מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון הראשון של 2017

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 10 במאי 2017, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) פרסמה היום את התוצאות הכספיות שלה ברבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2017. התוצאות החשובות הן:

תוצאות הרבעון הראשון

ברבעון הראשון של 2017 ההכנסות הנקיות הכוללות של 3.0 מיליון דולר כללו 1.8 מיליון דולר מהמכירה של אינסולין גולמי עודף לצד שלישי ומכירות של מוצרי Afrezza בשווי 1.2 מיליון דולר שהוכרו כפי שנופקו לחולים. נכון ל-31 במרץ 2017, ההכנסות הנקיות הנדחות כללו מוצרי Afrezza בשווי 1.8 מיליון דולר שנשלחו לספק הלוגיסטיקה צד שלישי ולמפיצים קמעונאיים, אבל לא הוכרו עדיין כהכנסות.

עלות המכר הייתה 2.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 לעומת 5.2 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, קיטון של בערך 2.7 מיליון דולר או 52%, בעיקר בגלל קיטון של 0.7 מיליון דולר בעלויות עבודה ותקורה שלא נספגו מספיק כתוצאה מהפחתת כוח אדם, 0.3 מיליון דולר שקשורים להערכת שווי מחדש של מלאי ועלויות נדחות של מכירות מסחריות, וקיטון של 1.9 מיליון דולר בעלויות מהוונות שקשורות לייצור של Afrezza שעדיין לא נמכרה ב-2017. הקיטון הכולל הזה מקוזז חלקית על ידי עלות מכר של 0.3 מיליון דולר המיוחסת למכירות מסחריות של מוצרים שכוללת עלויות ייצור של Afrezza שנופקה לחולים.

הוצאות מחקר ופיתוח היו 3.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 לעומת 5.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, קיטון של 2.0 מיליון דולר או 39%, בעיקר בגלל קיטון בעלויות עובדים כולל הוצאה קשורה של 2.2 מיליון דולר על תשלום במניות כתוצאה מקיטון בכוח האדם והפחתה של 0.4 מיליון דולר בשירותי מיקור חוץ. הקיטון הזה קוזזו חלקית על ידי עלויות של 0.5 מיליון דולר בניסויים קליניים.

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה היו 15.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2017 לעומת 7.4 מיליון דולר באותו רבעון של 2016, גידול של 8.0 מיליון דולר או 108%. השותף הקודם שלנו היה אחראי לפעילויות המכירה ברבעון הראשון של 2016. הוצאות הנהלה וכלליות גדלו ב-0.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2014 לעומת אותו רבעון של 2016, בעיקר בגלל הגדלת ההוצאה על פעילות רגולציה שקשורה ל-Afrezza.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2017 היה 16.3 מיליון דולר, או $0.17 למניה על בסיס 95.7 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 24.9 מיליון דולר, או $0.29 למניה על בסיס 85.8 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ברבעון הראשון של 2016. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-31 במרץ 2017 היה 95.8 מיליון.

המזומנים ושווי ערך המזומנים ב-31 במרץ 2017 היו 48.0 מיליון דולר, לעומת 22.9 מיליון דולר בסוף 2016. ברבעון הראשון של 2017 קיבלנו 30.6 מיליון דולר מסאנופי, בהתאם לתשלום של אופציית המכר של האינסולין, 16.7 מיליון דולר ממכירה של בניין עודף ו-2.1 מיליון דולר ממשלוחים של Afrezza. כעת, היתרה שאפשר ללוות במסגרת הסכם ההלוואה המתוקן עם The Mann Group היא 30.1 מיליון דולר.

שיחת ועידה

MannKind תארח שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט של שיחת הוועידה, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q1 2017 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 44096372.

השמעה חוזרת טלפונית תהיה נגישה במשך בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4409 6372#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בגילוי ופיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה, וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

 

 

 

 

MANNKIND CORPORATION AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(In thousands, except per share data)

         
   

Three Months Ended March 31,

   

2017

 

2016

Revenues:

       

Net revenue - collaboration

 

$

63

   

$

--

 

Net revenue - commercial product sales

   

1,196

     

--

 

Revenue - bulk insulin sales

   

1,750

     

--

 
                 

Total revenues

   

3,009

     

--

 

Expenses:

               

Cost of goods sold

   

2,548

     

5,168

 

Research and development

   

3,129

     

5,130

 

Selling, general and administrative

   

15,389

     

7,351

 

Loss on foreign currency translation

   

1,545

     

2,364

 

Total expenses

   

22,611

     

20,013

 

Loss from operations

   

(19,602

)

   

(20,013

)

                 

Other income (expense):

       

Change in fair value of warrant liability

   

6,629

     

--

 

Interest income

   

55

     

15

 

Interest expense on notes

   

(2,706

)

   

(4,221

)

Interest expense on note payable to principal stockholder

   

(714

)

   

(721

)

Other  income

   

14

     

67

 

Total other income (expense)

   

3,278

     

(4,860

)

                 

Loss before benefit for income taxes

   

(16,324

)

   

(24,873

)

Income tax benefit

   

--

     

--

 

Net loss

 

$

(16,324

)

 

$

(24,873

)

                 

Net loss per share - basic and diluted

 

$

(0.17

)

 

$

(0.29

)

                 

Shares used to compute basic and diluted net loss per share

   

95,744

     

85,772

 
                 

 

MANNKIND CORPORATION AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(Unaudited)

(In thousands, except par value and share data)

 
 

March 31, 2017

 

December 31, 2016

       

ASSETS

     

Current assets:

     

Cash and cash equivalents

$

47,978

   

$

22,895

 

Accounts receivable, net

 

438

     

302

 

Receivable from Sanofi

 

--

     

30,557

 

Inventory

 

3,698

     

2,331

 

Asset held for sale

 

--

     

16,730

 

Deferred costs from commercial product sales

 

472

     

309

 

Prepaid expenses and other current assets

 

3,508

     

4,364

 

Total current assets

 

56,094

     

77,488

 

Property and equipment - net

 

28,482

     

28,927

 

Other assets

 

609

     

648

 

Total assets

$

85,185

   

$

107,063

 
               

LIABILITIES AND STOCKHOLDERS‘ DEFICIT

     

Current liabilities:

     

Accounts payable

$

1,519

   

$

3,263

 

Accrued expenses and other current liabilities

 

10,657

     

7,937

 

Facility financing obligation

 

71,795

     

71,339

 

Deferred revenue - net

 

1,844

     

3,419

 

Deferred payments from collaboration - current

 

250

     

1,000

 

Recognized loss on purchase commitments - current

 

6,984

     

5,093

 

Total current liabilities

 

93,049

     

92,051

 

Note payable to principal stockholder

 

49,521

     

49,521

 

Accrued interest - note payable to principal stockholder

 

9,995

     

9,281

 

Senior convertible notes

 

27,642

     

27,635

 

Recognized loss on purchase commitments - long term

 

95,062

     

95,942

 

Deferred payments from collaboration - long term

 

687

     

--

 

Warrant liability

 

752

     

7,381

 

Milestone rights liability and other liabilities

 

7,202

     

8,845

 

Total liabilities

 

283,910

     

290,656

 
               

Commitments and contingencies (Note 10)

     
       

Stockholders‘ deficit:

     

Undesignated preferred stock, $0.01 par value - 10,000,000 shares authorized; no

     

shares issued or outstanding at March 31, 2017 and December 31, 2016

 

--

     

--

 

Common stock, $0.01 par value - 140,000,000 shares

     

authorized, 95,776,297 and 95,680,831 shares issued and outstanding at March 31,

     

2017 and December 31, 2016, respectively

 

958

     

957

 

Additional paid-in capital

 

2,554,230

     

2,553,039

 

Accumulated other comprehensive loss

 

(24

)

   

(24

)

Accumulated deficit

 

(2,753,889

)

   

(2,737,565

)

Total stockholders‘ deficit

 

(198,725

)

   

(183,593

)

Total liabilities and stockholders‘ deficit

$

85,185

   

$

107,063

 
               

 

 אשת הקשר של החברה:

רוז אלינאיה

סגנית נשיא בכירה, כספים

661-775-5300

ralinaya@mannkindcorp.com

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE