מג'יקג'ק ווקלטק תדווח על הרווח ביום שישי, 28 באוקטובר

החברה מצפה להיות בחלק הגבוה של תחזית הגידול בהכנסות וברווח ב-2012 שפורסמה בעבר

 

ווסט פאלם ביץ', פלורידה, ונתניה, ישראל 25 באוקטובר 2011- GLOBE NEWSWIRE) נוי תקשורת):

מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ (Nasdaq:CALL), המומחים לקול והחברה שהמציאה את הקול על גבי פרוטוקול אינטרנט (VOIP)  ומכרה יותר משמונה מיליון מכשיריmagicJacks® , תדווח על הרווח ביום שישי הזה, 28 באוקטובר. החברה מצפה שההכנסות ברבעון השלישי של 2011 יהיו בתחום של 28.8 מיליון דולר והרווח 0.34$ למניה. החברה מצפה לגידול צנוע בהכנסות ברבעון הרביעי של 2011, ואחריו גידול משמעותי (10 ‑ 20%) בהכנסות ברבעון הראשון של 2012 (בהשוואה לרבעון הראשון של 2011). החברה מצפה שייתכן שההכנסות ברבעון הראשון של 2012 יהיו ההכנסות הרבעוניות הגבוהות ביותר בתולדות החברה.

 

התחזית הקודמת לגבי 2012 הייתה גידול של 20 - 30% בהכנסות ורווח של $2.00 - 3.00 למניה. עד כה magicJack PLUS החדש של החברה התקבל באופן מצוין בשוק והיא מצפה שב-2012 יושקו עוד מוצרים ושירותים שיתרמו להערכות המשודרגות החדשות האלה. המוצרים והשירותים החדשים האלה ימשיכו להיות יחידים מסוגם, ויספקו את איכות הקול הגבוהה ביותר במחיר הנמוך ביותר, בהתאם למנטרה של החברה.

 

פרטים נוספים על הרווח של החברה יימסרו ביום שישי הזה, 28 באוקטובר. כל אחת מההערכות או התחזיות שלעיל המתייחסת לנתוני הכנסות או רווח רבעוניים או שנתיים כלשהם עשויה להיות מושפעת מרווחים או הפסדים חד פעמיים שלא כלולים בהערכות שלעיל.

 

ההודעה לעיתונות הזאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות משמעותיים. כל מידע פרט למידע על עובדות היסטוריות הכלול בהודעה לעיתונות הזאת, כולל מידע לגבי ההכנסות החזויות שלנו, תזרימי מזומנים, אסטרטגיה, פעולות עתידיות, מצב כספי עתידי, הכנסות עתידיות, עלויות חזויות, סיכויים, תוכניות ויעדים של ההנהלה, הוא מידע צופה פני עתיד. גורמים רבים יכולים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים שלנו בפועל יהיו שונים מהותית מכל תוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים שעשויים להיכלל במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד זה. גורמים אלה עשויים להיות, בין היתר: שינויים בעסקים שלנו כתוצאה מתחרות מוגברת; קשיים תפעוליים או תרבותיים כלשהם הקשורים בשילוב של העסקים של ווקלטק ו-YMAX; תגובות שליליות או שינויים בקשרים עסקיים פוטנציאליים כתוצאה מההודעה על המיזוג או מהשלמתו; עלויות, תשלומים והוצאות בלתי צפויים כתוצאה מהמיזוג; היכולת של החברה המשולבת להשיג את הסינרגטיות הפוטנציאליות שהוערכו או הזמן הארוך יותר שזה ייקח, ועלויות גדולות יותר שיידרשו להשגת סינרגטיות אלה; היכולת שלנו לפתח, להציג ולשווק מוצרים, שירותים ויישומים חדשניים; שיעור תחלופת הלקוחות שלנו ושיעור הקבלה בקרב לקוחותינו; שינויים בתנאים הכלכליים, העסקיים, הפוליטיים והרגולטורים הכלליים; הזמינות והעלות הקשורות בהפעלת הרשת שלנו; חבות פוטנציאלית הנובעת מהתדיינות משפטית נוכחית או עתידית, או משינויים בחוקים, תקנות ומדיניות; מידת ההגנה המשפטית שתינתן למוצרים שלנו; שינוי בהרכב או ארגון מחדש שלנו או של החברות הבנות שלנו וההשלמה המוצלחת של פעילות רכישות, מכירות ומיזמים משותפים; והגורמים השונים האחרים הנדונים בסעיף "גורמי סיכון" של טפסי K-6 ו-20-F שהוגשו לרשות האמריקנית לניירות ערך. לגורמים אלה, בין היתר, יכולה להיות השפעה שלילית מהותית על העסקים שלנו, התוצאות של הפעילות והמצב הכספי. איננו נוטלים על עצמו כל התחייבות לעדכן כל מידע צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או מסיבה אחרת, פרט לנדרש בחוק.

 

 

magicJack הוא סימן מסחר רשום של מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ. כל השמות האחרים של מוצרים או חברות הם רכושם של בעליהם, בהתאמה.

אודות מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ

היעד של מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ (Nasdaq:CALL), הממציאה של VOIP כולל טלפון התוכנה, ו-magicJack, הוא להפוך לספקית הבינלאומית המובילה של קול גלובלי על גבי פלטפורמות רבות. החברה מכרה יותר משמונה מיליון יחידות של magicJack עטור הפרסים והנוח לשימוש מאז ההשקה ב-2008, ולרשותה עומדים 30 פטנטים, חלקם מהזמן שהחברה המציאה את VOIP. ווקלטק היא ה-CLEC (חברת תקשורת מקומית תחרותית) בעלת טווח ההגעה הגדול ביותר בארצות הברית מבחינת אזורי החיוג הזמינים ואישור במספר מדינות, ולרשת יש היסטוריה של 99.99% זמן פעולה תקין.

הלוגו של ווקלטק תקשורת בע"מ נמצא בכתובת

http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=8568

 

הלוגו של מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ נמצא בכתובת

http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=10116

 

 

איש קשר:

Michael Tribolet

קשרי משקיעים

201.301.5604

mt@magicjack.com

 

 

***ההודעה מופצת ברחבי  העולם מטעם חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE