סול-ג'ל טכנולוגיות מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון השני של 2018

סול-ג‘ל טכנולוגיות מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון השני של 2018

נס ציונה, ישראל, 8 באוגוסט 2018, (GLOBE NEWSWIRE) :

סול-ג‘ל טכנולוגיות בע"מ (NASDAQ:SLGL) ("סול-ג‘ל" או "החברה"), חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור, הודיעה היום על התוצאות הכספיות ברבעון השני שהסתיים ב-30 ביוני 2018 ומסרה עדכון על תוכניות הפיתוח הקליני שלה.

"השיא של הרבעון השני היה ההתחלה של התוכנית הקלינית הפיבוטלית שלב 3 שלנו ב-Epsolay® שהיא הישג משמעותי לסול-ג‘ל", אמר ד"ר אלון סרי-לוי, מנהל העסקים הראשי של סול-ג‘ל טכנולוגיות. "אנחנו שמחים שהצלחנו לבצע את אבני הדרך שתוארו מוקדם יותר השנה ומצפים גם להתחלת הניסויים שלב 3 באקנה וולגריס ב-2018".

דגשים והתפתחויות אחרונות בחברה

 

עדכון על התוכנית הקלינית

תוצאות כספיות של הרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2018.

הוצאות מחקר ופיתוח היו 5.8 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, לעומת 4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017. הגידול היה בעיקר בגלל גידול בהוצאות ייצור של 1.3 מיליון דולר שקשורות לייצור של האצוות הקליניות של TWIN ו-Epsolay.

הוצאות מנהלה וכלליות היו 1.5 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, לעומת 1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017. הקיטון היה בעיקר בגלל קיטון של 0.3 מיליון דולר בהוצאות משפטיות וראיית חשבון וקיטון של 0.4 מיליון דולר בהוצאות ייעוץ, שקוזז חלקית על ידי גידול של 0.4 מיליון דולר בהוצאות על שכר מבוסס מניות.

סול-ג‘ל דיווחה על הפסד של 6.9 מיליון דולר ברבעון השני של 2018, לעומת הפסד של 6.2 מיליון דולר ברבעון המקביל של 2017.

נכון ל-30 ביוני 2018, היו לסול-ג‘ל 19.2 מיליון דולר במזומנים, שווי ערך מזומנים ופיקדונות ו-59.4 מיליון דולר בניירות ערך סחירים, בסך הכל 78.6 מיליון דולר לעומת 9.0 מיליון דולר במזומנים, שווי ערך מזומנים ופיקדונות ב-31 בדצמבר 2017

אודות סול-ג‘ל טכנולוגיות

סול-ג‘ל היא חברת דרמטולוגיה בשלב הקליני שמתמקדת בזיהוי, פיתוח ומסחור מוצרי תרופות ממותגות וגנריות לטיפול מקומי במחלות עור. צנרת המוצרים הפוטנציאלים הנוכחית של סול-ג‘ל כוללת מוצרים פוטנציאלים ממותגים בשלבים מאוחרים שמנצלים את פלטפורמת טכנולוגיית המיקרו כימוס על בסיס סיליקה הקנייניות שלנו, וכמה מוצרים פוטנציאלים גנריים בהתוויות רבות. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.sol-gel.com.

מידע צופה פני עתיד

ההודעה לעיתונות הזאת כוללת מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. כל האמירות בהודעה לעיתונות הזאת שלא מתייחסות לעניינים של עובדות היסטוריות יש לראות בהן מידע צופה פני עתיד, כולל אמירות לגבי ההתחלה של הניסויים הקליניים המתוכננים שלנו ב-TWIN, ההתחלה של מחקר השקילות הביולוגית המתוכנן שלנו במוצר גנרי פוטנציאלי והתאריך הצפוי שלנו לדיווח על  נתונים ראשוניים מהתוכנית הקלינית הפיבוטלית שלב 3 של Epsolay ו-TWIN. אמירות אלה אינן הבטחות ואינן ערבויות, אלא מעורבים בהן סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים או ההישגים בפועל שלנו יהיו שונים מהותית מתוצאות, ביצועים או הישגים עתידיים כלשהם הנאמרים במפורש במידע צופה פני עתיד או משתמעים ממנו, כולל אך לא רק הדברים האלה: העובדה שיש לנו ואנחנו מצפים שימשיכו להיות לנו הפסדים משמעותיים; הצורך שלנו במימון נוסף, שאולי לא יהיה זמין; היכולת שלנו להשלים את הפיתוח של המוצרים הפוטנציאליים שלנו; היכולת שלנו להשיג אישורים רגולטוריים למוצרים הפוטנציאליים שלנו ולשמור עליהם בשוקי המטרה שלנו והאפשרות של פעולות רגולטוריות או משפטיות נגד המוצרים הפוטנציאליים שלנו אפילו אם יושג אישור רגולטורי; היכולת שלנו להסתמך על נתונים מהניסוי שלב 3 שלנו ב-TWIN כדי לקדם את הפיתוח של SIRS-T; היכולת שלנו למסחר את המוצרים הפוטנציאליים שלנו; היכולת שלנו להשיג הגנה מספקת על הקניין הרוחני שלנו ולשמור עליה; היכולת שלנו לייצר את המוצרים הפוטנציאליים שלנו בכמויות מסחריות, באיכות הולמת או במחיר מתקבל על הדעת; היכולת שלנו ליצור ערוצי מכירות, שיווק והפצה הולמים; הקבלה של המוצרים הפוטנציאליים שלנו על ידי אנשי שירותי הבריאות והחולים; האפשרות שנתמודד עם תביעות צד שלישי על הפרת קניין רוחני; העיתוי והתוצאות של ניסויים קליניים שאנחנו עשויים לערוך או שהמתחרים שלנו ואחרים עשויים לערוך שקשורים למוצרים שלנו או שלהם; התחרות העזה בתעשייה שלנו כשלמתחרים יש משאבים כספיים, טכנולוגיים, מחקר ופיתוח, רגולטוריים וקליניים, ייצור, שיווק ומכירות, הפצה וכוח אדם משמעותית גדולים יותר מאשר יש לנו; תביעות חבות פוטנציאליות לגבי מוצרים; רגולציה פדרלית, מדינתית ועירונית עוינת פוטנציאלית בארצות הברית, אירופה או ישראל; או אובדן או פרישה של מנהלים  ומדעני מחקר חשובים. הגורמים האלה וגורמים חשובים אחרים שנדונים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס 20-F שהוגש לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) ב-26 במרץ 2018 יכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאלה שעליהן מצביע המידע צופה פני עתיד שנכלל בהודעה לעיתונות הזאת. כל מידע צופה פני עתיד כזה מייצג את ההערכות של ההנהלה נכון לתאריך של ההודעה לעיתונות הזאת. אנחנו עשויים לבחור לעדכן מידע צופה פני עתיד זה בנקודת זמן כלשהי בעתיד, אבל מתנערים מכל חובה לעשות זאת, אפילו אם אירועים עתידיים יגרמו לדעותינו להשתנות.

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD.

 

BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)

 

(Unaudited)

 

 

 

December 31, 

 

June 30,

 

 

2017

 

2018

A s s e t s

 

 

 

 

CURRENT ASSETS:

 

 

Cash and cash equivalents

$

5,024

 

$

  18,240

Bank deposit

 

4,000

 

 

1,000

Prepaid expenses and other current assets

 

1,511

 

 

2,443

Marketable securities

 

-

 

 

59,407

Advance payment

 

13

 

 

72

TOTAL  CURRENT ASSETS

 

10,548

 

 

81,162

 

 

 

 

 

NON-CURRENT ASSETS:

 

 

 

 

Long-term receivables

 

1,653

 

 

1,604

Restricted long-term deposits

 

120

 

 

465

Property and equipment, net

 

2,314

 

 

2,478

Funds in respect of employee rights upon retirement

 

680

 

 

646

TOTAL  NON-CURRENT ASSETS

 

4,767

 

 

5,193

 

 

 

 

 

TOTAL  ASSETS

$

15,315

 

$

  86,355

 

 

 

 

 

 

Liabilities and shareholders‘ equity (capital deficiency)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURRENT LIABILITIES:

 

 

 

 

 

Accounts payable

 

534

 

 

1,884

Accrued expenses and other

 

1,332

 

 

2,024

Loans from the controlling shareholder

 

65,338

 

 

-

TOTAL  CURRENT LIABILITIES

$

  67,204

 

$

3,908

 

 

 

 

 

 

LONG-TERM LIABILITIES -

 

 

 

 

 

Liability for employee rights upon retirement

 

810

 

 

901

TOTAL  LONG-TERM LIABILITIES

 

810

 

 

901

COMMITMENTS 

 

 

 

 

 

TOTAL  LIABILITIES

$

  68,014

 

$

4,809

 

 

 

CAPITAL DEFICIENCY:

 

 

Ordinary Shares, NIS 0.1 par value – authorized: 50,000,000 as of December 31, 2017 and June  30, 2018; issued and outstanding: 6,290,244 and 18,949,968 as of December 31, 2017 and June 30, 2018, respectively

 

82

 

 

520

Additional paid-in capital

 

42,480

 

 

188,907

Accumulated deficit

 

(95,261)

 

 

(107,881)

TOTAL SHAREHOLDERS‘ EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

 

(52,699)

 

 

81,546

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

$

  15,315

 

$

86,355

 

 

 

 

 

 

 

 

SOL-GEL TECHNOLOGIES LTD.

 

STATEMENTS OF OPERATIONS

(U.S. dollars in thousands, except share and per share data)

 

(Unaudited)

 

 

 

 

Six months ended
June 30

 

Three months ended
June 30

 

 

 

2017

 

 

2018

 

 

2017

 

 

2018

 

REVENUES

 

 

 

$

   (93)

 

 

 

 

$

   (49)

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES

$

   9,376

 

$

 10,462

 

$

  4,359

 

 

  5,817

 

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

 

2,460

 

 

2,660

 

 

1,849

 

 

1,518

 

TOTAL OPERATING LOSS

 

11,836

 

 

13,029

 

 

6,208

 

 

7,286

 

FINANCIAL INCOME, net

 

(4)

 

 

(409)

 

 

(6)

 

 

(379)

 

LOSS FOR THE PERIOD

$

   11,832

 

$

   12,620

 

$

   6,202

 

$

   6,907

 

BASIC AND DILUTED LOSS PER ORDINARY SHARE

$

   1.88

 

$

 0.75

 

$

  0.98

 

$

 0.36

 

WEIGHTED AVERAGE NUMBER OF SHARES OUTSTANDING USED IN COMPUTATION OF BASIC AND DILUTED LOSS PER SHARE

 

6,290,242

 

 

16,761,158

 

 

6,290,242

 

 

18,949,968

 

 

                       

 

למידע נוסף, התקשרו בבקשה עם:
איש קשר של סול-ג‘ל:

גלעד ממלוק

סמנכ"ל כספים

+972-8-9313433

 

אשת קשר למשקיעים:

פטרישה ל. בנק
Westwicke Partners

+1-415-513-1284

 patti.bank@westwicke.com 

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE