Cuentas, Inc. מודיעה על התמחור של ההנפקה לציבור המוגדלת שלה בשווי 12.0 מיליון דולר ושדרוג הרישום לנאסד"ק


Cuentas, Inc.
מודיעה על התמחור של ההנפקה לציבור המוגדלת שלה בשווי 12.0 מיליון דולר ושדרוג הרישום לנאסד"ק

 

מיאמי, פלורידה, 1 בפברואר 2021, (ACCESSWIRE) :

Cuentas, Inc. (OTCQB: CUEN), ("קואנטס", "CUEN" או "החברה"), ספקית פינטק מובילה של פתרונות בנקאות ותשלומים סלולריים שמתמקדת בצרכנים היספנים ולטינו, הודיעה היום על התמחור של ההנפקה לציבור המוגדלת שלה של 2,790,697 יחידות במחיר לציבור של $4.30 ליחידה.

החברה בו זמנית הכניסה לתוקף איחוד מניות של המניות הרגילות שלה ביחס של 1 ל-2.5. כל יחידה שמונפקת בהנפקה כוללת מניה רגילה אחת, כתב אופציה אחד לרכישת מניה רגילה אחת (כל אחד מהם על בסיס של אחרי איחוד הון המניות). המניות הרגילות וכתבי האופציה שכלולים ביחידות ייפרדו עם הסגירה של ההנפקה ויונפקו בנפרד.

המניות הרגילות וכתבי האופציה צפויים להתחיל להיסחר ב-Nasdaq Capital Market ב-2 בפברואר 2021 בסימולים CUEN ו-CUENW, בהתאמה. קואנטס מצפה לקבל הכנסות ברוטו של בערך 12.0 מיליון דולר, לפני ניכוי הנחות חיתום ועמלות והוצאות הנפקה מוערכות אחרות.

כל כתב אופציה ניתן למימוש מיידי למניה רגילה אחת במחיר מימוש של $4.30 למניה ויפקע חמש שנים אחרי ההנפקה.

קואנטס העניקה לחתמים אופציה של 45 ימים לרכוש עד 418,604 מניות רגילות נוספות ו/או עד 418,604 כתבי אופציה נוספים כדי לכסות הקצאות יתר, אם יהיו (כל אחד מהם על בסיס של אחרי איחוד הון המניות). ההנפקה צפויה להיסגר ב-4 בפברואר 2021, בכפוף לתנאי סגירה מקובלים.

Maxim Group LLC פועלים כחתמים המובילים היחידים של ההנפקה.

ההנפקה מתבצעת לפי הודעת הרישום של החברה על גבי טופס 1-S כפי שתוקנה (תיק מספר 333-249690) שהוגשה קודם לרשות האמריקנית לניירות ערך ("SEC") והוכרזה על ידה כתקפה ב-1 בפברואר 2021 והודעת הרישום של החברה על גבי טופס 1-S (תיק מספר 333-252642) שנכנסה לתוקף ב-1 בפברואר 2021. תשקיף שמתייחס להנפקה יוגש ל-SEC ויהיה זמין באתר של SEC בכתובת http://www.sec.gov. עותקים אלקטרוניים של התשקיף שמתייחס להנפקה הזאת כשיהיה זמין אפשר להשיג אצל Maxim Group LLC בכתובת 405 Lexington Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10174 ובטלפון (212) 895-3745.

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך האלה ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

אודות קואנטס

Cuentas, Inc. (CUEN) היא חברת פינטק שמשתמשת בחדשנות טכנית יחד עם טכנולוגיות קיימות ומתפתחות כדי לספק שירותים פיננסיים סלולריים, של העידן החדש ומסורתיים נגישים, יעילים ואמינים לצרכנים. קואנטס מיישמת באופן פעיל טכנולוגיה ודרישות ציות כדי לשפר את הזמינות, ההספקה, האמינות והניצול של שירותים פיננסיים, במיוחד במגזרים החברה של היום שלא מקבלים שירותי בנקאות, לא מקבלים מספיק שירותי בנקאות ולא מקבלים מספיק שירותים. המוצרים שלה נתמכים על ידי השיטות הליבתיות, הנהלים, החוזים והקניין הרוחני שלה. למידע נוסף, בקרו בבקשה באתר https://cuentas.com.

מידע צופה פני עתיד

 

הודעה לעיתונות זאת כוללת "מידע צופה פני עתיד", כפי שמונח זה מוגדר בסעיף 27a של חוק ניירות ערך של ארצות ברית מ-1933, כפי שתוקן, וסעיף 21e של חוק הבורסות לניירות ערך של ארצות ברית של 1934, כפי שתוקן.  אמירות בהודעה לעיתונות זאת, שאינן לחלוטין היסטוריות, הן מידע צופה פני עתיד וכוללות כל אמירה לגבי מחשבות, תוכניות, ציפיות או כוונות לגבי העתיד. פרט למידע היסטורי המוצג בזאת, העניינים הנדונים בהודעה לעיתונות זאת כוללים מידע צופה פני עתיד שכפוף לסיכונים ואי ודאויות מסוימים, שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות באופן מהותי מכל תוצאות עתידיות, ביצועים או הישגים עתידיים המבוטאים או משתמעים מהצהרות אלה.אמירות שהן לא עובדות היסטוריות, כולל אמירות שבאות לפניהן, באות אחריהן או נכללות בהן מילים כגון "מאמינה", "מתכננת" או "מצפה" או אמירות דומות הן מידע צופה פני עתיד. הצהרות עתידיות הכלולות בהודעה זו כוללות הצהרות הנוגעות למידע זמין לציבור אחר בנוגע ל- Cuentas.

 

ליצירת קשר

Cuentas Inc.
(800) 611-3622
info@cuentas.com

מקור:  Cuentas, Inc.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית ACCESSWIRE