The We Company מודיעה על הגשת טיוטת הצהרת רישום להנפקה ראשונה לציבור מתוכננת

 

 

The We Company מודיעה על הגשת טיוטת הצהרת רישום להנפקה ראשונה לציבור מתוכננת

ניו יורק, 29 באפריל 2019, BUSINESS WIRE:

The We Company (“WeWork”) הודיעה שהיא הגישה בסודיות טיוטת הצהרת רישום מתוקנת על גבי טופס S-1 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) שמתייחסת להנפקה ראשונה לציבור של המניות הרגילות שלה. WeWork הגישה לראשונה את טופס S-1 ל-SEC בדצמבר 2018. התהליך הזה יאפשר ל-WeWork לקבל את ההחלטה להפוך לחברה ציבורית, בכפוף לתנאי השוק ותנאים אחרים.

הודעה לעיתונות הזאת לא מהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. כל ההצעות, השידולים להצעות לקנות, או מכירות כלשהן של ניירות ערך ייעשו בהתאם לדרישות הרישום של חוק ניירות ערך 1933, כפי שתוקן ("חוק ניירות ערך"). הודעה זאת מתפרסמת בהתאם לכלל 135 במסגרת חוק ניירות ערך.

אנשי קשר

עיתונות
Press@wework.com

משקיעים
Investors@wework.com

 

צפו בהודעה הזאת במקור בשפה האנגלית באינטרנט בכתובת:
http://www.businesswire.com/news/home/20190429005696/en

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire