Wix.com מודיעה על אסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות כדי לאשר מינוי של דירקטורים חיצוניים ולאשר למנכ"ל לכהן כיו"ר הדירקטוריון

 

 

Wix.com מודיעה על אסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות כדי לאשר מינוי של דירקטורים חיצוניים ולאשר למנכ"ל לכהן כיו"ר הדירקטוריון

 

סן פרנסיסקו, 30 בדצמבר 2013 (GLOBE NEWSWIRE):

 

Wix.com Ltd. (סימול נסדאק: WIX) ("החברה") הודיעה היום שתקיים אסיפה כללית שלא מן המניין של בעלי המניות ("האסיפה") בשעה 16:00 (שעון ישראל) ביום חמישי, 6 בפברואר 2014, במשרדי החברה ברחוב נמל תל אביב 40, תל אביב 6350671. תאריך הרישום של בעלי המניות שרשאים להצביע באסיפה הוא סוף יום העסקים ב-2 בינואר 2014.

 

האסיפה נקראה למטרות הבאות:

 

(1) לאשר את הבחירה של מר רון גוטלר וגברת בטסי אטקינס לדירקטורים חיצוניים של החברה, בכפוף ובהתאם להוראות חוק החברות תשנ"ט 1999 ("חוק החברות").

 

(2) כנדרש בחוק החברות, לאשר ליו"ר הדירקטוריון שלנו מר אבישי אברהמי לכהן כיו"ר הדירקטוריון שלנו והמנהל הכללי שלנו לתקופת כהונה של עד שלוש שנים אחרי האסיפה.

 

האישור של כל אחת מההצעות הנ"ל מחייב הצבעה חיובית של המחזיקים ברוב זכויות ההצבעה הנוכחים באסיפה אישית או באמצעות ייפוי כוח והמצביעים על ההצעה. בנוסף, לכל אחת מההחלטות שבסדר היום יש דרישות אישור כלהלן:

 

(1)        ההחלטה לאשר את הבחירה של מר רון גוטלר וגברת בטסי אטקינס לדירקטורים חיצוניים (סעיף מס. 1 בסדר היום) מחייבת שאחת משתי דרישות ההצבעה הבאות תתמלא כחלק מהאישור על ידי רוב רגיל של המניות הנוכחות ומצביעות עליו:

 

-- רוב הקולות שהצביעו בעד ההצעה כולל רוב קולות של המניות שמוחזקות על ידי בעלי מניות שאינם בעלי השליטה שאין להם אינטרס אישי באישור ההצעה ושהצביעו באסיפה, לא כולל נמנעים; או

 

-- המספר הכולל של מניות שמוחזקות על ידי בעלי מניות שאינם בעלי שליטה ושאין להם אינטרס (כמתואר בפסקה הקודמת) שהצביעו נגד ההצעה לא עולה על שני אחוזים מזכויות ההצבעה המצרפיות בחברה.

 

(2) ההחלטה לאשר ליו"ר הדירקטוריון לכהן כיו"ר הדירקטוריון והמנהל הכללי של החברה (סעיף מס. 2 בסדר היום) מחייבת שאחת משתי דרישות ההצבעה הבאות תתמלא כחלק מהאישור על ידי רוב רגיל של המניות הנוכחות ומצביעות עליו:

 

-- רוב הקולות שהצביעו בעד ההצעה כולל לפחות שני שלישים מהמניות שמוחזקות על ידי בעלי מניות שאינם בעלי השליטה שאין להם אינטרס אישי באישור ההצעה ושהצביעו באסיפה, לא כולל נמנעים; או

 

-- המספר הכולל של מניות שמוחזקות על ידי בעלי מניות שאינם בעלי שליטה ושאין להם אינטרס (כמתואר בנקודת התבליט הקודמת) שהצביעו נגד ההצעה לא עולה על שני אחוזים מזכויות ההצבעה המצרפיות בחברה.

 

הנוכחות (אישית או באמצעות ייפוי כוח) של כל שני בעלי מניות או יותר שמחזיקים, במצורף, לפחות עשרים וחמישה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה מהווה מניין חוקי לצורך האסיפה. בהיעדר המניין החוקי הנדרש של בעלי מניות באסיפה, האסיפה תידחה לאותו היום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום, אלא אם יוחלט אחרת באסיפה בהתאם לתקנון ההתאגדות של החברה. באסיפה נדחית זאת הנוכחות של לפחות בעל מניות אחד או יותר אישית או באמצעות ייפוי כוח (ללא קשר לזכויות ההצבעה שמייצגות המניות שלהם) תהווה מניין חוקי.

 

מידע נוסף והיכן למצוא אותו

 

בקשר לאסיפה החברה תמציא לבעלי המניות הרשומים שלה מסמך מקדים המתאר את המועד והמקום, ומידע לוגיסטי נוסף שקשור לאסיפה, ואת ההצעה שעליה יצביעו באסיפה, יחד עם כרטיס ייפוי כוח המאפשר להם לציין את הצבעתם על ההצעה הזאת. החברה גם תספק עותקים של המסמך המקדים וכרטיס ייפוי הכוח לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) בדוח של מנפיק פרטי זר על גבי טופס 6-K, שניתן להשיג ללא תשלום באתר של SEC בכתובת www.sec.gov  ויהיה זמין באתר של החברה בכתובת  www.wix.com

 

אודות החברה

 

Wix.com היא פלטפורמת פיתוח אינטרנטית מבוססת ענן מובילה עם יותר מארבעים מיליון משתמשים רשומים ברחבי העולם. Wix הוקמה מתוך אמונה שהאינטרנט צריך להיות נגיש לכולם לפיתוח, יצירה ותרומה. באמצעות מנויי חינם ופרימיום, Wix מאפשרת למיליוני עסקים, ארגונים, אנשי מקצוע ואנשים פרטיים לקחת את העסקים, המותגים וזרימת העבודה שלהם לאינטרנט. ה-Wix Editor וה-App Market המאוד מאורגן מאפשרים למשתמשים לבנות ולנהל נוכחות דיגיטלית משולבת במלואה ודינמית. המטה של Wix נמצא בתל אביב עם משרדים בסן פרנסיסקו, ניו יורק, דנפרופטרובסק ווילנה.

 

למידע נוסף, בקרו באתר

www.wix.com

 

ליצירת קשר: קשרי משקיעים

 

מאיה הגואל

Wix.com

         ir@wix.com

03-545-4948

 

         Jonathan Schaffer

         The Blueshirt Group

         ir@wix.com

 

         212.871.3953

 

קשרי מדיה:

         Eric Mason

         Wix.com

         ericmason@wix.com

 

         650.533.0836

 

 

 

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE