ג'יי.פי מורגן ניירות ערך PLC: הודעה על תקופת קדם-ייצוב

 

גיי.פי מורגן ניירות ערך PLC: הודעה על תקופת קדם-ייצוב

 

לא להפצה, במישרין או בעקיפין, בארצות הברית או לארצות הברית או בכל תחום שיפוט שבו הפצה כזו תהיה בלתי חוקית.

 

DAE Funding LLC

 

הודעה על תקופת קדם-ייצוב

 

לונדון, 15 ביוני 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

J.P. Morgan Securities PLC, (ליצירת קשר: אמה לובט  02071342468) מודיעה בזאת, מתוקף תפקידה כמתאמת פעילות עשיית שוק ("מתאמת הייצוב"), כי עושה(י) השוק ("מנהלי הייצוב") ששמו/ם מופיע להלן מורשה/ים לבצע פעולות לייצוב ערך ההצעה של ניירות הערך הבאים, בהתאם ל- Commission Delegated Regulation EU/xxx/2016, ובכפוף ל- Market Abuse Regulation (EU/596/2016).

 

 

ניירות הערך:

 

מנפיק:

DAE Funding LLC

 

ערב (אם קיים):

לא רלוונטי

 

סכום נומינלי מצטבר:

USD Benchmark

 

תיאור:

USD 3yr Senior Unsecured  REG S/144A  Notes

רישום: נאסד"ק דובאי

 

מחיר ההצעה:

יוחלט בהמשך

 

תנאי נוספים בהצעה:

Denoms: USD 200,000 x USD 1,000

ייצוב:

 

מנהלי ייצוב

J.P. Morgan Securities plc (Stabilisation coordinator)
Credit Agricole CIB (Stabilisation Manager(s))
BNP Paribas SA (Stabilisation Manager(s))
Emirates NBD capital (Stabilisation Manager(s))
Truist Securities (Stabilisation Manager(s))

 

תקופת הייצוב צפויה להתחיל ב:

15 ביוני 21

 

תקופת הייצוב צפויה להסתיים לא יאוחר מ:

15 ביולי 21

 

קיומו של, היקפו המירבי ותנאי השימוש בכלי הקצאת יתר:

מנהלי הייצוב רשאים לבצע הקצאת-יתר בניירות הערך בסכום שאינו עולה על 5% מהסכום הנומינלי המצרפי שצוין לעיל.

 

מקום המסחר בייצוב:

מעבר לדלפק, יוחלט בהמשך

     

 

בהקשר להצעת ניירות הערך הנ"ל, המנהל המייצב או מי מטעמו של המנהל המייצב רשאים לבצע הקצאת יתר של ניירות הערך, ובלבד שסכום הקרן המצרפי של ניירות הערך המוקצים לא יעלה על 105% מסכום הקרן המצרפי של ניירות הערך, או ישפיע על עסקאות במטרה לתמוך במחיר השוק של ניירות הערך ברמה גבוהה מזו שעשויה להתקיים. עם זאת, התייצבות לא בהכרח תתרחש וכל פעולת ייצוב, אם תחל, עשויה להיפסק בכל עת, אך עליה להסתיים לא יאוחר מ-30 הימים הראשונים לאחר מועד ההנפקה של ניירות הערך ו-60 יום לאחר מועד ההקצאה של ניירות הערך.

 

הודעה זו נועדה למטרות מידע בלבד ואינה מהווה הזמנה או הצעה לחיתום, להזמנה מוקדמת, לרכישה או למכירה של ניירות ערך כלשהם של המנפיק בכל תחום שיפוט.

 

הודעה זו והצעת ניירות הערך שאליהם היא מתייחסת מופנים ומכוונים רק לאנשים מחוץ לבריטניה, ולאנשים בבריטניה בעלי ניסיון מקצועי בעניינים הקשורים להשקעות, או שהינם "אנשים בעלי הון בהיקף גבוה" כפי שמוגדר בסעיף 12(5) לחוק השירותים הפיננסיים והשווקים 2000 (שיווק פיננסי) תקנה 2005, ואין לפעול או להסתמך עליהם בידי אנשים אחרים בבריטניה.

 

בנוסף, אם ועד לגבול התקשור של הודעה זו בתחום, או שהצעת ניירות הערך שאליהם היא מתייחסת תתבצע בתחום כל מדינה חברה באיחוד האירופי המיישמת את הוראה 2003/71/EC (יחד עם כל אמצעי יישום רלוונטיים בכל מדינה חברה, להלן "הוראת התשקיף") לפני פרסום תשקיף ביחס לניירות הערך שאושרו על ידי הרשות המוסמכת באותה מדינה בהתאם להנחיית התשקיף (או שאושרה על ידי רשות מוסמכת במדינה חברה אחרת והודיעה לרשות המוסמכת באותה מדינה חברה בהתאם להנחיית התשקיף), הודעה זו וההצעה מופנות ומכוונות רק לאנשים באותה מדינה חברה שהם משקיעים מוסמכים על פי הגדרות הוראת התשקיף (או שהם אנשים אחרים שאליהם ניתן להתייחס להצעה על פי דין) ואין לפעול או להסתמך על בידי אנשים אחרים באותה מדינה חברה.

 

הודעה זו אינה מהווה הצעה של ניירות ערך למכירה לארצות הברית. ניירות הערך לא היו, ולא יהיו, רשומים על פי חוק ניירות הערך של ארצות הברית משנת 1933, ולא ניתן להציע או למכור בארצות הברית ללא רישום או פטור מרישום. לא תהיה הצעה פומבית של ניירות ערך בארצות הברית.

 

מידע זה מסופק על ידי RNS, שירות החדשות של הבורסה לניירות ערך בלונדון. RNS מאושרת על ידי הרשות להתנהלות פיננסית לפעול כספקית מידע ראשי בבריטניה. ייתכן שיחולו תנאים והתניות הנוגעים לשימוש והפצה של מידע זה. למידע נוסף, אנא צרו קשר עם rns@lseg.com  או בקרו ב- www.rns.com.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE