תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2017

 

הותורן, ניו יורק, 22 במאי 2017, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2017.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2017 – לעומת 31 במרץ 2016

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2017 – בהשוואה ל-31 במרץ 2016

 

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן – בהשוואה ל-31 במרץ 2016

מר אבהאי גנדי, המנכ"ל הזמני של תרו, אמר: "כידוע לכל, וכפי שאנחנו אומרים כבר זמן רב, כל המגזר הגנרי, כולל תרו, ניצב בפני תקופה קשה. סביבת המחירים בגנריקה ממשיכה להיות קשה, במיוחד בארה"ב, בגלל תחרות מוגברת בין היצרנים, נכנסים חדשים לשוק, לחצים מתאגידים של קונים ושיעורי אישור גבוהים יותר במסלול המקוצר (ANDA) של FDA". מר גנדי המשיך: "על סמך התיק המאוזן היטב שלנו, ההתמקדות המתמשכת בהשקעה במו"פ, צנרת הפיתוח הטובה שלנו והמאזן החזק של החברה, אנחנו מאמינים שהמעמד שלנו טוב בשוקי המטרה שלנו".

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): Brompheniramine Maleate, Pseudoephedrine Hydrochloride ו-Dextromethorphan Hydrobromide סירופ  2 mg/5 mL, 30mg/5 mL, 10 mg/5 mL, Metronidazole Gel USP, 1%, Tazarotene קרם 0.1% ו-Felbamate טבליות, 400 mg ו-600 mg. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים וחמש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל 5 אישורים זמניים.

 

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות - החזרת הון לבעלי המניות

 

ב-23 בנובמבר 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. האישור הזה בא בעקבות ההשלמה בהצלחה של התוכנית הקודמת לרכישה חוזרת של מניות בסך 250 מיליון דולר ב-19 באוגוסט 2016, שבמסגרתה החברה רכשה מחדש 1,801,099 מהמניות הרגילות שלה, שמהן 1,733,760 מניות נרכשו לפני 1 באפריל 2016.

לפי האישור מנובמבר 2016, הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. ברבעון הרביעי החברה רכשה מחדש 207,503 מניות במחיר ממוצע של $103.99. במשך השנה החברה רכשה מחדש 2,252,725 מניות בשתי התוכניות.

הרכישה של Thallion Pharmaceuticals Inc.

ב-16 במרץ 2017 BELLUS Health Inc. ("בלוס") הודיעה שהתקשרה בהסכם לרכישת מניות עם תרו למכירה של חברת הבת בבעלות מלאה של בלוס Thallion Pharmaceuticals Inc. ("תליון"), כולל כל הזכויות לתרופה הפוטנציאלית Shigamab™. לפי ההסכם, תרו רוכשת את כל המניות המונפקות ושלא נפרעו של תליון תמורת תשלום כולל פוטנציאלי של 2.7 מיליון דולר קנדי. בנוסף, בלוס תקבל חלק מהכנסות אחרי אישור מסוימות שקשורות לתוכנית ה-Shigamab™.

רישיון פיתוח ומסחור למכירה וההפצה של Pliaglis®

ב-25 באפריל 2017 Crescita Therapeutics Inc. ("קרסיטה") הודיעה שהתקשרה בהסכם רישיון פיתוח ומסחור עם תרו, שמסגרתו קרסיטה העניקה לתרו רישיון בלעדי לזכויות המכירה וההפצה של Pliaglis® בשוק האמריקני ולגרסה משופרת מהדור השני שהוגשה לגביה בקשה לפטנט.

שיחת ועידה (08:00 שעון החוף המזרחי, 23 במאי 2017)

 

כפי שנמסר כבר, החברה תארח שיחת על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שלישי, 23 במאי 2017, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך עשרים וארבעה (24) ימים אחרי השיחה.

אודות תרו

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

 אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(U.S. dollars in thousands, except share data)

       

Quarter Ended

   

Year Ended

       

March 31,

   

March 31,

       

2017

   

2016

   

2017

   

2016

       

(unaudited)

   

(unaudited)

   

(unaudited)

   

(audited)

Sales, net

     

$

196,414

     

$

265,073

     

$

879,387

     

$

950,751

 

Cost of sales

       

52,494

       

40,749

       

207,860

       

169,743

 

Impairment

     

 

92

 

   

 

95

 

   

 

276

 

   

 

2,042

 

Gross profit

       

143,828

       

224,229

       

671,251

       

778,966

 
                         

 

Operating Expenses:

                         

Research and development

       

19,878

       

19,948

       

70,644

       

71,160

 

Selling, marketing, general and administrative

       

22,206

       

22,561

       

85,656

       

92,365

 

Settlements and loss contingencies

     

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

973

 

Operating income

       

101,744

       

181,720

       

514,951

       

614,468

 
                         

 

Financial (income) expense, net:

                         

Interest and other financial income

       

(3,654

)

     

(2,896

)

     

(14,468

)

     

(12,604

)

Foreign exchange expense (income)

       

5,830

       

47,478

       

(20,168

)

     

(7,068

)

Other gain, net

     

 

745

 

   

 

860

 

   

 

11,211

 

   

 

2,680

 

Income before income taxes

       

100,313

       

137,999

       

560,798

       

636,820

 

Tax expense

     

 

17,313

 

   

 

22,950

 

   

 

103,780

 

   

 

95,313

 

Income from continuing operations

       

83,000

       

115,049

       

457,018

       

541,507

 

Net loss from discontinued operations attributable to Taro

     

 

(38

)

   

 

(34

)

   

 

(352

)

   

 

(236

)

Net income

       

82,962

       

115,015

       

456,666

       

541,271

 

Net (loss) income attributable to non-controlling interest

     

 

(23

)

   

 

65

 

   

 

310

 

   

 

339

 

Net income attributable to Taro

     

$

82,985

 

   

$

114,950

 

   

$

456,356

 

   

$

540,932

 

                         

 

Net income per ordinary share from continuing
operations attributable to Taro:

                       

Basic

     

$

2.05

 

   

$

2.68

 

   

$

11.06

 

   

$

12.63

 

Diluted

     

$

2.05

 

   

$

2.68

 

   

$

11.06

 

   

$

12.63

 

                         

 

Net loss per ordinary share from discontinued
operations attributable to Taro:

                     

Basic

     

$

(0.00

)

 

*

$

(0.00

)

 

*

$

(0.01

)

   

$

(0.01

)

Diluted

     

$

(0.00

)

 

*

$

(0.00

)

 

*

$

(0.01

)

   

$

(0.01

)

                         

 

Net income per ordinary share attributable to Taro:

                         

Basic

     

$

2.05

 

   

$

2.68

 

   

$

11.05

 

   

$

12.62

 

Diluted

     

$

2.05

 

   

$

2.68

 

   

$

11.05

 

   

$

12.62

 

                         

 

Weighted-average number of shares used to compute net
income per share: