יורם כ"ץ

לכל המעוניינים בדבר

אני החתום מטה, יורם כ"ץ, מתכבד להמליץ בפניכם על זוהר נוי ממשרד "נוי תקשורת" אשר הגיש לי שרותי יחצנות בעקבות הוצאת ספרי "מזוודות של תקוה". מר נוי ביטא בעבודת היחצנות ידע מקצועי רב אשר בא לידי ביטוי כבר מיד בשלבי הפעילות הראשונים במהירות רבה ובתוצאות מידיות. לזוהר נוי קשרים רבים עם עיתונאים חשובים כולל אנשי רדיו וטלויזיה אשר הוא יודע כיצד להפעילם באופן תועלתי לטובת המשימה.  זוהר עובד באופן מסודר ומדוייק, הוא שומר על מועדים שנקבעו והוא משרה אוירה נעימה במהלך העבודה.

כל מי שישכור את שרותיו הטובים יצא מרוצה.

בכבוד רב,
יורם  כ"ץ