קבוצת ממברשיפ קולקטיב בע"מ הכריזה על תמחור הנפקה ראשונית לציבור

 

קבוצת ממברשיפ קולקטיב בע"מ הכריזה על תמחור הנפקה ראשונית לציבור

 

לונדון, 15 ביולי 2021, (BUSINESS WIRE):

 

Membership Collective Group , ("MCG") פלטפורמת חברים עולמית הכוללת את החברות הבאות: Soho House, Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club, Soho Home ופלטפורמות דיגיטליות קשורות, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית שלה, 30,000,000 מניות מהמניה הרגילה סוג A במחיר הנפקה ציבורית ראשונית של $14.00 למניה. נוסף על כך, MCG מעניקה לחתמים פרק זמן של 30 יום לרכוש עד 4,466,535 מניות נוספות מהמניה הרגילה סוג A שבבעלותה. זאת, במחיר הנפקה ראשונית לציבור, עם הנחות חיתום וניכוי העמלות. המסחר במניה הרגילה סוג A צפוי להתחיל בבורסה בניו יורק תחת סימן הזיהוי ‘‘MCG‘‘ ב-15 ליולי 2021, ולהסגר ב-19 ליולי 2021, בהתאם לעמידה בתנאי הסגירה המקובלים.

הודעה לעיתונות זו כוללת מולטימדיה. ראו את ההודעה במקור כאן: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005956/en/

ג‘יי. פי מורגן, מורגן סטנלי ו-  BofA Securitiesמשמשים בשיתוף כחתמים הראשיים לצורך ההנפקה. החברותGoldman & Co. LLC  ו -HSBC משמשות בשיתוף כחתמים. החברות סיטיגרופ, ויליאם בלייר ולופ קפיטל מרקטס  משמשות כמנהלות בשיתוף.

ההנפקה בארה"ב מתבצעת רק באמצעות תשקיף שהוגש לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC). עותקים של התשקיף, כאשר הם זמינים, ניתן להשיג מ:

J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, by email at prospectus-eq_fi@jpmorgan.com or by telephone at (866) 803-9204 or Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 or by email at prospectus@morganstanley.com.

הצהרת רישום בטופס 1-S הקשור להצעת הנפקה הראשונית הופקדה בידי ועדת הבטוחות והבורסה, SEC, ונכנסה לתוקף ב-14 ביולי 2021. התשקיף והצהרת הרישום האמורים לעיל לא יהוו הצעה למכור או בקשה להצעה לרכוש את הבטוחות הללו מכל אדם או לכל אדם בבריטניה או בכל אזור שיפוט שבו הצעה או בקשה מעין זו נחשבים בלתי חוקיים. התשקיף וההצהרה האמורים לעיל אינם מכוונים ליחידים בבריטניה ואינם מופצים ואין להעבירם אל כלל הציבור בבריטניה. אף אדם בריטניה או בכל אזור שיפוט אחר בו הדבר אינו חוקי, אינו רשאי להירשם כבעל מניות או לרכוש אותן מחברת MCG או להסתמך על תוכן תשקיף כזה. נוסף על כך, הודעה זו לעיתונות אינה מהווה הצעה למכור או בקשה להצעה לרכוש את הבטוחות הללו, וגם לא תתקיים מכירה של אותן בטוחות בשום מדינה או אזור שיפוט, בהן הצעה, בקשה או מכירה כזו אינן חוקיות, טרם הרשמה או דרישה על פי חוק הבטוחות בכל מדינה או אזור שיפוט בקטגוריה זו.

אודות  Membership Collective Group

חברת ממברשיפ קולקטיב גרופ - The Membership Collective Group (MCG)  הינה פלטפורמת חברים המציעה חללים פיזיים ודיגיטליים, ומחברת קבוצת חברים תוססת ומגוונת מרחבי העולם. החברים הללו משתמשים בחברת MCG כדי לעבוד, ליצור קשרים חברתיים, להתחבר, ליצור ולפרוח בכל העולם. התחלנו בפתיחת בית סוהו הראשון בשנת 1995, ואנחנו עדיין החברה היחידה שבנתה רשת חברות פרטית בעלת נוכחות עולמית. חברים ברחבי העולם מתחברים אל MCG באמצעות הפורטפוליו שלנו, המכיל 30 בתי סוהו, 9 חללי עבודה של סוהו, ה"נד" בלונדון, סקורפיו‘ז ביץ‘ לקאב במיקונוס, בית סוהו – מותג עיצוב הפנים וסגנון החיים הקמעונאי שלנו, והערוצים הדיגיטליים שלנו.

בריטניה: הודעה זו נועדה לצרכי מידע בלבד ואינה מהווה הצעת בטוחות לציבור בבריטניה או בכל אזור שיפוט אחר. כתבה זו מהווה קידום פיננסי למטרות סעיף 21 לחוק השירותים והשוק הפיננסיים (2000) ואושר על ידי חברת PrimaryBid Limited, המורשה ומפוקחת על ידי הרשות להתנהלות פיננסית (FRN 779021).

כל הרשמה להנפקה אפשרית תתבצע אך ורק על בסיס מידע המצוי בתשקיף הרלוונטי, אשר יופק על ידי MCG. המידע בהודעה זו נתון לשינויים. טרם הרשמה למניות או רכישתן, על יחידים הקוראים הודעה לוודא כי הם מבינים באופן מלא ומקבלים על עצמם את הסיכונים המוצגים בתשקיף הרלוונטי.  אין להסתמך על המידע בהודעה זו לשום מטרה, על דיוקו או על שלמותו. הודעה זו, או כל חלק ממנה, אינה מהווה הצעה או הזמנה למכור או להנפיק, או בקשה מכל סוג שהוא לרכוש, בין אם באמצעות הרשמה ובין אם באמצעות רכישה, מניות או בטוחות אחרות. כמו כן, הודעה זו, או כל חלק ממנה, או עובדת הפצתה מהוות בסיס או, הבטחה, קשר או תמריץ להיכנס או לחתום על כל התחייבות שהיא.

על משקיעים פוטנציאליים להימנע מלבסס את החלטתם הפיננסית על הודעה זו. רכישת השקעות הקשורות להודעה זו, עשויה לחשוף משקיע לסיכון משמעותי לאובדן כל הסכום שהושקע. על יחידים השוקלים להשקיע להיוועץ באדם המורשה לייעץ בנוגע להשקעות מעין אלה.

הודעה זו אינה מהווה המלצה הנוגעת להצעה אפשרית. ערך המניות עשוי לרדת, כשם שהוא עשוי לעלות. על משקיעים פוטנציאליים להיוועץ ביועץ מקצועי באשר להתאמת ההצעה האפשרית לאדם לו היא נוגעת.

שום מידע הנכלל בהודעה זו מהווה או אמור להיתפס כ (i) ייעוץ השקעות, מס, פיננסי, חשבונאי או משפטי, (ii) ייצוג לכך שהשקעה או אסטרטגיה כלשהי מתאימה לנסיבותיך האישיות, או (iii) המלצה אישית.

הודעה זו אינה מהווה תשקיף לפי תקנה מס. 2017/1129 (EU), כמתוקן על ידי תקנות התשקיף (תיקון וכו‘) (EU Exit) לשנת 2019, המהווה חלק מהחוק המקומי בבריטניה מכוח חוק (יציאה מ) האיחוד האירופי 2018, אלא מודעה. ייתכן פרסום תשקיף בבריטניה, בבוא הזמן באתר החברה: www.membershipcollectivegroup.com

ראו את ההודעה במקור באתר businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210714005956/en/

 

ליצירת קשר:

United Kingdom Media Contacts:

Min Shrimpton
press@membershipcollectivegroup.com

Jonathan Sibun
MCG@tulchangroup.com

 

United States Media Contacts:
Jakob Hesketh
press@membershipcollectivegroup.com

Zach Siegel
MCG@the193.com

 

מקור:  Membership Collective Group (MCG)

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, מהווה את הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. תרגומים מסופקים למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם מול המסמך בשפת המקור, המהווה את הגרסה היחידה של טקסט זה שהינה בעלת תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire