Nyxoah – מידע על המספר הכולל של בעלי זכויות ההצבעה וניירות הערך

מידע מוסדר

 

Nyxoah – מידע על המספר הכולל של בעלי זכויות ההצבעה וניירות הערך

 

 

מון-סן-גיבר, בלגיה, 29 באוקטובר 2021, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

בהתאם לסעיף 15 לחוק מ-2 במאי 2007 על שקיפות בעלי מניות גדולים, Nyxoah SA (נאסד"ק/יורונקסט בריסל: (NYXH מפרסמת את המידע הבא בעקבות הנפקת מניות חדשות ובהתאם למימוש זכויות ההצבעה.

 

*הון מניות: 4,407,612.69 יורו

 

*המספר הכולל של ניירות ערך הנושאים זכויות הצבעה: 25,657,359 (כולם מניות רגילות)

 

*המספר הכולל של זכויות הצבעה (= מקדם): 25,657,359 (כולם קשורים למניות רגילות)

 

*מספר הזכויות הנגזרות מניירות ערך הנושאים זכויות הצבעה שטרם הונפקו:

 

*90 "כתבי אופציה ESOP 2013" שהונפקו ב-3 במאי 2013 וב-23 בדצמבר 2014, המזכים את המחזיקים בהם להיות זכאים למספר כולל של 45,500 ניירות ערך הנושאים זכויות הצבעה (כל המניות הרגילות);

*205 "כתבי אופציה ESOP 2016" שהונפקו ב-3 בנובמבר 2016, המזכים את מחזיקיהם להירשם למספר כולל של 102,500 ניירות ערך הנושאים זכויות הצבעה (כל המניות הרגילות);

 

*100 "כתבי אופציה ESOP 2018" שהוצאו ביום 12 בדצמבר 2018, המזכים את מחזיקיהם להירשם למספר כולל של 50,000 ניירות ערך הנושאים זכויות הצבעה (כל המניות הרגילות);

 

*510,500 "כתבי אופציה ESOP 2020" שהונפקו ביום 21 בפברואר 2020, המזכים את מחזיקיהם במספר כולל של 510,500 ניירות ערך הנושאים זכויות הצבעה (כל המניות הרגילות); ו

 

*1,400,000 "כתבי אופציה ESOP 2021" שהונפקו ב-8 בספטמבר 2021, המזכים את מחזיקיהם להירשם למספר כולל של 1,400,000 ניירות ערך הנושאים זכויות הצבעה (כל המניות הרגילות).

 

ליצירת קשר:

Nyxoah
Jeremy Feffer, VP IR and Corporate Communications
jeremy.feffer@nyxoah.com
+1 917 749 1494

Gilmartin Group
Vivian Cervantes
IR@nyxoah.com

 

קובץ מצורף:

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE