National Energy Services Reunited Corp. מודיעה על שיחה ב-21 בנובמבר לדון ברכישות של Gulf Energy SAOC ו‑National Petroleum Services

יוסטון, 20 בנובמבר 2017 (GLOBE NEWSWIRE) :

National Energy Services Reunited Corp. (“NESR”) (NASDAQ:NESR) הודיעה היום שתקיים שיחה כדי לדון ברכישות של Gulf Energy SAOC (“GES”) ו-National Petroleum Services (“NPS”). השיחה מיועדת לשעה 16:00 שעון החוף המזרחי ביום שלישי, 21 בנובמבר 2017. משתתפים יכולים לחייג לקו חינם שמספרו 1-800-753-9048 ולקו הבינ"ל שמספרו 1-323-794-2094.

משקיעים, אנליסטים ואנשי תקשורת שמעוניינים להאזין לשיחה מוזמנים לצפות בשקופיות של המצגת הנלווית, שמוגשת כמוצג בדוח השוטף של NESR על גבי טופס K-8 ב-20 בנובמבר 2017 ותהיה זמינה באתר של הרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) בכתובת www.sec.gov. השמעה חוזרת של שיחת הוועידה תהיה זמינה עד יום שלישי, ה-28 בנובמבר 2017. כדי להאזין להשמעה החוזרת, משתתפים יכולים לחייג לקו חינם שמספרו 1-844-512-2921 ולקו הבינ"ל שמספרו 1-412-317-6671 ולהקליד את מספר הזיהוי האישי 5466960. גם העתק של תעתיק שיחת הוועידה יוגש ל-SEC אחרי השיחה.

אודות National Energy Services Reunited Corp.
www.nesrco.com

NESR היא חברת רכישות למטרות מיוחדות שהוקמה באיי הבתולה הבריטיים והמטה שלה ביוסטון, טקסס. החברה גייסה 229 מיליון דולר בהנפקה הראשונה שלה כדי לרכוש חברות במגזר שירותי האנרגיה בכל העולם. NESR מנוהלת על ידי שריף פודה, שהוא גם אחד מבעלי המניות של החברה.

אודות National Petroleum Services
www.npsintl.com

NPS היא ספקית אזורית מובילה של שירותי אנרגיה משולבים באזורי המזרח התיכון וצפון אפריקה ואסיה פסיפיק, שפועלת כיום ב-12 מדינות באזורים אלה ובאמצעות חברות בת אזוריות שונות. תחומי השירות של NPS כוללים שירותים לבארות, ביצוע לוגים חשמליים, בדיקת בארות ופעילות קידוח והשלמת בארות משולבת. ל-NPS יש כוח אדם מאוד מיומן של יותר מ-1,600 עובדים מ-40 מדינות שונות.

אודות Gulf Energy SAOC
www.gulfenergy-int.com

GES היא ספקית של פתרונות שירותי קידוח והשלמת בארות משולבים באיכות גבוהה בשדות נפט באזור המזרח התיכון וצפון אפריקה, עם כוח אדם של בערך 1,200 עובדים. GES יצרה קשרים עם רוב המפעילים בעומאן וגם עם לקוחות בינ"ל אחרים. בהיותה חלוצה בטכנולוגיות רבות של שירותים לשדות נפט, יש ל-GES רקורד מוצלח בטיפול בבארות מורכבות.

מידע צופה פני עתיד

הודעה זאת כוללת אמירות מסוימות שעשויות להוות "מידע צופה פני עתיד" למטרות חוקי ניירות הערך הפדרליים. מידע צופה פני עתיד כולל, אך לא רק, אמירות שמתייחסות לתחזיות, צפי ומאפיינים אחרים של אירועים או נסיבות עתידיים, כולל הנחות יסודיות כלשהן. מילים כגון "חוזה", "מאמינה", "ממשיכה", "יכולה", "מעריכה", "צופה"," מתכוונת", "עשויה", "מתכננת", "אפשרי", "פוטנציאלי", "מנבאת", ביטויים דומים ולשון עתיד עשויים לזהות מידע צופה פני עתיד, אבל היעדרן של מילים אלה אין משמעו שאמירה אינה צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד עשוי לכלול, לדוגמה, אמירות על: היכולת של הצדדים לבצע את שילוב העסקים; היתרונות של שילוב העסקים; הביצועים הפיננסיים העתידיים של NESR אחרי שילוב העסקים; שינויים באסטרטגיה של GES ו-NPS, פעילות עתידית, מצב כספי, הכנסות מוערכות, והפסדים, עלויות חזויות, סיכויים, תוכניות ויעדים של ההנהלה. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על מידע שזמין בתאריך של הודעה לעיתונות זאת, ועל ציפיות, תחזיות והנחות עכשוויות, ומעורבים בו מספר שיקולי דעת, סיכונים ואי ודאויות. בהתאם, אין להסתמך על מידע צופה פני עתיד כמייצג את הדעות של NESR נכון לכל תאריך לאחר מכן, ו-NESR לא נוטלת על עצמה שום התחייבות לעדכן מידע צופה פני עתיד כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי היום שפורסם, בין אם כתוצאה של מידע חדש, אירועים עתידיים או באופן אחר, פרט למה שעשוי להידרש בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים. אל לכם לבטוח בביטחון יתר במידע צופה פני עתיד זה. כתוצאה של מספר סיכונים ואי ודאויות ידועים ולא ידועים, התוצאות או הביצועים בפועל של NESR יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שמובעים במידע צופה פני עתיד זה או משתמעים ממנו. כמה גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות הם: (1) ההתרחשות של אירוע, שינוי או נסיבות אחרות כלשהן שיכולים לעכב את שילוב העסקים או לגרום לסיום ההסכמים הסופיים שקשורים לשילוב העסקי; (2) התוצאה של הליכים משפטיים כלשהם שעשויים להינקט נגד NESR בעקבות ההודעה על שילוב העסקים; (3) אי יכולת להשלים את שילוב העסקים בגלל אי הצלחה להשיג את האישור של בעלי המניות של NESR, או תנאים אחרים לסגירת ההסכמים הסופיים שמתייחסים לשילוב העסקים; (4) הסיכון ששילוב העסקים המוצע ישבש תוכניות ופעילויות נוכחיות של NESR, NPS או GES כתוצאה של ההודעה והמימוש של שילוב העסקים; (5) היכולת של NESR לממש את היתרונות הצפויים של שילוב העסקים, שיכולים להיות מושפעים על ידי, בין היתר, תחרות והיכולת של NESR לצמוח ולנהל את הצמיחה באופן רווחי בעקבות שילוב העסקים; (6) עלויות שקשורות לשילוב העסקים; (7) שינוי בחוקים או התקנות הרלבנטיים; (8) האפשרות ש-NESR, NPS או GES יושפעו לרעה מגורמים כלכליים, עסקיים ו/או תחרותיים אחרים.

לא הצעה או שכנוע

ההודעה לעיתונות הזאת היא למטרות מידע בלבד ולא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם בעקבות שילוב העסקים המוצע ועסקאות אחרות המתוארות בזאת או במקומות אחרים, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך בכל תחום שיפוט שבו הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותו תחום שיפוט. שום הצעה של ניירות ערך לא תיעשה אלא באמצעות תשקיף שעונה על הדרישות של סעיף 10 של חוק ניירות ערך 1933, כפי שתוקן.

מידע חשוב למשקיעים ובעלי מניות

בקשר לשילוב העסקים המוצע, NESR מתכוונת להגיש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) מסמך מידע (proxy statement). מסמך המידע הסופי ומסמכים רלבנטיים אחרים יישלחו או יינתנו לבעלי המניות של NESR ויכללו מידע חשוב על שילוב העסקים המוצע ועניינים קשורים. אנחנו מייעצים לבעלי המניות של NESR ולמתעניינים אחרים לקרוא בתשומת לב, שיהיה זמין, את מסמך המידע בקשר לשידול להצבעה מצד NESR באסיפת בעלי המניות שתיערך כדי לאשר את שילוב העסקים המוצע כי מסמך המידע יכיל מידע על העסקה. זה אינו שידול להצבעה או אישור כלשהם. כשיהיה זמין, מסמך המידע הסופי יישלח לבעלי המניות של NESR שיהיו רשומים בתאריך שייקבע להצבעה על שילוב העסקים המוצע. בעלי המניות יוכלו להשיג עותקים של מסמך המידע, ללא תשלום, ברגע שיהיה זמין, גם באתר של SEC בכתובת www.sec.gov.

משתתפים בשידול

NESR והדירקטורים ונושאי המשרה שלה עשויים להיחשב כמשתתפים בשידול להשגת הצבעות מבעלי המניות של NESR בקשר לשילוב העסקים המוצע. בעלי המניות של NESR ומתעניינים אחרים יכולים להשיג, ללא תשלום, מידע מפורט יותר על הדירקטורים ונושאי המשרה של NESR בתשקיף הסופי שלה שהוגש ל-SEC ב-12 במאי 2017. מידע נוסף יהיה זמין במסמך המידע הסופי כשהוא יהיה זמין.

בשאלות לגבי NESR, התקשרו בבקשה עם:

Joseph Caminiti or Steve Calk
Alpha IR Group
312-445-2870
NESR@alpha-ir.com

 

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE