Union Bancaire Privée מודיע על תוצאות חזקות במחצית הראשונה של השנה

הגדיל את הרווח הנקי ביותר מ-20% ל-110 מיליון פר"ש 

 

תוצאות המחצית הראשונה של 2017

ז‘נבה, 20 ביולי 2017, GLOBENEWS WIRE :

             
פעילות תפעולית חזקה מגבירה את התוצאות

ההכנסות התפעוליות גדלו ב-12.5% לעומת השנה הקודמת, מ-452.9 מיליון פר"ש באמצע שנת 2016 ל-509.5 מיליון פר"ש בסוף יוני 2017. מרווח הריבית גדל ב-18.5% ל-139.3 מיליון פר"ש, בגלל, בין שאר הגורמים, שיעורי הריבית הגבוהים יותר בארה"ב. הגידול של יותר מ-10% בעמלות, למרות הסיוע מהחוזק של השווקים, מעיד אף הוא על הכמות העולה של נכסי לקוחות פרטיים בתיקי הייעוץ.

ההוצאות התפעוליות גדלו ב-9.9% בין יוני 2016 ליוני 2017, עלו מ-294.5 מיליון פר"ש ל-323.7 מיליון פר"ש, בגלל השילוב של קוטוס באסיה שהושלם באפריל 2016. ניהול עלויות חזק איפשר ל-UBP לשפר את יחס העלויות להכנסה שלו (ללא ירידת ערך והפרשות) ל-63.5% בסוף יוני 2017 לעומת 67.9% בסוף דצמבר 2016.

הרווח התפעולי היה 133.7 מיליון פר"ש בסוף יוני, עלייה לעומת 110.5 מיליון דולר בשנה הקודמת - גידול של 23 מיליון פר"ש (21.2%).

הנכסים המנוהלים נשארו יציבים ועמדו על 118.9 מיליארד פר"ש (118.3 מיליארד פר"ש בסוף 2016). ביצועים חזקים של הנכסים האלה, שנתמכו על ידי תנאי שוק חיוביים, פיצו על ההשפעה השלילית של שערי חליפין במחצית הראשונה של השנה (3.3- מיליארד פר"ש). חטיבת ניהול נכסים המשיכה לגדול אורגנית, והגיוסים הסתכמו ב-1.6 מיליארד פר"ש בסוף יוני. הגיוסים האלה מקזזים את הפדיונות שנבעו מהגל האחרון של תוכניות הסדרת מיסים, שהשפיע בעיקר על לקוחות פרטיים מאירופה ואמריקה הלטינית.

יחס ההון רובד 1, 26%, עדיין מעל ומעבר לדרישת המינימום שקובעים בזל 3 ו-FINMA.

"המספרים של המחצית הראשונה של השנה מאוד מעודדים. הרווחנו אמנם מתנועות שוק חיוביות, אבל העבודה הקשה והמסירות של עובדינו שהציעו ללקוחותינו פתרונות חדשניים מילאו תפקיד חשוב בהשגת התוצאות האלה. הם גם משקפים את ההשקעות הגדולות שהשקענו לאחרונה בחיזוק מערך העובדים שלנו ומראים את דינמיות של הפעילות שלנו באסיה", אמר מנכ"ל UBP, גי דה פיקוטו.

למידע נוסף

ברנרד שוסטר
מנהל התקשורת של הקבוצה (דובר)
טל. +41 58 819 24 70, דואל: bernard.schuster@ubp.ch

מוד האג
מנהלת קשרי מדיה
טל. +41 58 819 75 27, דואל: maude.hug@ubp.ch

אודות Union Bancaire Privée (UBP)

 

 UBP הוא אחד הבנקים הפרטיים המובילים בשווייץ, וההון שלו הוא בין הטובים ביותר, עם יחס הון רובד 1 של 26% נכון ל-30 ביוני 2017. הבנק מתמחה בתחום של ניהול עושר עבור לקוחות פרטיים ומוסדיים. המטה שלו נמצא בז‘נבה והוא מעסיק 1,694 אנשים ביותר מעשרים סניפים ברחבי העולם. הוא החזיק בנכסים מנוהלים בסך 118.9 מיליארד פר"ש נכון ל-30 ביוני 2017. (www.ubp.com)

 

תניית פטור

UBP מורשה ומאוסדר בשווייץ על ידי רשות הפיקוח על שוקי הכספים השווייצרית ומורשה בבריטניה על ידי Prudential Regulation Authority. UBP כפוף לאסדרה של Financial Conduct Authority ולאסדרה מוגבלת של Prudential Regulation Authority.

 

דוח כספי בקובץ המצורף:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/479988c8-b464-4729-b567-552541b4fa54

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE