בומברדייה מעלה את התחזיות לשנה מלאה בעקבות הביצועים המוצקים והתנופה בשוק במחצית הראשונה של השנה, ומדווחת על התוצאות של הרבעון השני של 2021

 

 

 

בומברדייה מעלה את התחזיות לשנה מלאה בעקבות הביצועים המוצקים והתנופה בשוק במחצית הראשונה של השנה, ומדווחת על התוצאות של הרבעון השני של 2021

 

·        שינוי מעלה בהנחיות ל-FY2021: (i) אספקת המטוסים צפויה להגיע לכ-120 יחידות, ההכנסות צפויות להיות גדולות מ-5.8 מיליארד דולר; (ii) הרווחיות הוגדלה: הרווח התפעולי (EBIT) המתואם יהיה יותר מ-175 מיליון דולר, והרווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות (EBITDA) (1)  המתואם צפוי להיות גדול יותר מ-575 מיליון דולר, לעומת הודעות קודמות של 100 מיליון דולר ו-500 מיליון דולר בהתאמה; (iii) כמות המזומנים החופשיים צפויה כעת להיות טובה יותר מ-300 מיליון דולר לשנה לעומת 500 מיליון דולר(2).

·        מגמת ההכנסות ממטוסי מנהלים סילוניים ממשיכה להיות חיובית; ההכנסות ברבעון השני צמחו ב-50% במונחים של שנה לשנה, והסתכמו ב-1.5 מיליארד דולר. הסיבה העיקרית הייתה גידול של 45% במסירות ותרומה גדולה יותר משירותים בעת שמספר שעות הטיסה הכולל בתעשייה ממשיך לצמוח. ה-EBITDA המותאם לרבעון עלה ב-112 מיליון דולר משנה לשנה אל 143 מיליון דולר. ה-EBIT המדווח מפעילות נמשכת ברבעון הנוכחי הייתה 36 מיליון דולר.

·        הייצור של תזרים מזומנים חופשי היה חזק ברבעון, והגיע ל-91 מיליון דולר מפעילות מתמשכת, כולל ההשפעה השלילית של כ-60 מיליון דולר פריטי מזומנים חד פעמיים, (3 מספר המהווה שיפור של 841 מיליון דולר במונחים של שנה לשנה. תזרימי מזומנים מדווחים מפעילות שוטפת - הפעילות המתמשכת ברבעון עמדה על 155 מיליון דולר ותוספות נטו לרכוש הקבוע ולנכסים בלתי מוחשיים - המשך הפעילות ברבעון הייתה 64 מיליון דולר.

·        יחס ההזמנות למשלוחים(4)  טיפס לכ-1.8% בזכות פעילות מכירות חזקה לאורך הפורטפוליו והתעניינות גוברת בתעשיית התעופה העסקית.

·        הפרופורמה של הנזילות (5)  בסוף הרבעון עמדה על כ-2.1 מיליארד דולר והפרופורמה של החוב הנקי(5)  הייתה כ-5.3 מיליארד דולר, כולל פדיון 1.0 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות. התאגיד ממשיך לבצע הערכות למספר אפשרויות שונות המתייחסות לפדיון החובות באופן הזדמנותי

 

כל הסכומים בהודעה לעיתונות זו הם בדולרים ארה"ב אלא אם צוין אחרת. הסכומים בטבלאות הם במיליונים, אלא אם צוין אחרת.

 

 

מונטריאול, 5 באוגוסט 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

בומברדייה (TSX: BBD.B) פרסמה היום את התוצאות הכספיות שלה ברבעון השני של 2021 והגדילה את התחזית שלה לשנה השלמה, כשהיא מאשרת שאספקת המטוסים, ההכנסות, הרווחיות והשימוש במזומנים צפויים כולם להציג תוצאות טובות יותר מהמטרות שצוינו בעבר.

 

"ההנחיות המשופרות של בומברדייה נובעות מביצועים כוללים מוצקים במחצית הראשונה של 2021, ביטחון גדול יותר במומנטום בשוק, וביכולת שלנו להאיץ יוזמות התומכות ביעד החיסכון הצפוי שלנו", אמר אריק מרטל, נשיא ומנכ"ל בומברדייה. "המאמצים המתואמים של הצוות שלנו כבר תמכו במרווחים חזקים יותר לשנה שלמה ואפשרו לנו בחריצות להתמקד בעדיפות שלנו להבשלת תכנית המטוסים Global 7500 , בביצוע אסטרטגיית הצמיחה של השירותים הנלווים שלנו ובהפחתת החובות במאזן שלנו".

"אנו בדרך להחזיר את בומברדייה למעמדה כיצרנית מטוסי המנהלים המועדפת בעולם, ובטוחים כי פורטפוליו המטוסים הממוקד בחוויית הנוסע שלנו, והיצע השירותים המתרחבים, מתאימים היטב לעמידה בעניין, ביקוש והדרישה הצומחת בתעופה הפרטית", הוסיף מרטל.

 

תחזיות גבוהות לכל שנת 2021

2021

REVISED

PREVIOUS

Business jet deliveries (in units)

~120

110 – 120

Revenues

>$5.8 billion

>$5.6 billion

Adjusted EBIT

>$175 million

>$100 million

Adjusted EBITDA

>$575 million

>$500 million

Free cash flow usage

Usage better than $300 million
(including ~$200 million of non-
recurring outflows)(3)

Usage better than $500 million
(including ~$200 million of non-
recurring outflows)(6)

 

ביצועים פיננסיים לרבעון השני 2021

ההכנסות ממטוסי מנהלים במהלך הרבעון השני של 2021 העפילו ל-1.5 מיליארד דולר, עלייה של 50% במונחים של שנה לשנה, והן נובעות מעלייה באספקת המטוסים ובשירותים. משלוחי המטוסים הסתכמו ב-29 ברבעון השני, עלייה של 45% משנה לשנה, וזה משקף ביקוש רב למטוסי סילון בקטגוריה הגדולה. השימוש במטוסי מנהלים ברחבי העולם המשיך לעלות. הוא כמעט הגיע לרמות שלפני המגיפה בצפון אמריקה ובאירופה, והציף את תרומת ההכנסות מפעילות השירותים ל-295 מיליון דולר, עלייה של 29% במונחי שנה לשנה. גם מכירות המטוסים הואצו באותה מידה, והגיעו ליחס הזמנות למשלוחים של כ-1.8 ברבעון, וזה מדגיש עוד יותר את העניין רב בתעופה העסקית.

ה-EBITDA המתואם ברבעון עלה ב-112 מיליון דולר משנה לשנה והגיע ל-143 מיליון דולר, וזה משקף גידול חיובי במשלוחי מטוסים ותמהיל עלויות משופר, יישום מוקפד של תוכניות להפחתת עלויות והתקדמות עקבית בעקומת הלמידה של Global 7500 . סיבה נוספת לגידול היא תרומה גבוהה יותר משירותי מטוסי המנהלים, בעיקר בשל הגידול בשעות הטיסה של הצי כתוצאה מהקלה במגבלות הטיסה וההתקדמות בחיסונים, העולים בקנה מידה אחד עם הגידול בהכנסות. ה-EBIT המדווח מפעילות מתמשכת ברבעון עמד על 36 מיליון דולר.

יצירת תזרים מזומנים חופשי חזק היה אחד הדברים הבולטים ברבעון השני. תזרים מזומנים חיובי של 91 מיליון מפעילות המשך ברבעון מייצג שיפור של 841 מיליון דולר משנה לשנה, וזה כולל השפעה שלילית של כ-60 מיליון דולר בגין שימושים חד פעמיים במזומנים.

המשך הפעילות להפחתת חובות במאזן

הפרופורמה של הנזילות בסוף הרבעון עמדה על כ-2.1 מיליארד דולר והפרופורמה של החוב הנקי הייתה כ-5.3 מיליארד דולר. במהלך הרבעון הצליחה בומברדייה ליישם סדרה של פעולות להפחתת החוב הנקי כולל תשלום, או מימון מחדש, לפדיונות לטווח קצר יותר, הכול כחלק מתוכנית החברה, שהוכרזה בעבר, ליצור מסלול לפדיון חובות. עם פדיונות צפויים של 1.0 מיליארד דולר בשלוש השנים הקרובות, החברה יכולה להתמקד ביעילות רבה יותר בביצוע האסטרטגיה שלה, כולל התקדמות על עקומת הלמידה למטוס Global 7500  ושיפורים תפעוליים אחרים, ותמשיך לנהל את החובות באופן פרגמטי אך הזדמנותי.

התקדמות בהיבט של עדיפויות אסטרטגיות

בעוד שההתקדמות בעלויות ליחידה של מטוס Global 7500  וביוזמות החיסכון המחזוריות הכוללות מתחילים להניב תועלת בשורה התחתונה, בומברדייה ממשיכה להיות ממוקדת בהרחבת רשת השירותים שלה ובגיוון תזרימי ההכנסות מהשורה הראשונה. במהלך הרבעון השני הושלם שלב הבנייה בפרויקט הרחבת מרכז השירות בסינגפור, והצוותים יתמקדו כעת בהגדלת כושר התחזוקה עד למיצוי מלא של שטח המתקן שגדל פי ארבעה.

בזמן שהבנייה מתקדמת גם במתקנים חדשים או מורחבים במיאמי, ארצות הברית, מלבורן, אוסטרליה וביגין היל, בריטניה, הציגה בומברדייה את התוכנית לרישוי מטוסים טרם בעלות על מנת לגוון עוד יותר את ההצעות ללקוחות. במסגרת התוכנית, בומברדייה תציע חוויית ‘כמו חדש‘ המגובה באחריות לשנה(7)  ועם שינויים ועדכונים במטוסים המומלצים על ידי היצרנים. תוכנית זו תעמיק את מעורבותה של בומברדייה בשוק הטרום בעלות שנע במהירות קדימה, ומציג ביקוש רב במקביל למחסור בהיצע של מטוסים איכותיים ומבוקשים.

תוצאות נבחרות

Results of the Quarter

Three-month periods ended June 30

2021

   

2020

   

Variance

   
     

restated(8)

     

Revenues(9)

$

1,524

   

$

1,223

   

25

 

%

Adjusted EBITDA

$

143

   

$

31

   

361

 

%

Adjusted EBITDA margin(1)(9)

 

9.4

 

%

 

2.5

 

%

690

 

bps

Adjusted EBIT

$

32

   

$

(44

)

 

nmf

   

Adjusted EBIT margin(1)(9)

 

2.1

 

%

 

(3.6

)

%

570

 

bps

EBIT(9)

$

36

   

$

403

   

(91

)

%

EBIT margin(9)

 

2.4

 

%

 

33.0

 

%

(3060)

 

bps

Net income from continuing operations

$

139

   

$

150

   

(7

)

%

Net income (loss) from discontinued operations

$

— 

   

$

(373

)

 

100

 

%

Net income (loss)

$

139

   

$

(223

)

 

162

 

%

Diluted EPS from continuing operations (in dollars)

$

0.05

   

$

0.06

   

$

(0.01

)

 

Diluted EPS from discontinued operations (in dollars)

$

0.01

   

$

(0.19

)

 

$

0.20

   
 

$

0.06

   

$

(0.13

)

 

$

0.19

   

Adjusted net loss(1)(9)

$

(137

)

 

$

(248

)

 

45

 

%

Adjusted EPS (in dollars)(1)(9)

$

(0.06

)

 

$

(0.11

)

 

$

0.05

   

Cash flows from operating activities

         

Continuing operations

$

155

   

$

(692

)

 

nmf

   

Discontinued operations

$

— 

   

$

(265

)

 

100

 

%

 

$

155

   

$

(957

)

 

nmf

   

Net additions to PP&E and intangible assets

         

Continuing operations

$

64

   

$

58

   

10

 

%

Discontinued operations

$

— 

   

$

21

   

(100

)

%

 

$

64

   

$

79

   

(19

)

%

Free cash flow (usage)

         

Continuing operations

$

91

   

$

(750

)

 

nmf

 

%

Discontinued operations

$

— 

   

$

(286

)

 

100

 

%

 

$

91

   

$

(1,036

)

 

nmf

 

%

           

As at

June 30, 2021

     

December 31, 2020

   

Variance

   

Cash and cash equivalents excluding Transportation

$

2,288

   

$

1,779

   

29

 

%

Cash and cash equivalents from Transportation

$

— 

   

$

671

   

(100

)

%

 

$

2,288

   

$

2,450

   

(7

)

%

Available short-term capital resources(10)

$

2,288

   

$

3,203

   

(29

)

%

Aviation order backlog (in billions of dollars)

         

Business aircraft(11)

$

10.7

   

$

10.7

   

 

%

 

אודות בומברדייה

בומברדייה היא מובילה גלובלית בתעופה, שיוצרת מטוסים חדשניים ומשני מצב. המוצרים והשירותים שלנו מעניקים חוויות מהמעלה הראשונה שקובעות אמות מידה חדשות בנוחות של הנוסעים, יעילות אנרגטית, אמינות ובטיחות.

המטה של בומברדייה נמצא במונטריאול, קנדה ויש לה נוכחות ביותר מ-12 מדינות כולל אתרי הייצור/ תכנון שלה ורשת התמיכה בלקוחות שלה. החברה תומכת בצי כלל עולמי של בערך 4,900 מטוסים שבשירות אצל מגוון רחב של חברות רב לאומיות, ספקי טיסות שכר ובעלות חלקית, ממשלות ואנשים פרטיים.

חדשות ומידע זמינים באתר bombardier.com או תעקבו אחרינו בטוויטר @Bombardier.

Bombardier ו- Global 7500 הם סימנים מסחריים של Bombardier Inc או של חברות הבת שלה

למידע נוסף:

 

Francis Richer de La Flèche

Vice President, Financial Planning and Investor Relations

Bombardier

+1 514 855 5001 x13228

 

Anna Cristofaro

Manager

Communications 

Bombardier

+1 514 855 8678

 

אנחנו מאוד ממליצים לקוראים לקרוא דיון יותר מפורט על התוצאות שלנו לפי מגזרים בדיון וניתוח של ההנהלה והדוחות כספים המאוחדים שמפורסמים באתר שלנו בכתובת ir.bombardier.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bps: basis points

 

nmf: information not meaningful

 

     

 

 

(1)

Non-GAAP financial measures. Refer to the Non-GAAP financial measures section in Overview for definitions of these metrics and to the Analysis of consolidated results section and Liquidity and capital resources section in Overview for reconciliations to the most comparable IFRS measures.

 

 

(2)

See the forward-looking statements disclaimer.

 

 

(3)

Non-recurring cash items include the impact of payments of residual value guarantee liability, consent fee with respect to the Consent Solicitations process conducted by the Corporation and restructuring costs.

 

 

(4)

Defined as net new aircraft orders in units over aircraft deliveries in units.

 

 

(5)

Non-GAAP measures. Pro-forma liquidity is defined as cash and cash equivalents as at June 30, 2021 of $2.3 billion, plus $0.4 billion of short-term restricted cash as collateral for bank guarantees, and less $0.6 billion paid to repurchase certain of outstanding Senior Notes in July 2021. Pro-forma net debt is defined as long-term debt as at June 30, 2021 of $8.0 billion, less $0.6 billion paid to redeem certain outstanding Senior Notes in July 2021, and less pro-forma liquidity of approximately $2.1 billion.

 

 

(6)

Non-recurring items include legacy outflows related to credit and residual value guarantee liabilities and reverse factoring, and approximately $50 million of restructuring costs for the full year of 2021.

 

 

(7)

One-year warranty on the airframe. Certain conditions apply.

 

 

(8)

Restated for the sale of Transportation, refer to Note 17 – Disposal of business to our Interim consolidated financial statements for more details.

 

 

(9)

Includes continuing operations only. Results from CRJ and aerostructure businesses for 2020 were part of continuing operations under IFRS.

 

 

(10)

Defined as cash and cash equivalents as at June 30, 2021; defined as cash and cash equivalents including cash and cash equivalents from Transportation plus the undrawn amounts under Transportation’s revolving credit facility and our senior secured term loan as at December 31, 2020.

 

 

(11)

Includes order backlog for both manufacturing and services.

         

CAUTION REGARDING NON-GAAP FINANCIAL MEASURES

This press release is based on reported earnings in accordance with IFRS and on the following non-GAAP financial measures:

Non-GAAP financial measures

Adjusted EBIT

EBIT excluding special items. Special items comprise items which do not reflect the Corporation’s core performance or where their separate presentation will assist users of the consolidated financi