Rimini Street מכריזה על התוצאות הכספיות הראשוניות עבור הרבעון השני של שנת הכספים 2017

 

הכנסה של 52 מיליון דולר, עלייה של 37% בהשוואה לשנה הקודמת

הכנסות שנתיות מחידושים בסך 208 מיליון דולר בשנת הכספים המלאה, עלייה של 37% בהשוואה לשנה הקודמת

הכנסה נדחית של 170 מיליון דולר, עלייה של 29% בהשוואה לשנה הקודמת

רווח גולמי של 63% עד כה, עלייה של 58% בהשוואה לשנה הקודמת

החברה הכריזה על חתימת חוזה מיזוג סופי עם .GP Investments Acquisition Corp.

 

תל אביב, 30 באוגוסט 2017,  Business Wire :

 

Rimini Street, הספקית הגלובלית המובילה במתן שירותי תמיכה לתוכנות ארגוניות עבור המחזיקים ברישיונות Oracle ו־SAP, הכריזה היום על התוצאות עבור הרבעון השני של שנת הכספים 2017, אשר הסתיים ב־30 ביוני, 2017.

 

עיקרי ההישגים הפיננסיים ברבעון השני של 2017

הרבעון השני של שנת הכספים 2017 היה הרבעון ה־46 ברציפות, שבו רשמה Rimini Street גידול מתמשך בהכנסות. התוצאות כללו הכנסות שיא רבעוניות בסך 52 מיליון דולר, עלייה רבעונית של 37% בהשוואה לשנה הקודמת, והכנסות שנתיות ממנויים בסך 208 מיליון דולר מחתימה בשנת הכספים המלאה, 37% יותר בהשוואה לשנה הקודמת. ההישגים הפיננסיים הנוספים ברבעון השני של 2017 כוללים:

 

במהלך הרבעון, החתימה Rimini Street 100 לקוחות חדשים, וסיימה את הרבעון עם למעלה מ־1,300 לקוחות פעילים, גידול של 39% בהשוואה לשנה הקודמת, במקביל הגדילה Rimini Street את מספר עובדיה ברחבי העולם ב־17% בהשוואה לשנה הקודמת, ל־909 אנשי מקצוע, נכון ל־30 ביוני, 2017.

 

עיקרי ההישגים העסקיים ברבעון השני של 2017

 

"Rimini Street המשיכה ביישום התכנית העסקית הגלובלית שלה, תוך התמקדות בלתי פוסקת במתן תמיכה באיכות גבוהה ובזמן תגובה קצר ביותר ללקוחותיה בעולם, זאת תוך הרחבת תיק המוצרים והשירותים שלה, הגדלת מצבת העובדים ויכולות הביצוע שלה ברמה הגלובלית, והשגת שיא הכנסות רבעוני ברבעון ה־46 הרצוף שבו רשמנו גידול בהכנסות", אמר שת‘ ראבין, מנכ"ל Rimini Street. "בעקבות השלמת החתימה על הסכם המיזוג שלנו עם .GP Investments Acquisition Corp, אנו מצפים להמשיך וליישם את התכנית העסקית שלנו בעזרת המשאבים והיכולות הגלובליים המוגברים, אשר אנו מאמינים כי ינבעו מן השילוב בין שתי החברות".

 

אודות  Rimini Street

 

חברת Rimini Street היא מובילה עולמית באספקת שירותי תמיכה לתוכנות ארגוניות. החברה הגדירה מחדש את שירותי התמיכה לארגונים מאז 2005, בזכות תכנית חדשנית וזוכת פרסים, המאפשרת לבעלי רישיונות Oracle ו־SAP לחסוך עד תשעים אחוזים מסך עלויות התמיכה שלהם.

לקוחות Rimini Street יכולים להישאר עם גרסת התוכנה הנוכחית שלהם, ולהימנע משדרוגים במשך 15 שנה לפחות. כ-1,330 ארגונים גלובליים בחרו ב-  Rimini Street כספקית התמיכה העצמאית האמינה שלהם, וביניהם ארגונים הנמנים עם רשימת ה- Fortune 500, ארגונים בגודל בינוני וארגוני המגזר הציבורי, לצד ארגונים נוספים מטווח רחב של תעשיות.

 

למידע נוסף, נא בקרו בכתובת http://www.riministreet.com, עקבו אחר @riministreet בטוויטר וחפשו את Rimini Street בפייסבוק וב־LinkedIn.

 

הצהרות מכוונות עתיד

 

הצהרות מסוימות הנכללות בהודעה זו אינן בגדר עובדות היסטוריות, אלא הן הצהרות מכוונות עתיד, בהתאם למובנו של מונח זה על פי חוקי ניירות הערך הפדרליים. הצהרות מכוונות עתיד אלה כוללות, אולם אינן מוגבלות רק להצהרות באשר לעסקה המתוכננת בין GPIA ובין Rimini Street, לרבות התוצאות והתועלות העתידיות הצפויות ל־Rimini Street בעקבות העסקה, המועד הצפוי של סגירת העסקה והסבירות ויכולתם של הצדדים לממש בהצלחה את העסקה המתוכננת. הצהרות אלה מבוססות על הנחות שונות ועל ציפיותיה הנוכחיות של הנהלת Rimini Street, ואינן בגדר תחזית או עובדות היסטוריות. הצהרות אלה חשופות למידה מסוימת של סיכונים ושל חוסר ודאות, והתוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי. סיכונים וחוסר ודאות אלה כוללים, אולם אינם מוגבלים רק לכך, את חוסר יכולתן של GPIA ושל Rimini Street לממש את העסקה המתוכננת בהצלחה או במועד, לרבות הסיכון כי האישורים הנדרשים לא יושגו או כי לא יושג אישורם של בעלי המניות של GPIA או של Rimini Street לעסקה; כישלון במימוש התועלות הצפויות של העסקה, לרבות כתוצאה מעיכוב במימוש העסקה או עיכוב או קושי בשילוב הפעילות העסקית של GPIA ושל Rimini Street; וחוסר היכולת להביא לידי מימוש את הסכום ואת התזמון הצפוי של החיסכון בעלויות והסינרגיות התפעוליות כתוצאה מן העסקה המתוכננת. ייתכנו סיכונים נוספים אשר אינם ידועים ל־Rimini Street כעת או אשר Rimini Street סבורה כעת כי הם בלתי מהותיים, העשויים אף הם לגרום לכך שהתוצאות תהיינה שונות מאלה הנכללות בהצהרות מכוונות העתיד. Rimini Street אינה מתחייבת בשום אופן לעדכן הצהרות או מידע מכווני עתיד כלשהם, הנכונים למועד פרסומה של הודעה זו בלבד. אין להסתמך על הצהרות מכוונות עתיד אלה כמייצגות את הערכותיה של Rimini Street נכון למועד כלשהו לאחר מועד פרסום הודעה זו.

 

# # #

© 2017 .Rimini Street, Inc, כל הזכויות שמורות “Rimini Street” היא סימן רשום של .Rimini Street, Inc בארצות הברית ובמדינות אחרות, ו־Rimini Street, הלוגו של Rimini Street והשילובים בין השניים, וסימנים אחרים המסומנים באותיות TM הם סימנים מסחריים של .Rimini Street, Inc. כל יתר הסימנים המסחריים נותרים רכושם של בעליהם בהתאמה, ואלא אם צוין אחרת, אין Rimini Street טוענת לקיומם של קשרי סינוף, המלצה או התאגדות כלשהם בינה ובין בעלי הסימנים המסחריים או חברות אחרות המוזכרות במסמך זה.

 

אשת קשר:                                                                            

מישל מקגלוקלין                                                                                           

.Rimini Street, Inc

523-8414 925 1+

mmcglocklin@riministreet.com

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire