Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

Cushman & Wakefield מודיעה על הסגירה של ההנפקה הראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה

 

שיקאגו, 6 באוגוסט 2018, (BUSINESS WIRE):

 

Cushman & Wakefield plc (Cushman & Wakefield) הודיעה היום על הסגירה של ההנפקה הראשונה שלה לציבור של 45,000,000 מהמניות הרגילות שלה במחיר לציבור של $17.00 למניה. בקשר להנפקה הראשונה לציבור, החתמים מימשו באופן מלא את האופציה שלהם לרכוש 6,750,000 מניות רגילות נוספות מ-Cushman & Wakefield. כתוצאה מכך, הגודל הכולל של ההנפקה הראשונה לציבור היה 51,750,000 מניות. המניות רשומות בבורסה לניירות ערך של ניו יורק בסמל CWK.

 

Cushman & Wakefield גם הודיעה על הסגירה הראשונית של השקעת הנפקה פרטית ראשונה על ידי Vanke Service (HongKong) Co., Limited במספר מיצרפי של מניות רגילות שיהוו בעלות על 4.9% מהמניות הרגילות המונפקות אחרי מתן תוקף להנפקה הראשונה לציבור והמימוש המלא של האופציה של החתמים לרכוש מניות רגילות נוספות.

 

Cushman & Wakefield מצפה להשתמש בהכנסות נטו מהמניות הרגילות שמונפקות כדי להפחית את החוב שעוד לא נפרע, ובמיוחד לפרוע את הלוואת השעבוד השני שלה, לשלם את הסכום שטרם נפרע של התחייבות התשלום הנדחית שקשורה לרכישה שלה את Cassidy Turley וכל הכנסות נטו נותרות למטרות כלליות של החברה.

 

מורגן סטנלי, ג‘.פ. מורגן, גולדמן זקס ושות‘ LLC ובנק ההשקעות UBS שימשו כמנהלי חיתום ונציגי החתמים משותפים של ההנפקה. גם Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) ו-William Blair & Company, L.L.C. שימשו כמנהלי חיתום משותפים של ההנפקה.

 

כמנהלים משותפים של ההנפקה שימשו גם:

 

TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.,  The Williams Capital Group, L.P.

 

ההנפקה נעשתה רק באמצעות התשקיף בכתב המהווה חלק מהצהרת הרישום שבתוקף. עותקים של התשקיף הסופי שקשור להנפקה אפשר להשיג במקומות הבאים:

 

Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014

J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, email: prospectus-eq_fi@jpmchase.com

Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: (866) 471-2526 or email: prospectusny@ny.email.gs.com

UBS Securities LLC, Attention: Prospectus Department, 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019, telephone: 888-827-7275 or email: olprospectusrequest@ubs.com

 

הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך הוכרזה כתקפה מיום ה-1 באוגוסט 2018 על ידי הרשות האמריקנית לניירות ערך. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

 

אודות Cushman & Wakefield

 

Cushman & Wakefield היא חברת שירותי נדלן גלובלית מובילה שמספקת ערך יוצא דופן על ידי הפיכת רעיונות למעשים עבור דיירים ובעלים של נדלן. Cushman & Wakefield היא בין חברות שירותי הנדלן הגדולות ביותר עם 48,000 עובדים בכ-400 משרדים ו-70 מדינות. ב-2017 היו לחברה הכנסות של 6.9 מיליארד דולר בשירותי הליבה של נכסים, אמצעים וניהול פרויקטים, השכרה, שוקי הון, הערכת שווי ושירותים אחרים.

 

הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד

כל אמירה בהודעה זאת שאינה עובדות היסטוריות או עכשוויות היא מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד מעביר את הציפיות או התחזיות הנוכחיות של Cushman & Wakefield לגבי אירועים עתידיים. מידע צופה פני עתיד כולל סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל של Cushman & Wakefield יהיו שונים מהותית מתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים כלשהם שמתוארים במפורש או במשתמע במידע צופה פני עתיד. סיכונים ואי ודאויות מסוימים מבין אלה מתוארים בחלק "גורמי סיכון" ו"הערת אזהרה לגבי מידע צופה פני עתיד" של הצהרת הרישום על גבי טופס S-1. אלא אם החוק מחייב, Cushman & Wakefield לא נוטלת שום התחייבות לעדכן או לשנות בפומבי מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף נסיבות או אירועים אחרי התאריך של ההודעה לעיתונות הזאת.

אנשי קשר

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
תקשורת תאגידית
+1 312 424 8010
brad.kreiger@cushwake.com

 

מקור: Cushman & Wakefield

 

 

צפו בהודעה הזאת באינטרנט בכתובת:


http://www.businesswire.com/news/home/20180806005543/en

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire