פדקס מגישה דיווח 10-K עם גילוי נוסף על התקפת הסייבר שהשפיעה על המערכות של TNT Express

מאשרת מחדש את המחויבות לשפר את ההכנסה התפעולית של פדקס אקספרס ב‑1.5‑1.2 מיליארד דולר עד שנת הכספים 2020

ממפיס, טנסי, 17 ביולי 2017, (BUSINESS WIRE):

חברת פדקס,  FedEx Corp. (NYSE: FDX) הגישה היום את הדוח השנתי שלה על גבי טופס 10-K לגבי שנת הכספים 2017 לרשות האמריקנית לניירות ערך. הדוח כולל מידע נוסף על התקפת הסייבר ביוני 2017 על מערכות המידע הכלל עולמיות של TNT Express B.V. ("TNT"), חברת הובלת האקספרס הבינ"ל, משלוחים קרקעיים של חבילות קטנות והובלת מטענים שפדקס רכשה במאי 2016.

התקפת הסייבר על TNT Express

ב-28 ביוני 2017, פדקס הודיעה שהפעילות הכלל עולמית של TNT נפגעה משמעותית בגלל התקפת הסייבר המכונה Petya, שכללה הפצה של וירוס מחשבים באמצעות מוצר תוכנת מיסים אוקראיני. המערכות והנתונים של כל חברות פדקס האחרות שלנו לא נפגעו מההתקפה נכון לעכשיו. TNT פועלת באוקראינה ומשתמשת בתוכנה שנפגעה ואיפשרה לווירוס לחדור למערכות של TNT ולהצפין את הנתונים שלה. הפעילות והתקשורת של TNT נפגעו משמעותית, אבל לא ידוע על התרחשות של דליפת נתונים או אובדן נתונים לצדדים שלישיים נכון לתאריך של הודעה לעיתונות זאת.

פדקס הפעילה תוכניות חירום מייד אחרי ההתקפה כדי להחזיר לפעילות את מערכות התפעול והתקשורת של TNT. נכון לתאריך של הודעה לעיתונות זאת, כל המחסנים, המרכזים והמתקנים של TNT פועלים ורוב השירותים של TNT זמינים, אבל הלקוחות עדיין חווים עיכובים נרחבים בשירותים ובהכנת חשבונות, ונעשה שימוש בתהליכים ידניים כדי לאפשר חלק משמעותי מפונקציות התפעול ושירות הלקוחות של TNT. אנחנו לא יכולים להעריך מתי השירותים של פדקס יחזרו לפעול באופן מלא. תוכניות חירום שמשתמשות ברשתות של פדקס אקספרס וTNT- עדיין מופעלות כדי למזער את הפגיעה בלקוחות.

אנשי המחשוב שלנו מתמקדים בהחזרה לפעילות של מערכות קריטיות וממשיכים להתקדם בהחזרת מלוא השירותים ושחזור מערכות קריטיות. אנחנו מתמקדים עכשיו בשחזור המערכות התפעוליות הנותרות, יחד עם מערכות פיננסיות ומערך אחורי ומערכות עסקיות משניות. אנחנו לא יכולים עדיין להעריך כמה זמן ייקח לשחזר את המערכות שנפגעו, ויש אפשרות סבירה ש-TNT לא תצליח לשחזר באופן מלא את כל המערכות שנפגעו ולשחזר את כל הנתונים העסקיים הקריטיים שהוצפנו על ידי הווירוס.

לאור העיתוי הקרוב של ההתקפה והגודל שלה, בנוסף להתמקדות הראשונית שלנו בשחזור הפונקציות התפעוליות ושירות הלקוחות של TNT, אנחנו עדיין מעריכים את ההשפעה הפיננסית של ההתקפה, אבל סביר שהיא תהיה מהותית. אין לנו ביטוח סייבר או ביטוח אחר שמכסה את ההתקפה הזאת. למרות שאנחנו לא יכולים כעת לכמת את הסכומים, חווינו אובדן הכנסות בגלל קיטון בכמויות ב-TNT וגידול בעלויות שקשור בהפעלה של תוכניות חירום והתיקון של מערכות שנפגעו.

תוצאות וסיכונים נוספים שקשורים להתקפת הסייבר שיכולים להשפיע לרעה על תוצאות הפעילות והמצב הכספי שלנו מתוארים בגורם הסיכון המתאים שכלול בחלק "דיון וניתוח ההנהלה" של הדוח השנתי שלנו על גבי טופס 10-K לגבי שנת הכספים שהוגש מוקדם יותר היום. בנוסף לתוצאות פיננסיות, התקפת הסייבר עשויה לפגוע מהותית בנוהלים ואמצעי הבקרה של הגילויים שלנו ובבקרה הפנימית על דיווחים כספיים בתקופות עתידיות.

אישור מחדש של צפי ההכנסה התפעולית של פדקס אקספרס בשנת הכספים 2020

פדקס מאשרת מחדש את המחויבות לשפר את ההכנסה התפעולית של קבוצת פדקס אקספרס ב-1.2-1.5 מיליארד דולר בשנת הכספים 2020 לעומת שנת הכספים 2017, בהנחה של צמיחה כלכלית מתונה וחוקי חשבונאות ומיסים נוכחיים.

סקירה על החברה

חברת פדקס (NYSE: FDX) מספקת ללקוחות ועסקים בכל העולם תיק רחב של שירותי הובלה, מסחר אלקטרוני ושירותים עסקיים. עם הכנסות שנתיות של 60 מיליארד דולר, החברה מציעה יישומים עסקיים משולבים באמצעות חברות תפעוליות שמתחרות ביחד ומנוהלות ביחד, במסגרת המותג המכובד של פדקס. פדקס, שמדורגת בעקביות בין המעסיקים הכי מכובדים ואמינים בעולם, נותנת השראה ליותר מ-400,000 עובדיה להישאר "בהחלט ולחלוטין" ממוקדים בבטיחות, באמות המידה המוסריות והמקצועיות הגבוהות ביותר ובצרכים של הלקוחות והקהילות שלהם. כדי לדעת יותר איך פדקס מחברת אנשים ואפשרויות ברחבי העולם, בבקרו בבקשה באתר about.fedex.com.

מידע נוסף ונתונים תפעוליים כלולים בדוח השנתי של החברה, טופס 10-K, טופסי 10-Q וטופסי 8-K.

עמוד קשרי המשקיעים באתר שלנו, investors.fedex.com, כולל מידע רב על פדקס, כולל הדוחות שלנו לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) ומידע פיננסי ואחר למשקיעים. המידע שאנחנו מפרסמים באתר קשרי המשקיעים שלנו יכול להיחשב כמידע מהותי. אנחנו מעודדים משקיעים, את המדיה ואחרים שמתעניינים בחברה לבקר באתר זה מעת לעת, כי המידע מתעדכן ומידע חדש מתפרסם.

אמירות מסוימות בהודעה לעיתונות זאת עשויות להיחשב כמידע צופה פני עתיד, כגון אמירות שמתייחסות לדעות של ההנהלה לגבי אירועים  וביצועים כספיים עתידיים. מידע צופה פני עתיד זה נתון לסיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהותית מניסיון העבר או מתוצאות עתידיות שמובעות או משתמעות ממידע צופה פני עתיד זה. הסיכונים ואי הוודאויות הפוטנציאליים כוללים אך לא רק את התנאים הכלכליים בשווקים הגלובליים שבהם אנו פועלים, יכולתנו לשלב בהצלחה את העסקים והפעילות של פדקס אקספרס ו-TNT במסגרת הזמן הצפויה, יכולתנו להתאים את הקיבולת לשינויים בכמויות, שינויים במחירי הדלק או בשערי חליפין של מטבעות, דליפת נתונים משמעותית או שיבוש אחר בתשתית הטכנולוגית שלנו, אתגרים או שינויים משפטיים שקשורים לבעלים- מפעילים של FedEx Ground והנהגים שמספקים שירותים בשמם, רגולציה ממשלתית חדשה מקומית בארה"ב או בעולם, היכולת שלנו להפעיל, לשלב ולמנף ביעילות עסקים נרכשים, שיבושים או שינויים בשירות או שינויים בעסק מצד שירות הדואר של ארה"ב, ההשפעות של פעילות טרור או עימותים בינ"ל, ההשפעות של התקפת הסייבר על TNT המתוארת בהודעה לעיתונות זאת וגורמים אחרים שאפשר למצוא בהודעות לעיתונות של חברת פדקס והחברות הבנות שלה, והדוחות שחברת פדקס מגישה ל-SEC. כל מידע צופה פני עתיד נכון רק ליום שבו הוא נאמר. אנחנו לא מתחייבים או נוטלים כל מחויבות לעדכן או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, אירועים עתידיים או מסיבה אחרת.

אנשי קשר

חברת פדקס
קשרי מדיה:
Patrick Fitzgerald, 901-818-7300
או
קשרי משקיעים
Mickey Foster, 901-818-7468

 

מקור: FedEx Corp.

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:


http://www.businesswire.com/news/home/20170717005594/en

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire