Nyxoah – פרסום הנוגע להודעת שקיפות

הודעה לעיתונות

 

מידע מוסדר

Nyxoah – פרסום הנוגע להודעת שקיפות

 

מון-סן-גיבר, בלגיה, 1 בספטמבר 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

בהתאם לסעיף 14 לחוק מ-2 במאי 2007 על חשיפת בעלי מניות גדולים, Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: (NYXH מודיעה כי קיבלה שתי הודעות שקיפות כמפורט להלן.

Robelga SRL / Robert Taub

ב-27 באוגוסט 2021 קיבלהNyxoah  הודעת שקיפות מ- Robelga SRL בעקבות המעבר הפסיבי כלפי מטה על ידי Robelga SRL  של סף 3% ב-7 ביולי 2021. נכון למועד זה החזיקה Robelga SRL  ב-696,000 מניות, המהוות 2.78% מסך זכויות ההצבעה ב-7 ביולי 2021 (25,002,609).

 

ההודעה מיום 27 באוגוסט 2021 מכילה את המידע הבא:

 

*הסיבה להודעה: חצייה פסיבית של סף

*הודעה על-ידי: התחייבות הורה או אדם בעל שליטה

*אנשים הכפופים לדרישת ההודעה: Robelga SRL  (עם כתובת Blücher 63, 1180 Uccle), BMI Estate* (עם כתובת Avenue Blücher 63, 1180 Uccle) ורוברט טאוב

*תאריך חציית הסף: 7 ביולי 2021

*סף שנחצה: 3%

*מכנה: 25,002,609

*פרטים שאושרו:

 

זכויות הצבעה

 הודעה קודמת

השינויים אחרי

 

# of voting rights

# of voting rights

% of voting rights

Holders of voting rights

 

Linked to securities

Not linked to the
securities

Linked to securities

Not linked to the
securities

Robert Taub

2,121,470

2,121,470

 

8.48%

 

BMI Estate

0

0

 

0.00%

 

Robelga SRL

696,000

696,000

 

2.78%

 

Subtotal

2,817,470

2,817,470

 

11.27%

 

 

TOTAL

2,817,470

0

11.27%

0.00%

 

*שרשרת התחייבויות מבוקרות שבאמצעותן מוחזקת ההחזקה בפועל: Robelga SRL  היא 100% בבעלות BMI Estate  (שותפות (société simple) ללא אישיות משפטית). לרוברט טאוב יש 100% usufruct ולילדיו של רוברט טאוב יש 100% בעלות חשופה של BMI Estate.

*פרטים נוספים:

 

  1. ב- 23 ביוני 2021, חברת MINV SA  (בעלת מניות לשעבר) נקלטה (מיזוג באמצעות קליטה) על ידי Robelga SRL.
  2. ההשתתפות של Robelga SRL עברה מתחת לסף 3%. ההשתתפות של הקבוצה Robelga SRL ורוברט טאוב נשארת מעל לרף 10%.
  3. BMI Estate הוא השם החדש של Romata (המכונה בטעות "רונטה" בהודעת השקיפות הקודמת).

 

שותפות משותפת

ב-27 באוגוסט 2021 קיבלה Nyxoah  הודעת שקיפות משותפות בעקבות חציית רף ה-10% הפסיבית ב-9 ביולי 2021. נכון למועד זה, מחזיקה יחד ב-2,503,500 מניות, המהוות 9.84% מסך זכויות ההצבעה ב-9 ביולי 2021 (25,437,859).

ההודעה מיום 27 באוגוסט 2021 מכילה את המידע הבא:

 

*הסיבה להודעה: חצייה פסיבית של סף  

*הודעה על-ידי: אדם המודיע לבדו

*אדם הכפוף לדרישת ההודעה: שותפות משותפת (עם כתובת ב- Uitbreidingstraat 10-16, 2600 Berchem)  

*התאריך שבו נחצה הסף: 9 ביולי 2021  

*סף שנחצה: 10%  

*מכנה: 25,437,859  

*פרטים שאושרו:

 

זכויות הצבעה

הודעה קודמת

השינויים אחרי

 

# of voting rights

# of voting rights

% of voting rights

Holders of voting rights

 

Linked to securities

Not linked to the
securities

Linked to securities

Not linked to the
securities

Together Partnership

2,503,500

2,503,500

 

9.84%

 

 

TOTAL

2,503,500

 

9.84%

 

 

*שרשרת התחייבויות מבוקרות שבאמצעותן מוחזקת ההחזקה בפועל: שותפות משותפת אינה גוף מבוקר.

ליצירת קשר:

Nyxoah
Fabian Suarez, Chief Financial Officer
fabian.suarez@nyxoah.com

+32 10 22 24 55

 

קובץ מצורף:

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE