IHS Holding Limited מודיעה על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור


IHS Holding Limited  מודיעה על תמחור ההנפקה הראשונית לציבור

 

לונדון, 14 באוקטובר 2021, (BUSINESS WIRE):

IHS Holding Limited ("IHS Towers"), אחד הבעלים העצמאיים הגדולים ביותר, מפעילים ומפתחים של תשתיות תקשורת משותפות בעולם, הודיעה היום על תמחור ההנפקה הראשונית שלה לציבור של 18,000,000 מניות רגילות המוצעות על ידי IHS Towers, במחיר הנפקה ציבורית של 21.00 דולר למניה. לחתמים מההנפקה תהיה גם אופציה ל-30 יום לרכוש עד 2,700,000 מניות רגילות נוספות IHS Towers במחיר ההנפקה הראשונית לציבור, פחות הנחות חיתום ועמלות. המניות הרגילות צפויות להתחיל להיסחר בבורסת ניו יורק ב-14 באוקטובר 2021 תחת הסימול "IHS".

 

ההנפקה צפויה להיסגר ב-18 באוקטובר 2021 בכפוף להשלמת  תנאי הסגירה המקובלים.

 

גולדמן זאקס ושות‘ LLC, ג‘יי.פי מורגן ניירות ערך LLC ו- Citigroup Global Markets Inc. משמשים בשיתוף כחתמים הראשיים לצורך ההנפקה. RBC Capital Markets, LLC, ברקליס קפיטל בע"מ ובנק Absa בע"מ משמשים כחתמים משותפים עבור ההנפקה המוצעת. Cowen and Company, LLC, Investec Bank plc, Renaissance Securities (Cyprus) Limited, FirstRand Bank Limited (סניף לונדון), הפועלים באמצעות חטיבת בנק ראנד מרצ‘נט שלה, Academy Securities, Inc, Loop Capital Markets LLC, סמואל א רמירז ושות‘ בע"מ, סיברט וויליאמס שנק ושות‘, LLC ו- Tigress Financial Partners LLC משמשים כמנהלים משותפים עבור ההנפקה המוצעת.

 

ההנפקה מתבצעת רק באמצעות תשקיף. עותק של התשקיף הסופי הקשור להנפקה זו ניתן לקבל, כאשר הוא זמין, מכל אחד מהמקורות הבאים:

הצהרת רישום בטופס F-1 הנוגע לניירות ערך אלה הוגשה והוכרזה כיעילה על ידי רשות ניירות הערך האמריקנית. הודעה לעיתונות זו לא תהווה הצעה למכירה או שידול להצעה לרכישה ולא תהיה מכירה של ניירות ערך אלה בכל מדינה או תחום שיפוט שבהם הצעה, שידול או מכירה כאלה יהיו בלתי חוקיים לפני רישום או הסמכה על פי חוקי ניירות הערך של כל מדינה או תחום שיפוט כאלה.

 

ראו את ההודעה במקור באתר businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211013006204/en/

 

 

לפרטים נוספים:

 

Media Contact:
Sard Verbinnen & Co
Email: IHS-SVC@SARDVERB.com

Investor Relations Contact:
InvestorRelations@ihstowers.com

 

מקור: IHS Holding Limited

 

תוכן הודעה זו בשפת המקור, היא הגרסה הרשמית והמהימנה היחידה של מסמך זה. התרגומים הם למטרות נוחות בלבד ויש להצליבם עם המסמך בשפת המקור, שהוא הגרסה היחידה של טקסט זה שהוא בעל תוקף משפטי.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית Business Wire