שני קמעונאים גדולים מדווחים על המכירות הגדולות ביותר אי פעם של מוצרי magicJack

ווסט פאלם ביץ', פלורידה, ונתניה, ישראל, 24 בנובמבר 2011GLOBE NEWSWIRE) – נוי תקשורת):

 

מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ (Nasdaq:CALL), המומחים לקול  שהמציאו את הקול על גבי פרוטוקול אינטרנט (VOIP) ומכרו יותר משמונה מיליון מכשירי magicJacks ® , הודיעה היום ששני קמעונאים גדולים מדווחים על המכירות הגדולות ביותר אי פעם של מוצרי magicJack. כעת יש רק שני קמעונאים גדולים עם מלאי מספיק של magicJack PLUS שיכולים לעמוד בביקוש. החברה מצפה שמכירות של מכשירי magicJack יהיו בערך 400,000 עד 500,000 בתקופה של 90 יום שהתחילה בספטמבר.

 

מנכ"ל מג'יקג'ק, דן בוריסלאו אומר: "נראה שכלכלה בעייתית היא סביבה פורה למכור מוצרי magicJack. בעניין זה, אנו משערים שבכלכלה חזקה התוצאות יהיו אותו הדבר. כעת שני מכשירי magicJack PLUS נמכרים על כל מכשיר magicJack מקורי שנמכר אצל שני הקמעונאים הגדולים האלה. המחיר הקמעונאי של magicJack PLUS הוא בערך $69.95 והמחיר הקמעונאי של magicJack המקורי הוא $39.95. החברה הצליחה עד עכשיו לעמוד בביקוש, פרט להספקת 10,000 מכשירי magicJack באיחור של שבועיים. אנו גם מגייסים עוד אנשי שירות לקוחות והשבוע נשחרר שדרוג חשוב ל-magicJack Plus ו-magicJack APP".

 

החברה מצפה להמשיך ולעדכן את נתוני המכירות בזמן המכירה של magicJack PLUS.

 

ההודעה לעיתונות הזאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות משמעותיים. כל מידע פרט למידע על עובדות היסטוריות הכלול בהודעה לעיתונות הזאת, כולל מידע לגבי ההכנסות החזויות שלנו, תזרימי מזומנים, אסטרטגיה, פעולות עתידיות, מצב כספי עתידי, הכנסות עתידיות, עלויות חזויות, סיכויים, תוכניות ויעדים של ההנהלה, הוא מידע צופה פני עתיד. גורמים רבים יכולים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים שלנו בפועל יהיו שונים מהותית מכל תוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים שעשויים להיכלל במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד זה. גורמים אלה עשויים להיות, בין היתר: שינויים בעסקים שלנו כתוצאה מתחרות מוגברת; קשיים תפעוליים או תרבותיים כלשהם הקשורים בשילוב של העסקים של ווקלטק ו-YMAX; תגובות שליליות או שינויים בקשרים עסקיים פוטנציאליים כתוצאה מההודעה על המיזוג או מהשלמתו; עלויות, תשלומים והוצאות בלתי צפויים כתוצאה מהמיזוג; היכולת של החברה המשולבת להשיג את הסינרגיות הפוטנציאליות שהוערכו או הזמן הארוך יותר שזה ייקח, ועלויות גדולות יותר שיידרשו להשגת סינרגיות אלה; היכולת שלנו לפתח, להציג ולשווק מוצרים, שירותים ויישומים חדשניים; שיעור תחלופת הלקוחות שלנו ושיעור הקבלה בקרב לקוחותינו; שינויים בתנאים הכלכליים, העסקיים, הפוליטיים והרגולטוריים הכלליים; הזמינות והעלות הקשורות בהפעלת הרשת שלנו; חבות פוטנציאלית הנובעת מהתדיינות משפטית נוכחית או עתידית, או משינויים בחוקים, תקנות ומדיניות; מידת ההגנה המשפטית שתינתן למוצרים שלנו; שינוי בהרכב או ארגון מחדש שלנו או של החברות הבנות שלנו וההשלמה המוצלחת של פעילות רכישות, מכירות ומיזמים משותפים; והגורמים השונים האחרים הנדונים בסעיף "גורמי סיכון" של טופסי K-6 ו-20-F שהוגשו לרשות האמריקנית לניירות ערך. לגורמים אלה, בין היתר, יכולה להיות השפעה שלילית מהותית על העסקים שלנו, התוצאות של הפעילות והמצב הכספי. איננו נוטלים על עצמו כל התחייבות לעדכן כל מידע צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או מסיבה אחרת, פרט לנדרש בחוק.

magicJack(R הוא סימן מסחר רשום של מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ. כל השמות האחרים של מוצרים או חברות הם רכושם של בעליהם, בהתאמה. 

אודות מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ

 היעד של מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ (Nasdaq:CALL), הממציאה של VOIP כולל טלפון התוכנה, ו-magicJack, הוא להפוך לספקית הבינלאומית המובילה של קול גלובלי על גבי פלטפורמות רבות. החברה מכרה יותר משמונה מיליון יחידות של magicJack עטור הפרסים והנוח לשימוש מאז ההשקה ב-2008, ולרשותה עומדים 30 פטנטים, חלקם מהזמן שהחברה המציאה את VOIP. ווקלטק היא ה-CLEC (חברת תקשורת מקומית תחרותית) בעלת טווח ההגעה הגדול ביותר בארצות הברית מבחינת אזורי החיוג הזמינים ואישור במספר מדינות, ולרשת יש היסטוריה של 99.99% זמן פעולה תקין.

 

הלוגו של מג'יקג'ק ווקלטק בע"מ נמצא בכתובת

http://www.globenewswire.com/newsroom/prs/?pkgid=10116

   

איש קשר:

Michael Tribolet

קשרי משקיעים

201.301.5604

mt@magicjack.com

 

** ההודעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינ"ל GlobeNewswire