הודעה מ-The We Company

 

הודעה מ-The We Company

 

ניו יורק,17 בספטמבר 2019,  (BUSINESS WIRE):

 

The We Company פרסמה את ההודעה הבאה:

 

"The We Company מצפה להנפקה הראשונה שלנו, שאנחנו צופים שתושלם עד סוף השנה. ברצוננו להודות לכל העובדים, החברים והשותפים שלנו על המחויבות המתמשכת שלהם".

 

הודעה זאת לא מהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ניירות ערך כלשהם. כל ההצעות, השידולים להצעות לקנות, או מכירות כלשהן של ניירות ערך ייעשו בהתאם לדרישות הרישום של חוק ניירות ערך 1933. הצהרת רישום הקשורה לניירות הערך האלה הוגשה ל-SEC אבל לא נכנסה עדיין לתוקף. לא ניתן למכור את ניירות הערך האלה או לקבל הצעות לקנות אותם לפני מועד הכניסה לתוקף של הצהרת הרישום. עותקים של התשקיף המקדמי שקשור להנפקה, כשיהיה זמין, אפשר יהיה להשיג מהחברה בכתובת: 115 West 18th Street, New York, New York 10011אנשי קשר

 

Jimmy Asci / Gwendolyn Rocco
Press@we.co

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית BUSINESS WIRE