תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2019

תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2019

מועצת המנהלים מאשרת תוכנית רכישה חוזרת של מניות ב-300 מיליון דולר

 

הותורן, ניו יורק, 5 בנובמבר 2019, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות בשלושת ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2019 – לעומת 30 בספטמבר 2018

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2019 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2018

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "כפי שנאמר בעבר, הסביבה המאתגרת בגנריקה נמשכת, וההשפעה שלה משתקפת בביצועים הכספיים שלנו. ההשקעה המתמשכת שלנו במו"פ חיונית לאסטרטגיית הצמיחה שלנו לטווח הארוך ויחד עם התוכנית לרכישה חוזרת של מניות שמסרנו עליה, מראות את המחויבות שלנו ליצור ערך לבעלי המניות. המאזן ותזרים המזומנים החזקים שלנו מאפשרים לנו לנצל הזדמנויות עתידיות של פיתוח עסקי".

 

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) הבאות: Azelaic Acid Topical Gel, 15% ו-Clindamycin Phosphate ו-Benzoyl Peroxide Gel, 1.2%/2.5%. לחברה יש עכשיו בסך הכל עשרים וחמש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל שישה אישורים זמניים.

 

מועצת המנהלים אישרה תוכנית רכישה חוזרת של מניות ב-300 מיליון דולר

 

מועצת המנהלים של תרו אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 300 מיליון דולר. העיתוי, הסכום והשווי של כל המניות שיירכשו מחדש ייקבעו על סמך הערכות שוטפות של החברה לגבי צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה שלה, תנאי שוק כלליים וגורמים אחרים. המניות יירכשו מחדש תוך שימוש באמצעי הנזילות הקיימים של החברה ותזרים המזומנים החופשי שיופק בעתיד.

 

ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח (כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1), עסקאות בעקבות משא ומתן פרטי, הצעת רכש או באמצעים אחרים, בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת.

שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 5 בנובמבר 2019).

כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום שלישי, 5 בנובמבר 2019, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2020. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

נתונים כספיים:

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

 
 
 

Quarter Ended

 

Six Months Ended

 

September 30,

 

September 30,

 

 

2019

 

 

 

2018

 

 

 

2019

 

 

 

2018

 

Sales, net

$

160,850

 

 

$

158,973

 

 

$

322,146

 

 

$

313,591

 

Cost of sales

 

59,247

 

 

 

50,411

 

 

 

118,819

 

 

 

104,947

 

Gross profit

 

101,603

 

 

 

108,562

 

 

 

203,327

 

 

 

208,644

 

             

 

Operating Expenses:

             

Research and development

 

15,539

 

 

 

14,655

 

 

 

28,982

 

 

 

28,000

 

Selling, marketing, general and administrative

 

23,652

 

 

 

19,185

 

 

 

43,370

 

 

 

42,767

 

Settlements and loss contingencies

 

(150

)

 

 

(4,000

)

 

 

(150

)

 

 

(4,000

)

Operating income

 

62,562

 

 

 

78,722

 

 

 

131,125

 

 

 

141,877

 

             

 

Financial (income) expense, net:

             

Interest and other financial income

 

(8,857

)

 

 

(9,109

)

 

 

(18,481

)

 

 

(16,914

)

Foreign exchange expense (income)

 

45

 

 

 

5,958

 

 

 

(7,860

)

 

 

(4,004

)

Other gain (loss), net

 

1,082

 

 

 

(90

)

 

 

1,676

 

 

 

512

 

Income before income taxes

 

72,456

 

 

 

81,783

 

 

 

159,142

 

 

 

163,307

 

Tax expense

 

16,246

 

 

 

19,235

 

 

 

36,691

 

 

 

33,331

 

Net income

 

56,210

 

 

 

62,548

 

 

 

122,451

 

 

 

129,976

 

Net income (loss) attributable to non-controlling interest

 

32

 

 

 

(12

)

 

 

90

 

 

 

139

 

Net income attributable to Taro

$

56,178

 

 

$

62,560

 

 

$

122,361

 

 

$

129,837

 

             

 

Net income per ordinary share attributable to Taro:

             

Basic and Diluted

$

1.46

 

 

$

1.60

 

 

$

3.17

 

 

$

3.31

 

             

 

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:

             

Basic and Diluted

 

38,539,056

 

 

 

39,205,874

 

 

 

38,539,056

 

 

 

39,232,897

 

             

 

May not foot due to rounding.

             

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

     

 

     

 

 

September 30,

 

March 31,

 

2019

 

2019

ASSETS

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

     

Cash and cash equivalents

$

560,667

 

$

567,451

Marketable securities

 

496,948

 

 

481,883

Accounts receivable and other:

     

Trade, net

 

247,500

 

 

237,945

Other receivables and prepaid expenses

 

26,312

 

 

47,362

Inventories

 

148,439

 

 

148,079

TOTAL CURRENT ASSETS

 

1,479,866

 

 

1,482,720

Long-term deposits and marketable securities

 

417,778

 

 

304,322

Property, plant and equipment, net

 

206,727

 

 

206,242

Deferred income taxes

 

111,809

 

 

110,974

Other assets

 

33,526

 

 

31,068

TOTAL ASSETS

$

2,249,706

 

$

2,135,326

     

 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

     

CURRENT LIABILITIES:

     

Trade payables

$

38,409

 

$

35,060

Other current liabilities

 

171,092

 

 

181,761

TOTAL CURRENT LIABILITIES

 

209,501

 

 

216,821

Deferred taxes and other long-term liabilities

 

8,899

 

 

7,383

TOTAL LIABILITIES

 

218,400

 

 

224,204

     

 

Taro shareholders‘ equity

 

2,025,630

 

 

1,905,536

Non-controlling interest

 

5,676

 

 

5,586

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

$

2,249,706

 

$

2,135,326