מנקיינד מושכת את יתרת הכספים במסגרת הסדר ההלוואה עם קבוצת מן

מנקיינד מושכת את יתרת הכספים במסגרת הסדר ההלוואה עם קבוצת מן

ולנסיה, קליפורניה, 28 ביוני 2017, (GLOBE NEWSWIRE) :

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) הודיעה היום שמסרה הודעה על בקשה לכסף לקבוצת מן בע"מ בהתאם לתנאי הסדר ההלוואה עם קבוצת מן למשיכת 30.1 מיליון הדולר הנותרים שזמינים במסגרתו. עם קבלת הכסף, מנקיינד תשתמש בו-זמנית ב-10.6 מיליון דולר מההכנסות כדי להוון את כל הריבית שהצטברה אבל לא שולמה במסגרת הסדר ההלוואה. במסגרת הסכם כפיפות עם דירפילד, קבוצת מן הסכימה בעבר עם דירפילד לא לדרוש או לקבל כל תשלום במסגרת הסכם ההלוואה לפני שהתחייבויות התשלום של מנקיינד לדירפילד ימולאו במלואן, פרט לתשלומים (כמו ריבית לתשלום בעין) שמותרים לפי הסכם הכפיפות. אחרי ביצוע הבקשה, מנקיינד (א) תקבל 19.4 מיליון דולר במזומן, (ב) משכה את מלוא הסכום שזמין במסגרת הסדר ההלוואה ו-(ג) שילמה את כל הריבית שהצטברה לפירעון לפי הסדר ההלוואה נכון ל-30 ביוני 2017. היתרה לפירעון במסגרת הסדר ההלוואה אחרי הפעולה הזאת תהיה 79.7 מיליון דולר, לפירעון ב-5 בינואר 2020.

"הצעד הזה יגדיל משמעותית את המזומנים בקופה שלנו בהמשיכנו לבדוק הזדמנויות פוטנציאליות לשפר את מבנה ההון שלנו. אנחנו מעריכים מאוד את קשרי העבודה שלנו עם קבוצת מן ותמיכתה המתמשכת במנקיינד", אמר מייקל קסטניה, מנהל העסקים הראשי של חברת מנקיינד. "בנוסף, שכרנו את חברת Greenhill & Co., Inc. כיועצת פיננסית ואסטרטגית, חברה שאנחנו מאמינים שתספק שירות בלתי תלוי כשאני עובר לתפקידי החדש".

אודות חברת מנקיינד

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בגילוי ופיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. מנקיינד מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו מנקיינד מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על מנקיינד. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של מנקיינד להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כשמנקיינד מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של מנקיינד למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של מנקיינד. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את סיכונים המפורטים בדיווחים של מנקיינד לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ומנקיינד לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

אשת הקשר של החברה:

רוז אלינאיה

מנהלת כספים ראשית בפועל

661-775-5300

ralinaya@mannkindcorp.com

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE