סים קומרשייל טראסט קורפוריישן מודיעה על תוצאות תהליך הצעת ההצעות למניות בכורה סדרה L בישראל

דאלאס ותל אביב, ישראל, 20 בנובמבר 2017, (BUSINESS WIRE):

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן ("CMCT" או החברה") (נסדא"ק והבורסה של תל אביב: CMCT), קרן להשקעה בנדלן (REIT) שבעיקר משקיעה, בבעלותה ומפעילה נכסים סוג A והשקעות יצירתיות במשרדים בקהילות עירוניות נמרצות ומשתפרות ברחבי ארה"ב, מודיעה שתהליך הצעת ההצעות למניות בכורה סדרה L של CMCT, ערך נקוב $0.001 למניה ("מניות הבכורה סדרה L"), כמתואר בתשקיף של CMCT מיום 16 בנובמבר 2017 ("התשקיף") הושלם עכשיו. עותקים של התשקיף אפשר להשיג מהאתר של הרשות האמריקנית לניירות ערך בכתובת www.sec.gov.

1. התחייבויות מוקדמות בסכום מיצרפי של 805,000 יחידות, כשכל יחידה כוללת 10 מניות של מניות בכורה סדרה L ("יחידות סדרה L"), המהוות בערך 89.44% מיחידות סדרה L שהוצעו באמצעות התשקיף, נמכרו במחירי היחידות ובכמויות המתוארים תחת הכותרת "תוכנית הפצה" בתשקיף.

2. אחרי תהליך הצעת ההצעות הפומבי שהתרחש בישראל ב-19 בנובמבר 2017 התקבלו הצעות נוספות לרכישת 3,074 יחידות סדרה L. מחיר הסגירה ליחידת סדרה L כתוצאה מתהליך הצעת ההצעות הפומבי הוא 987.5 ₪.

3. בהתאם, במשך השבוע של ה-19 בנובמבר 2017 החברה תנפיק במצורף 808,074 יחידות סדרה L (הכוללות 8,080,740 מניות בכורה סדרה L) במחיר של 987.5 ₪ ליחידת סדרה L בהנפקה שלה של מניות בכורה סדרה L.

אודות סים קומרשייל טראסט קורפוריישן

סים קומרשייל טראסט קורפוריישן היא קרן להשקעה בנדלן (REIT) שבעיקר משקיעה, בבעלותה ומפעילה נכסים סוג A והשקעות יצירתיות במשרדים בקהילות עירוניות נמרצות ומשתפרות ברחבי ארה"ב. הנכסים נמצאים בעיקר בלוס אנג‘לס, אזור מפרץ סן פרנסיסקו, סקרמנטו וושינגטון הבירה. CIM Investment Advisors, LLC, המנהלת של סים קומרשייל טראסט, כוללת צוות מנוסה של מקצועני השקעות בנדלן עם מומחיות נרחבת ברכישות, השקעות, פיתוח, מימון, השכרה, ניהול נכסים וגם יכולות מחקר בתוך החברה. www.cimcommercial.com

מידע צופה פני עתיד

המידע המפורסם בזאת מכיל "מידע צופה פני עתיד". אפשר לזהות מידע כזה על ידי העובדה שהוא לא מתייחס אך ורק לעובדות היסטוריות או נוכחיות או דן בענייני העסקים של סים קומרשייל טראסט קורפוריישן על בסיס עתידי. יתר על כן, מידע שכולל מילים כגון "עשויה", "חוזה", "צפויה", "מאמינה", "צופה", "מתכוונת", "יכולה", "מעריכה", "ממשיכה", "חותרת" או השלילה או לשון עתיד או מילים או ביטויים אחרים עם משמעות דומה, עשוי לזהות מידע צופה פני עתיד.

סים קומרשייל טראסט מבססת מידע צופה פני עתיד זה על הנחות ספציפיות שהניחה לאור הניסיון שלה, וגם התפיסה שלה לגבי התפתחויות עתידיות צפויות וגורמים אחרים שלדעתה מתאימים לפי הנסיבות. מידע צופה פני עתיד הוא בהכרח הערכות שמשקפות את שיקול הדעת של סים קומרשייל טראסט ומעורבים בו מספר סיכונים ואי ודאויות שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה שעולות מהמידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה כפוף לסיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים, כולל אלו המתוארים בדוח השנתי של סים קומרשייל טראסט על גבי טופס 10-K לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2016.

כשאתם קוראים ושוקלים את המידע בהודעה זאת, אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון יתר במידע צופה פני עתיד זה. המידע הזה אינו ערבויות לביצוע או לתוצאות ומתייחס רק לתאריך של ההודעה הזאת. במידע צופה פני עתיד מעורבים סיכונים, אי ודאויות והנחות. לאור סיכונים ואי ודאויות אלה, לא יכול להיות כל בטחון שהתוצאות והאירועים שנהגים במידע צופה פני עתיד הכלול בהודעה זאת אכן יתרחשו. גורמים חדשים עולים מעת לעת, וזה בלתי אפשרי עבור סים קומרשייל טראסט לצפות את כולם. סים קומרשייל טראסט גם אינה יכולה להעריך את ההשפעה של כל אחד מהגורמים או את המידה שבה גורם כלשהו, או שילוב של גורמים עשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה הכלולות מהמידע צופה פני עתיד כלשהו. סים קומרשייל טראסט לא מתחייבת לעדכן בפומבי או לפרסם תיקונים כלשהם למידע צופה פני עתיד זה כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת או לשקף את ההתרחשות של אירועים לא צפויים, פרט למה שמחייב החוק.

אנשי קשר

For CIM Commercial Trust Corporation
קשרי מדיה:
Bill Mendel, 212-397-1030
bill@mendelcommunications.com
או
קשרי משקיעים:
Steve Altebrando, 646-652-8473
investors@cimcommercial.com

 

מקור: CIM Commercial Trust Corporation

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20171120005393/en

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire