NESR משלימה הנפקה ראשונה לציבור בהיקף 210,000,000 דולר

ניו יורק ויוסטון, 17 במאי, 2017, GLOBENEWS WIRE:

NESR או בשמה המלאNational Energy Services Reunited Corp., סימול Nasdaq:NERSU, אשר הוקמה למטרת רכישה ופעילות במסחר מניות, שינוי מבני ומיזוגים, רכישה מלאה או חלקית של כל הנכסים של, כניסה לתוך הסכמים חוזיים, או מעורבות בכל תמהיל עסקים דומה עם ישות עסקית אחת או יותר, הכריזה היום על השלמת ההנפקה הציבורית הראשונה שלה (IPO) של 21,000,000 יחידות במחיר לציבור של 10 דולר למניה, כשההיצע נמכרה בסך של 210,000,000 דולר.

היחידות נכנסו למסחר ביום שישי, 12 במאי, 2017, בנאסד"ק (Nasdaq) תחת הסימול "NERSU". כל יחידה שהונפקה מכילה מניה רגילה אחת וכתב אופציה לרכישת חצי ממניה אחת במחיר של 11.50 דולר למניה מלאה. ברגע שהביטחונות המרכיבים את היחידה מתחילים במסחר נפרד, המניות הרגילות והאופציות צפויים להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול "NESR" ו- “NESRW” בהתאמה. משקיעים מובילים מסוימים, כפי שהוגדר בתשקיף הסופי, הסכימו להחזיק את המניות שלהם באמצעות קבלת השילוב העסקי הראשוני, מבלי לחפש פדיון בהקשר הזה, כשהם רוכשים סך של 60,000,000  של יחידות בהנפקה.

קבוצת Maxim LLC והבנק הלאומי של קנדה פעלו כמנפיקים משותפים. NESR העניקו לחתמים אופציה ל- 45 יום לרכישה של עד ל- 3,150,000 יחידות נוספות כדי לכסות על הקצאת יתר, אם קיימת. 

ההכנסות שהתקבלו ממימוש ההנפקה, 210,000,000  דולר (או 10 דולר ליחידה שנמכרה ב- IPO) הועברו לחשבון נאמנות. מאזן מבוקר של החברה, נכון ל- 17 במאי, 2017, המשקף את הכנסות ה- IPO יכלל כממצא ב- Current Report בטופס 8-K שיוגש על ידי החברה עם הביטחונות לוועדה לניירות ערך (ה- SEC).

Ellenoff Grossman & Schole LLP פעלו כיועצי  עבור החברה בארה"ב, Ogier פעלו כיועץ החברה באיי הבתולה הבריטיים, ו- Loeb & Loeb פעלו כיועצי חיתום.

רישום ההצהרות הקשורות לביטחונות אלה אושר על ידי ה- SEC ב- 11 במאי, 2017. הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה לרכש או למכירה או שידול להצעה לקניה, וכן לא תהיה כל מכירה של, הביטחונות האלה בשום מדינה או אזור שיפוט בהם הצעה שכזו, שידול, או מכירה יהיו בלתי חוקיים בטרם הרישום והאישור תחת חוקי הביטחונות של כל מדינה או אזור שיפוט.

הנפקה זו נעשתה על בסיס תשקיף. עותק של התשקיף הקשור להנפקה זו ניתן לקבל באמצעות פניה לקבוצת Maxim LLC ב- Lexington Ave, 405, New York, NY 10174, מחלקת תשקיפים. או בטלפון (800) 724-0761. לעותקים של הצהרת הרישום ניתן לגשת דרך אתר ה- SEC בwww.sec.gov

אודות NESR

NESR, בהובלת שריף פודה, היא חברת צ‘ק פתוח (חברה ריקה מתוכן) או Special Purpose Acquisition Company או SPAC, שנוצרה במטרה לרכוש, לפעול במסחר מניות, לבצע שינוי מבני במניות ולמזג, לבצע רכישה מלאה או חלקית של כל הנכסים של, להיכנס להסכמים חוזיים, או לפעול בכל תמהיל עסקי דומה עם ישות עסקית אחת או יותר. מאמצי החברה לאתר עסקים לא תוגבל לתעשייה מסוימת או אזור גיאוגרפי, למרות שאנו מתכוונים למקד את החיפוש בעסקי מטרה ונכסים בתעשיית שירותי האנרגיה, עם דגש על שירותי גז ונפט גלובליים.

הכרזה צופת עתיד

הודעה זו לעיתונות מכילה הצהרות אשר מהוות "הצהרות צופות עתיד". הצהרות צופות עתיד כפופות לתנאים שונים, שרבים מהם נמצאים מעבר לשליטת החברה, כולל כאלו המפורטים בפרק "גורמי סיכון" בהצהרת הרישום ובתשקיף הראשוני להצעת ההנפקה שהחברה הגישה ל- SEC. עותקים זמינים באתר SEC, www.sec.gov. החברה אינה מחויבת לעדכן הצהרות האלה או לשנותן לאחר פרסומן, אלא על פי הנדרש בחוק.

 

ליצירת קשר:

Dhiraj Dudeja

NESR Corp

dhiraj@nesrco.com

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE