DXC Technology מודיעה על מינויים בהנהלה כדי לתמוך ב-"DXC החדשה"

 

DXC Technology מודיעה על מינויים בהנהלה כדי לתמוך ב-"DXC החדשה"

 

 

טייסונס, וירג‘יניה, 24 בספטמבר 2020, (BUSINESS WIRE):

 

DXC Technology (NYSE:DXC) הציגה היום את המינויים האחרונים בהנהלה שלה שמחזקים עוד את צוות ההנהלה של DXC, ורובם הצטרפו ל-DXC בשנה האחרונה. הצוות הזה מביא לשוק את "DXC החדשה", שמתמקדת בלקוחות שלה ובאנשים שלה, כשהוא מוציא לפועל את מסע השינוי של החברה.

 

הנהלת תיק הלקוחות של DXC

 

בשנה האחרונה המנכ"ל מייק סלבינו גייס מנהלים חדשים מענף שירותי מחשוב שמביאים ניסיון עצום בהספקת שירות ללקוחות, מתן השראה לאנשים וניהול והגדלת עסקים. DXC מודיעה על המינויים והשינויים הבאים בצוות שינהל את העסקים של DXC ויוביל את ביצוע מסע השינוי של DXC:

 

פונקציות במטה החברה

 

DXC ממשיכה לחזק את ההנהלה והתפעול של הפונקציות במטה החברה שתומכות בעסקים עם המינויים הבאים:

"אני מאוד מרוצה מצוות ההנהלה שהצלחנו ליצור כדי להניע את "DXC החדשה"", אמר סלבינו. "משכנו כמה כישרונות יוצאי דופן בענף ויחד עם המנהלים הקיימים יצרנו צוות הנהלה שיש לו היסטוריה חזקה במתן שירות ללקוחות ולאנשים. אני מצפה לעבוד באופן אישי עם הצוות הזה כדי להמשיך להוציא לפועל את מסע השינוי שלנו".

 

אודות DXC Technology

 

DXC Technology (NYSE: DXC) עוזרת לחברות גלובליות להפעיל את המערכות והפעילויות הקריטיות שלהן תוך ביצוע מודרניזציה של המחשוב, מיטוב של מבני הנתונים והבטחת אבטחה ומדרגיות בעננים ציבורים, פרטיים והיברידיים. עם עשרות שנים של יצירת חדשנות, החברות הגדולות ביותר בעולם סומכות על DXC שתתקין את מחסנית הטכנולוגיות הארגוניות שלנו כדי לספק רמות חדשות של ביצועים, תחרותיות וחוויות לקוח. למידע נוסף על הסיפור של DXC והמיקוד שלנו באנשים, לקוחות וביצוע תפעולי, בקרו בבקשה באתר www.dxc.technology.

 

מידע צופה פני עתיד

כל המידע בהודעה לעיתונות זאת שלא מתייחס ישירות ובאופן בלעדי לעובדות היסטוריות מהווה "מידע צופה פני עתיד". מידע זה מייצג את הכוונות, התוכניות, הציפיות והדעות של DXC, ונתון לסיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים שרבים מהם מחוץ לשליטתה של DXC. גורמים רבים יכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מאותו מידע צופה פני עתיד בנוגע לעסקאות שנמסר עליהן לעיל, כולל סיכונים הקשורים לדברים הבאים: השלמת העסקה בעיתוי החזוי, כולל אישורים מרגולטורים ומצדדים שלישיים; התנאים בשוקי האשראי; טיפול המס הצפוי בעסקה המוצעת; חבויות בלתי צפויות; אובדן הכנסות; ההשפעה הפוטנציאלית של ההודעה על העסקה המוצעת או המימוש שלה על קשרים עם צדדים שלישיים, כולל לקוחות, עובדים ומתחרים; או עיכוב או שיבוש עסקי שייגרמו על ידי קשיים בהפרדת העסק הנמכר מהעסקים הנותרים של DXC. תיאור בכתב של הגורמים שעשויים לגרום לכך שהתוצאות בפועל של עסקי DXC יהיו שונות באופן מהותי ממידע צופה פני עתיד זה, אפשר למצוא בחלק "גורמי סיכון" בדוח השנתי על גבי טופס K-10 של DXC לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2020, כפי שעודכן בדוחות שהוגשו ל-SEC לאחר מכן כולל הדוח הרבעוני של החברה על גבי טופס Q-10 לתקופה הרבעונית שהסתיימה ב-30 ביוני 2020, שאנו מפצירים בקוראים לעבור עליו בפירוט, כי הוא כולל מידע חשוב לגבי סיכונים, אי ודאויות וגורמים אחרים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות מהתוכניות, הציפיות והעניינים אחרים המתוארים בהודעה לעיתונות זאת. לא ניתן לתת ערבות שיעד או תוכנית כלשהם שקבועים במידע צופה פני עתיד כלשהו ניתנים להשגה או יושגו, הקוראים מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע זה, שנכון רק לתאריך שלו. DXC מתנערת כל כוונה או מחויבות לעדכן מידע צופה פני עתיד זה בין אם כתוצאה מאירועים לאחר מכן או מסיבה אחרת, פרט למה שמחייב החוק.

אנשי קשר

Rich Adamonis, Corporate Media Relations, +1-862-228-3481, radamonis@dxc.com
Shailesh Murali, M&A and Investor Relations, +1-703-245-9700, shailesh.murali@dxc.com

 

מקור:  DXC Technology

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire