הנרי שיין ו-Vets First Choice מודיעים על מועצת המנהלים של קובטרוס

הנרי שיין ו-Vets First Choice מודיעים על מועצת המנהלים של קובטרוס

דייוויד אי. שו ישמש יו"ר מועצת המנהלים; פיליפ לאסקאווי יהיה הדירקטור הבלתי תלוי המוביל

מלביל, ניו יורק ופורטלנד, מיין, 14 בינואר 2019, (BUSINESS WIRE) :

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) ו-Vets First Choice הודיעו היום על האנשים שמינו ויהוו את 11 חברי מועצת המנהלים של קובטרוס, החברה הציבורית העצמאית שתיווצר כתוצאה מהפיצול המתוכנן של העסק Henry Schein Animal Health והמיזוג לאחר מכן עם Vets First Choice. מימוש המיזוג צפוי להיות ב-4 בפברואר 2019 או בסמוך לו.

כפי שעבר נמסר, דייוויד אי. שו, מייסד שותף ויו"ר Vets First Choice, יהיה יו"ר מועצת המנהלים של קובטרוס. מר שו עזר לבנות כמה חברות מבוססות מדע ביניהן איקריה ו-IDEXX בהן היה יו"ר מייסד ומנכ"ל. פיליפ לאסקאווי, לשעבר שותף, יו"ר ומנהל עסקים ראשי של החברה לראיית חשבון EY LLP וכיום הדירקטור הבלתי תלוי המוביל במועצת המנהלים של הנרי שיין, יהיה הדירקטור הבלתי תלוי המוביל של קובטרוס. גם האנשים הבאים צפויים להתמנות כחברים האחרים במועצת המנהלים של קובטרוס:

"הכוונה שלנו הייתה ליצור מועצת מנהלים שמשקפת את האופי המקיף ומשנה המצב של ההזדמנות של קובטרוס, ואנחנו מאמינים שרשימת המינויים הזאת משיגה זאת מבחינת קליבר, גיוון, אי תלות ותכונות אחרות", אמר דייוויד שו. "לקבוצה הזאת יש תמהיל חזק של ניסיון רלבנטי, ידע גלובלי בתחום ויכולות נרחבות בפונקציות מפתח של מועצת המנהלים שיעזרו לקובטרוס להגדיל את פלטפורמת השירותים מבוססי הטכנולוגיות שלה ברחבי העולם ולהגשים את משימתה לקדם את עולם הרפואה הווטרינרית".

"לכבוד הוא לי שהוטל עלי תפקיד הדירקטור הבלתי תלוי המוביל, ולהצטרף לצוות של דירקטורים באיכות כל כך גבוהה", אמר פיליפ לאסקאווי. "בקובטרוס תהיה לנו מחויבות מוצקה למימשל תאגידי חזק כשנתמקד בהנחלת מסגרת של נשיאה באחריות שגורמת ליצירת ערך בטווח הארוך".

מידע נוסף והיכן למצוא אותו

הצהרת רישום על גבי טופס S-1/S-4 בנוגע לעסקה הזאת הוגשה ל-SEC, אבל לא נכנסה עדיין לתוקף. משקיעים ומחזיקי ניירות ערך מתבקשים לקרוא בתשומת לב את הצהרת הרישום/ התשקיף (כולל כל שינוי או תוספת להם וכל מסמך שמוכלל על דרך ההפניה בהם) וכל מסמך רלבנטי אחר שמוגש ל-SEC כשיהיו זמינים, כי הם יכילו מידע חשוב על הצדדים והעסקה המוצעת. את הצהרת הרישום, התשקיף המקדמי ומסמכים רלבנטיים אחרים שמוגשים ל-SEC, כשיהיו זמינים, אפשר יהיה להשיג ללא תשלום מהאתר של SEC בכתובת www.sec.gov. את המסמכים האלה, כשיהיו זמינים, אפשר יהיה להשיג ללא תשלום גם מ-Henry Schein, Inc. על ידי בקשה בכתב אל Carolynne Borders בכתובת Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, NY 11747. הודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם, ולא תהיה כל מכירה של ניירות ערך בכל תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותו תחום שיפוט. שום הצעה של ניירות ערך לא תיעשה אלא באמצעות תשקיף שעונה על הדרישות של סעיף 10 של חוק ניירות ערך 1933, כפי שתוקן.

מידע צופה פני עתיד

בהתאם להוראות "חוף מבטחים" (Safe Harbor) של החוק Private Securities Litigation Reform Act מ-1995, הצדדים מספקים את הערות האזהרה הבאות בנוגע לגורמים חשובים אשר, בין היתר, יכולים לגרום לכך שתוצאות עתידיות יהיו שונות מהותית מהמידע צופה פני עתיד, הציפיות וההנחות המובעים או משתמעים בזאת. מידע צופה פני עתיד זה מזוהה על ידי השימוש במונחים כגון "עשויה", "יכולה", "מצפה", "מתכוונת", "מאמינה", "מתכננת", "מעריכה", "חוזה", "צופה" או מונחים מקבילים. מידע צופה פני עתיד זה כולל אך לא רק אמירות לגבי היתרונות מהעסקה, כולל תוצאות פיננסיות ותפעוליות עתידיות, תוכניות, יעדים, ציפיות וכוונות. כל האמירות שמתייחסות לביצועים תפעוליים, אירועים או התפתחויות שאנחנו צופים או חוזים שיתרחשו בעתיד -- כולל אמירות המתייחסות לסינרגיות צפויות ולוח הזמנים הצפוי להשלמת העסקה המוצעת -- הן מידע צופה פני עתיד. כל מידע צופה פני עתיד שנמסר על ידינו כפוף לסיכונים ואי ודאויות ואינו ערובות לביצועים עתידיים. לכן, אל לכם להסתמך על מידע צופה פני עתיד כלשהו מזה. מידע צופה פני עתיד זה כרוך בסיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים ידועים ולא ידועים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות, הביצועים וההישגים שלנו או תוצאות הענף העתידיים יהיו שונים מהותית מכל תוצאות, ביצועים והישגים עתידיים המובעים או משתמעים מאותו מידע צופה פני עתיד. לדוגמה, מידע צופה פני עתיד זה יכול להיות מושפע על ידי גורמים כולל, ללא הגבלה, סיכונים שקשורים ביכולת לממש את העסקה והעיתוי של סגירת העסקה; היכולת לקבל אישורים שנדרשים; היכולת לשלב בהצלחה פעילויות ועובדים; היכולת לממש יתרונות וסינרגיות חזויים של העסקה; ההשפעה הפוטנציאלית של ההודעה על העסקה או מימוש העסקה על יחסים, כולל עם עובדים, לקוחות ומתחרים; היכולת לשמור על אנשי מפתח; היכולת להשיג יעדי ביצועים; שינויים בשווקים הפיננסיים, בשערי הריבית ובשערי החליפין של מטבע זר;  ואותם הסיכונים והגורמים הנוספים שנדונים בהצהרת הרישום על גבי טופס S-1/S-4 שתוגש ל-SEC, כולל אלה הנדונים תחת הכותרת "גורמי סיכון" בהצהרת הרישום. אנחנו לא נוטלים על עצמנו שום חובה ולא מוטלת עלינו שום חובה לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו הכלול בזאת.

אודות הנרי שיין

Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) היא חברת פתרונות עבור אנשי מקצועות הבריאות שמונעת על ידי רשת של אנשים וטכנולוגיות. עם יותר מ-22,000 חברי צוות שיין המשרתים יותר ממיליון לקוחות בכל העולם, החברה היא הספקית הגדולה ביותר בעולם של פתרונות עסקיים, קליניים, טכנולוגיים ושרשרת האספקה כדי לשפר את היעילות של מרפאות שיניים, בריאות בעלי חיים ורפואה. החברה משרתת גם מעבדות שיניים, מרפאות ממשלתיות ומוסדיות ואתרים אחרים של טיפול אלטרנטיבי.

רשת היועצים המהימנים של הנרי שיין, חברת Fortune 500® ומשתתפת במדדים S&P 500® ו-Nasdaq 100®, מספקת לאנשי מקצועות הרפואה את הפתרונות רבי הערך שהם צריכים כדי לשפר את ההצלחה התפעולית והתוצאות הקליניות. החברה מציעה ללקוחות מוצרים ופתרונות בלעדיים וחדשניים, כולל תוכנה לניהול קליניקות, פתרונות סחר אלקטרוני, מוצרים כירורגיים ומיוחדים, וגם מגוון רחב של שירותים פיננסיים. הנרי שיין פועלת באמצעות רשת הפצה מרכזית ואוטומטית, עם מבחר של יותר מ-120,000 מוצרים ממותגים ומוצרי המותג הפרטי של הנרי שיין במלאי, וגם יותר מ-180,000 מוצרים נוספים שזמינים כפריטים בהזמנה מיוחדת.

המטה של הנרי שיין נמצא במלביל, ניו יורק ויש לה עסקים או חברות קשורות ב-34 מדינות. המכירות של החברה הגיעו לשיא של 12.5 מיליארד דולר ב-2017, וגדלו בשיעור צמיחה שנתי מורכב של בערך 15% מאז שהנרי שיין הפכה לחברה ציבורית ב-1995. למידע נוסף, בקרו בבקשה את הנרי שיין באתר www.henryschein.com או Facebook.com/HenrySchein ו-@HenrySchein on Twitter.

אודות Vets First Choice

Vets First Choice היא חדשנית בשירותים באמצעות טכנולוגיות שמעצימה וטרינרים באמצעות תובנות שמיועדות להגביר את מעורבות הלקוחות ולשפר את מצב המרפאה הווטרינרית. הפלטפורמה של Vets First Choice, שמשולבת עם זרימת העבודה של תוכנת הניהול של המרפאה הווטרינרית, מנצלת תובנות וניתוחים, שירותי מעורבות לקוחות ושירותי בית מרקחת ומספקת ציות רפואי משופר באמצעות ניהול מרשמים פרואקטיבי. על ידי עבודה ישירות עם מרפאות וטרינריות כדי לנהל פערים בטיפול, Vets First Choice מנסה לאפשר ללקוחות הווטרינרים שלה ליצור הזדמנויות חדשות להכנסות, להסתגל להתנהגויות הרכישה המשתנות של בעלי חיות המחמד, לשפר את קשרי הלקוחות שלהם ולשפר את איכות הטיפול והתוצאות הרפואיות. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר www.vetsfirstchoice.com.

אנשי קשר

William Durling
סגן נשיא לתקשורת תאגידית
wdurling@vetsfirstchoice.com
603 769 7471

Nicholas Jansen
סגן נשיא של קשרי משקיעים
nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com
407 761 8172

Ann Marie Gothard
סגן נשיא, קשרי מדיה תאגידיים
annmarie.gothard@henryschein.com
631-390-8169

Carolynne Borders
סגן נשיא, קשרי משקיעים
Carolynne.borders@henryschein.com
631 390-8105

 

מקור:  Vets First Choice

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20190114005412/en

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire