חברת מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2017

שיחת ועידה התחילה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 7 באוגוסט 2017, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) פרסמה היום את התוצאות הכספיות שלה ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2017. התוצאות החשובות הן:

תוצאות הרבעון השני

ברבעון השני של 2017, ההכנסות הנקיות הכוללות של 2.2 מיליון דולר כללו מכירות נטו של מוצר Afrezza בסך 1.5 מיליון דולר, הכנסות של 0.1 מיליון דולר משיתופי פעולה והכנסות אחרות של 0.6 מיליון דולר מהמכירה של קניין רוחני אונקולוגי מסויים. נכון ל-30 ביוני 2017, מוצר Afrezza שנשלח לערוץ הסיטונאי והקמעונאי אבל לא הוכר עדיין כהכנסה היה 2.6 מיליון דולר. ההכנסות הנקיות וההכנסות הגולמיות גדלו ב-29% ו-60% בהתאמה לעומת הרבעון הראשון של 2017. התאמה של ההכנסות הגולמיות לנקיות אפשר למצוא בסעיף Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations של טופס 10-Q עבור התקופה הרבעונית שהסתיימה ב-30 ביוני 2017.

עלות המכר הייתה 5.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 לעומת 4.0 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, גידול של בערך 1.1 מיליון דולר או 28%, בעיקר בגלל מחיקה של מלאי שהיה צפוי להתיישן בגלל תפוגת תוקף.

הוצאות מחקר ופיתוח היו 3.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 לעומת 4.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, קיטון של 1.2 מיליון דולר או 28%, בגלל הפחתת כוח האדם שהייתה ברבעון הרביעי של 2016.

 

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה היו 18.6 מיליון דולר ברבעון השני של 2017 לעומת 11.1 מיליון דולר באותו רבעון של 2016, גידול של 7.5 מיליון דולר או 60%. הגידול בהוצאות מכירה הוא בעיקר בגלל גיוס מערך מכירות של עובדי מנקיינד ובניית התמיכה המסחרית הקשורה.

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2017 היה 35.5 מיליון דולר, או $0.35 למניה על בסיס 99.9 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 30.0 מיליון דולר, או $0.33 למניה על בסיס 91.1 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ברבעון השני של 2016.

התוצאות בששת החודשים שהסתיימו

בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017, ההכנסות הנקיות הכוללות של 5.2 מיליון דולר כללו מכירות נטו של מוצר Afrezza בסך 2.7 מיליון דולר, 1.8 מיליון דולר מהמכירה של אינסולין גולמי עודף לצד שלישי ו-0.6 מיליון דולר מהמכירה של קניין רוחני אונקולוגי מסויים.

עלות המכר הייתה 7.6 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 לעומת 9.2 מיליון דולר באותה תקופה של 2016, קיטון של בערך 1.6 מיליון דולר או 17%, בעיקר בגלל קיטון בעלויות עבודה ותקורה שלא נספגו מספיק כתוצאה מהפחתת כוח האדם שהייתה ברבעון הרביעי של 2016.

הוצאות מחקר ופיתוח היו 6.3 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 לעומת 9.4 מיליון דולר באותה תקופה של 2016, קיטון של 3.1 מיליון דולר או 33%, בעיקר בגלל הוצאה על פיצויים שנובעת מהפחתת כוח האדם שהייתה ברבעון הרביעי של 2016.

 

הוצאות מכירה, כלליות והנהלה היו 34.0 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 לעומת 18.5 מיליון דולר באותה תקופה של 2016, גידול של 15.5 מיליון דולר או 84%, בעיקר בגלל הגדלת פעילות המכירות והשיווק שקשורה לגיוס מערך מכירות של עובדי מנקיינד ובניית התמיכה המסחרית הקשורה.

ההפסד הנקי בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2017 היה 51.7 מיליון דולר, או $0.53 למניה על בסיס 97.8 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 54.8 מיליון דולר, או $0.62 למניה על בסיס 88.4 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ב-30 ביוני 2016.

מזומנים ושווי ערך המזומנים

 המזומנים ושווי ערך המזומנים ב-30 ביוני 2017 היו 43.4 מיליון דולר, לעומת 48.8 מיליון דולר ב-31 במרץ 2017. ברבעון השני של 2017 קיבלנו הלוואות נטו של 19.4 מיליון דולר מקבוצת מן.

מוצרים בצנרת הפיתוח

לחברה הייתה פגישת קדם-IND חיובית עם FDA ביוני 2016 וכתוצאה מכך נקדם את  treprostinil Technosphere לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי מתוך כוונה להגיש בקשה לתרופה ניסויית חדשה (IND) עד סוף 2017.

שיחת ועידה

 מנקיינד תארח שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט של שיחת הוועידה, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q2 2017 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 44096373.

השמעה חוזרת טלפונית תהיה נגישה במשך בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4409 6373#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של מנקיינד במשך 14 יום.

אודות חברת מנקיינד

חברת מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בגילוי ופיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. מנקיינד מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו מנקיינד מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על מנקיינד. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של מנקיינד להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כשמנקיינד מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של מנקיינד למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של מנקיינד. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של מנקיינד ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, היכולת של מנקיינד לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה, וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של מנקיינד לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-מנקיינד לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

MANNKIND CORPORATION AND SUBSIDIARIES

 

 

CONDENSED CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

 

 

(Unaudited)

 

 

(In thousands, except per share data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Three Months Ended June 30,

 

Six Months Ended June 30,

 

 

 

 

2017

 

 

 

2016

 

 

 

2017

 

 

 

2016

 

 

 

Revenues:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net revenue - commercial product sales

$

1,548

 

 

$

--

 

 

$

2,745

 

 

$

--

 

 

 

Net revenue - collaboration

 

63

 

 

 

--

 

 

 

125

 

 

 

--

 

 

 

Revenue - other

 

552

 

 

 

--

 

 

 

2,302

 

 

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total revenues

 

2,163

 

 

 

--

 

 

 

5,172

 

 

 

--

 

 

 

Expenses:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost of goods sold

 

5,086

 

 

 

4,045

 

 

 

7,635

 

 

 

9,213

 

 

 

Research and development

 

3,123

 

 

 

4,310

 

 

 

6,251

 

 

 

9,440

 

 

 

Selling, general and administrative

 

18,566

 

 

 

11,110

 

 

 

33,956

 

 

 

18,460

 

 

 

Property and equipment impairment

 

111

 

 

 

--

 

 

 

111

 

 

 

--

 

 

 

(Gain) loss on foreign currency translation

 

6,848

 

 

 

(341

)

 

 

8,392

 

 

 

2,023

 

 

 

Total expenses

 

33,734

 

 

 

19,124

 

 

 

56,345

 

 

 

39,136

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loss from operations

 

(31,571

)

 

 

(19,124

)

 

 

(51,173

)

 

 

(39,136

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other income (expense):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Change in fair value of warrant liability

 

  147

 

 

 

  (5,306

)

 

 

  6,776

 

 

 

  (5,306

)

 

 

Interest income

 

  58

 

 

 

  26

 

 

 

  114

 

 

 

  41

 

 

 

Interest expense on notes

 

  (2,422

)

 

 

  (4,181

)

 

 

  (5,128

)

 

 

  (8,401

)

 

 

Interest expense on note payable to principal stockholder 

 

  (721

)

 

 

  (721

)

 

 

  (1,435

)

 

 

  (1,443

)

 

 

Loss on extinguishment of debt

 

  (830

)

 

 

  --

 

 

 

  (830

)

 

 

  --

 

 

 

Other income

 

  --

 

 

 

  (653

)

 

 

  13

 

 

 

  (586

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total other expense

 

  (3,768

)

 

 

  (10,835

)

 

 

  (490

)

 

 

  (15,695

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loss before benefit for income taxes

 

  (35,339

)

 

 

  (29,959

)

 

 

  (51,663

)

 

 

  (54,831

)

 

 

Income tax benefit

 

  --

 

 

 

  --

 

 

 

  --

 

 

 

  --

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net loss

$

  (35,339

)

 

$

  (29,959

)

 

$

  (51,663

)

 

$

  (54,831

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net loss per share - basic and diluted

$

  (0.35

)

 

$

  (0.33

)

 

$

  (0.53

)

 

$

  (0.62

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares used to compute basic and diluted net loss per share

 

  99,864

 

 

 

  91,061

 

 

 

  97,816

 

 

 

  88,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANNKIND CORPORATION AND SUBSIDIARIES

CONDENSED CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

 

 

(Unaudited)

 

 

(In thousands, except par value and share data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

June 30, 2017

 

December 31, 2016

 

 

 

 

 

 

ASSETS

 

 

 

Current assets:

 

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

43,384

 

 

$

22,895

 

 

Accounts receivable, net

 

1,312

 

 

 

302

 

 

Receivable from Sanofi

 

--

 

 

 

30,557

 

 &l