוסח מחדש שלה כדי (1) ליישם פיצול הפוך של אחד לחמש של המניות הרגילות המונפקות של החברה ו-(2) להפחית את מספר המניות הרגילות המורשות של החברה מ-700 מיליון מניות ל-140 מיליון. כתוצאה מכך, כל הסכומים של המניות הרגילות הכלולים בהודעה זאת הופחתו רטרואקטיבית פי 5 וכל הסכומים למניות רגילות הוגדלו פי 5.

המזומנים ושווי ערך מזומנים ב-31 בדצמבר 2016 היו 22.9 מיליון דולר, לעומת 35.5 מיליון דולר סוף הרבעון השלישי של 2016. ברבעון הרביעי של 2016 תקבולי המזומנים היו 10.2 מיליון דולר מהמכירה של אינסולין לסאנופי, 4.8 מיליון דולר ממשלוחים של Afrezza, 2.2 מיליון דולר ממכירה של אינסולין לצד שלישי ו-1.1 מיליון דולר משיתוף הפעולה עם רספטור. כעת, היתרה שאפשר ללוות במסגרת הסכם ההלוואה המתוקן עם The Mann Group היא 30.1 מיליון דולר.

שיחת ועידה

MannKind אירחה שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה אתמול בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט של שיחת הוועידה, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q4 2016 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 44096370.

השמעה חוזרת טלפונית תהיה נגישה במשך בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4409 6370#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בגילוי ופיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה, וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

MannKind Corporation
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
(In thousands, except per share amounts)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three months ended
December 31,

 

Twelve months ended
December 31,

 

 

2016

 

2015

 

2016

 

2015

Revenue:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net revenue – collaboration

 

$

 

10,184

 

 

$

 

 

 

$

 

171,965

 

 

$

 

 

Net revenue – commercial product sales

 

 

 

1,322

 

 

 

 

  —

 

 

 

 

1,895

 

 

 

 

  —

 

Revenue – bulk insulin sales

 

 

 

898

 

 

 

 

  —

 

 

 

 

898

 

 

 

 

  —

 

Total net revenue

 

 

 

12,404

 

 

 

 

  —

 

 

 

 

174,758

 

 

 

 

  —

 

Expenses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost of revenue - collaboration

 

 

 

10,230

 

 

 

 

  —

 

 

 

 

32,971

 

 

 

 

  —

 

Cost of goods sold

 

 

 

1,553

 

 

 

 

49,057

 

 

 

 

17,121

 

 

 

 

64,745

 

Research and development

 

 

 

1,559

 

 

 

 

6,218

 

 

 

 

14,917

 

 

 

 

29,674

 

Selling, general and administrative

 

 

 

15,333

 

 

 

 

8,311

 

 

 

 

46,928

 

 

 

 

40,960

 

Property and equipment impairment

 

 

 

  1,259

 

 

 

 

140,412

 

 

 

 

  1,259

 

 

 

 

140,412

 

(Gain) loss on foreign currency translation

 

 

 

(3,433

)

 

 

 

2,697

 

 

 

 

(3,433

)

 

 

 

2,697

 

(Gain) loss on purchase commitments

 

 

 

(2,265

)

 

 

 

66,167

 

 

 

 

(2,265

)

 

 

 

66,167

 

Total expenses

 

 

 

24,236

 

 

 

 

272,862

 

 

 

 

107,498

 

 

 

 

344,655

 

Income (loss) from operations

 

 

 

(11,832

)

 

 

 

(272,862

)

 

 

 

67,260

 

 

 

 

(344,655

Other income (expense):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change in fair value of warrant liability

 

 

 

(2,510

)

 

 

 

  —

 

 

 

 

5,369

 

 

 

 

  —

 

Interest income

 

 

 

15

 

 

 

 

10

 

 

 

 

85

 

 

 

 

18

 

Interest expense on notes

 

 

 

(3,010

 

 

 

(3,331

 

 

 

(15,576

 

 

 

(21,231

)

Interest expense on note payable to principal stockholder

 

 

 

  (729

)

 

 

 

(729

)

 

 

 

(2,901

 

 

 

(2,894

)

Gain (loss) on extinguishment of debt

 

 

 

72,024

 

 

 

 

  —

 

 

 

 

72,024

 

 

 

 

(1,049

)

Other income (expense)

 

 

 

18

 

 

 

 

(106

)

 

 

 

(597

)

 

 

 

1,366

 

Net income (loss)

 

$

 

53,976

 

 

$

 

(277,018

 

$

 

125,664

 

 

$

 

(368,445

)

Net income (loss) per share — basic

 

$

 

  0.56

 

 

$

 

  (3.30

)

 

$

 

  1.37

 

 

$

 

  (4.54

)

Net income (loss) per share — diluted

 

$

 

0.56

 

 

$

 

(3.30

 

$

 

1.36

 

 

$

 

(4.54

Shares used to compute basic net income (loss) per share

 

 

 

95,676

 

 

 

 

83,862

 

 

 

 

92,053

 

 

 

 

81,233

 

Shares used to compute diluted net income (loss) per share

 

 

 

96,510

 

 

 

 

83,862

 

 

 

 

92,085

 

 

 

 

81,233

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<

MannKind Corporation
Condensed Consolidated Balance Sheets
(Unaudited)
(In thousands)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

December 31,
2016

 

 

December 31,
2015

Assets

 

 

 

 

 

 

 

 

Current assets:

 

 

 

 

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

 

 

$

22,895

 

 

 

$

59,074

 

Accounts receivable

 

 

 

302

 

 

 

 

 

Receivable from Sanofi

 

 

 

30,557

 

 

 

 

23

 

Inventory