תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2020

 

 

תרו מוסרת תוצאות ל-30 בספטמבר 2020

 

 

הותורן, ניו יורק, 29 באוקטובר 2020, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות ברבעון ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2020 – לעומת 30 בספטמבר 2019

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2020 - בהשוואה ל-30 בספטמבר 2019

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, אמר: "הביצועים ברבעון הזה הם תוצאה של שיפור המכירות בכל המגזרים העסקיים שלנו לעומת הרבעון הראשון, גם כשנמשכה ההשפעה השלילית של המגיפה. הצוותים שלנו עבדו ללא ליאות כדי לשרת הלקוחות והחולים שלנו בזמנים סוערים אלה כפי שמעידים ההשקות הסדירות של מוצרים ושוק המניות היציב. עם ההתפרצות של קוביד-19 לאחרונה באזורים החשובים שלנו, וצעדי הריסון של הרשויות כתוצאה מכך, אנחנו זהירים לגבי ההשפעה על העסק שלנו עד סוף השנה. אולם, המחויבות ארוכת הטווח שלנו להעשיר את תיק המוצרים שלנו, אורגנית או אחרת, נשארה חזקה כתמיד".

 

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישור ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) הבאות: Calcipotriene and Betamethasone Dipropionate Topical Suspension, 0.005%/0.064%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שמונה עשרה בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל חמישה אישורים זמניים.

 

השקה של הגרסה הגנרית טבליות דפריפרון, 500 מ"ג בארה"ב

 

ב-28 בספטמבר 2020 תרו הודיעה על ההשקה של גרסה גנרית חדשה, טבליות דפריפרון, הגרסה הגנרית של Ferriprox®. מוצר התרופה הזה להתוויה יתומה מרחיב את היכולות של תרו לכלול מוצרים לתחומים מיוחדים.

 

הרכישה של אקווינוקס

 

ב-31 ביולי 2020 תרו תעשייה רוקחית בע"מ השלימה את הרכישה של Aquinox Pharmaceuticals (Canada) Inc. (“Aquinox”) ("אקווינוקס"), חברת בת בבעלות מלאה של Neoleukin Therapeutics, Inc., כולל זכויות על קניין רוחני של מולקולות בשלב המוקדם. לפי ההסכם, תרו רכשה את הכל מניות המונפקות של אקווינוקס תורת 8.2 מיליון דולר.

שיחת וועידה על הרווח (08:00 שעון החוף המזרחי, 29 באוקטובר 2020).

כפי שפורסם כבר, החברה תערוך שיחת וועידה על הרווח בשעה 08:00 שעון החוף המזרחי ביום חמישי, 19 באוקטובר 2020, שבה ההנהלה הבכירה תדון בביצועים של החברה ותענה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת תהיה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

כדי להשתתף בשיחת האודיו, חייגו בבקשה את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית תמסור הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמין באתר של החברה בכתובתwww.taro.com  .

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשייה רוקחית בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשייה רוקחית בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2021. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

אנשי קשר

 

 

Daphne Huang
VP, Chief Financial Officer
(914)345-9000
Daphne.Huang@Taro.com

William J. Coote
AVP, Treasurer and Investor Relations
(914) 345-9000
William.Coote@Taro.com

מקור:  Taro Pharmaceutical Industries Ltd.

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

               

 

   

Quarter Ended

 

Six Months Ended

   

September 30,

 

September 30,

   

 

2020

 

 

 

2019

 

 

 

2020

 

 

 

2019

 

Sales, net

 

$

142,843

 

 

$

160,850

 

 

$

260,477

 

 

$

322,146

 

Cost of sales

 

 

61,255

 

 

 

59,247

 

 

 

113,943

 

 

 

118,819

 

Gross profit

 

 

81,588

 

 

 

101,603

 

 

 

146,534

 

 

 

203,327

 

               

 

Operating Expenses:

               

Research and development

 

 

16,552

 

 

 

15,539

 

 

 

29,484

 

 

 

28,982

 

Selling, marketing, general and administrative

 

 

24,074

 

 

 

23,652

 

 

 

46,323

 

 

 

43,370

 

Settlements and loss contingencies

 

 

 

 

 

(150

)

 

 

478,924

 

 

 

(150

)

Operating income (loss)

 

 

40,962

 

 

 

62,562

 

 

 

(408,197

)

 

 

131,125

 

               

 

Financial (income) expense, net:

               

Interest and other financial income

 

 

(5,678

)

 

 

(8,857

)

 

 

(12,988

)

 

 

(18,481

)

Foreign exchange (income) expense

 

 

(632

)

 

 

45

 

 

 

(829

)

 

 

(7,860

)

Other gain, net

 

 

1,380

 

 

 

1,082

 

 

 

1,929

 

 

 

1,676

 

Income (loss) before income taxes

 

 

48,652

 

 

 

72,456

 

 

 

(392,450

)

 

 

159,142

 

Tax expense

 

 

3,590

 

 

 

16,246

 

 

 

12,444

 

 

 

36,691

 

Net income (loss)

 

 

45,062

 

 

 

56,210

 

 

 

(404,894

)

 

 

122,451

 

Net (loss) income attributable to non-controlling interest

 

 

(70

)

 

 

32

 

 

 

(15,108

)

 

 

90

 

Net income (loss) attributable to Taro

 

$

45,132

 

 

$

56,178

 

 

$

(389,786

)

 

$

122,361

 

               

 

Net income (loss) per ordinary share attributable to Taro:

               

Basic and Diluted

 

$

1.18

 

 

$

1.46

 

 

$

(10.19

)

 

$

3.17

 

               

 

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:

               

Basic and Diluted

 

 

38,258,337

 

 

 

38,539,056

 

 

 

38,258,337

 

 

 

38,539,056

 

                               

 

May not foot due to rounding.

                             

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

 

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

 

(U.S. dollars in thousands)

 
         

 

   

September 30,

 

March 31,

 
   

 

2020

 

 

 

2020

 

ASSETS

 

(unaudited)

 

(audited)

 

CURRENT ASSETS:

         

Cash and cash equivalents

 

$

498,796

 

 

$

513,354

 

Marketable securities

 

 

543,204

 

 

 

595,383

 

Accounts receivable and other:

         

Trade, net

 

 

231,670

 

 

 

235,221

 

Other receivables and prepaid expenses

 

 

44,947

 

 

 

35,567

 

Inventories

 

 

167,213

 

 

 

153,073

 

TOTAL CURRENT ASSETS

 

 

1,485,830

 

 

 

1,532,598

 

Marketable securities

 

 

476,800

 

 

 

459,639

 

Property, plant and equipment, net

 

 

207,923

 

 

 

209,961

 

Deferred income taxes