תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2021

תרו מוסרת תוצאות ל-31 בדצמבר 2021

 

הותורן, ניו יורק, 27 בינואר 2022, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות ברבעון ובתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021.

 

ההודעה במקור באנגלית:

 

https://www.businesswire.com/news/home/20220127005955/en/Taro-Provides-Results-for-December-31-2021

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

 

*המכירות נטו של 139.0 מיליון דולר ירדו ב-1.2 מיליון דולר.

 

*הרווח הגולמי של 76.0 מיליון דולר גדל ב-2.8 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 54.7% לעומת 52.2%.

 

*מחקר ופיתוח (מו"פ) של 14.2 מיליון דולר היו בהתאם לרבעון המקביל אשתקד.

 

*הוצאות מכירה, שיווק, כלליות ומנהליות (SG&A) בסך 24.8 מיליון דולר גדלו ב-2.0 מיליון דולר.

 

*הרווח התפעולי עמד על 37.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 26.6% לעומת 25.9%.

 

*הריבית וההכנסות הפיננסיות האחרות בסך 2.1 מיליון דולר ירדו ב-1.9 מיליון דולר, המשקפים את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.

 

*הוצאות המס בסך 13.2 מיליון דולר גדלו ב-7.1 מיליון דולר. בניכוי השפעת המס מפריטים מסוימים הקשורים לחיובי הייחוס וההפסד שנגבו בתקופות קודמות, הוצאות המס גדלו ב-0.2 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 15.8% לעומת 15.6%.

 

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-26.3 מיליון דולר בהשוואה ל-32.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.70 דולר לעומת 0.86 דולר.

 

דגשים בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021 – לעומת 31 בדצמבר 2020

 

*המכירות נטו של 418.1 מיליון דולר גדלו ב-17.5 מיליון דולר.

 

*הרווח הגולמי של 215.8 מיליון דולר ירד ב-3.9 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 51.6% לעומת 54.8%.

 

*הוצאות מו"פ של 39.6 מיליון דולר ירדו ב-3.9 מיליון דולר.

 

* SG&Aשל 72.5 מיליון דולר גדל ב- 3.4 מיליון דולר.

 

*הסדרים והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבים מההתניה המשפטית הנוספת בסך 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים רב-תחומיים ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה הגלובלית הנ"ל עם משרד המשפטים ("DOJ") בקשר לחקירותיה בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב. בשנה הקודמת, סעיפים והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב והוראה נוספת של 60.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט; עם זאת, לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.

 

*הכנסות תפעוליות של 42.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של 371.9 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 103.6 מיליון דולר לעומת 107.0 מיליון דולר וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 24.8% בהשוואה ל-26.7%.

 

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 7.5 מיליון דולר ירדו ב-9.5 מיליון דולר.

 

*הוצאות המס בסך 22.0 מיליון דולר גדלו ב-3.4 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הוצאות המס ירדו ב-3.4 מיליון דולר וכתוצאה מכך שיעור מס אפקטיבי של 13.2% לעומת 14.8%.

 

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-30.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 356.9 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל (הפסד) למניה הסתכם ב-0.82 דולר בהשוואה ל-9.33 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח הנקי עמד על 99.2 מיליון דולר לעומת 107.1 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 2.64 דולר לעומת 2.80 דולר.

 

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות הסתכם ב-200.0 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2021. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 124.6 מיליון דולר לעומת 97.5 מיליון דולר בתשעת החודשים שהסתיימו ביום 31 בדצמבר 2020.

 

*נכון ל-31 בדצמבר 2021, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך), ירדו ב-257.4 מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר מה-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלומים למשרד המשפטים בסך 317.6 מיליון דולר - כתוצאה מההחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה"ב, ורכישות חוזרות של מניות בסך 24.9 מיליון דולר.

 

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו אמר: "למרות תנאי השוק המאתגרים, במיוחד בשוק הגנרי בארה"ב, הגנו בהצלחה על נתח השוק שלנו בכל עסק. הביצועים הנוכחיים שלנו ברבעון ובתשעה חודשים משקפים זאת. מתוך כוונה לחזק את העתיד, אנו נשארים ממוקדים בהשקעות מו"פ בתשואה גבוהה וכן בחיפוש אחר הזדמנויות פיתוח עסקי חדשות".

 

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישומי תרופות חדשות במסלול מקוצר ("ANDA"): אבקת Sildenafil למתן דרך הפה, 10 מ"ג /מ"ל וג‘ל אדפאלין, USP 0.1% . לחברה יש כיום בסך הכול 17 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

 

תרו פרמצבטיקה ארה"ב בע"מ ("תרו ארה"ב") חותמת על הסכם פשרה עם תובעי הרוכשים הישירים

 

תרו ארה"ב חתמה על הסכם פשרה עם קבוצת הרוכשים הישירים ב-4 בנובמבר 2021, אשר אם תאושר על ידי בית המשפט, תפתור את כל התביעות שהוגשו על ידי קבוצת הרוכשים הישירים נגד תרו ארה"ב וחברות בנות, שותפיה, נושאי משרה והדירקטורים שלה בנושא תמחור תרופות גנריות נגד הגבלים עסקיים. על פי תנאי הסכם הפשרה, תרו ארה"ב תשלם מקסימום של 67.6 מיליון דולר, בכפוף להפחתה של עד 8.0 מיליון דולר בהתאם להחלטות של חברי קבוצה מסוימים לבטל את ההסדר. ההסדר כפוף לאישור בית המשפט.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל לא מבוקר ויכול להיות כפוף לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com/

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2022. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינויים במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

**Financial Tables Follow**

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

 

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

 

 

Quarter Ended

 

Nine Months Ended

   

December 31,

 

December 31,

   

2021

 

2020

 

2021

 

2020

Sales, net

 

$

138,984

 

 

$

140,145

 

 

$

418,083

 

 

$

400,622

 

Cost of sales

 

 

62,937

 

 

 

66,957

 

 

 

202,293

 

 

 

180,900

 

Impairment

 

 

13

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Gross profit

 

 

76,034

 

 

 

73,188

 

 

 

215,777

 

 

 

219,722

 

               

 

Operating Expenses:

               

Research and development

 

 

14,201

 

 

 

14,081

 

 

 

39,648

 

 

 

43,565

 

Selling, marketing, general and administrative

 

 

24,841

 

 

 

22,798

 

 

 

72,501

 

 

 

69,121

 

Settlements and loss contingencies

 

 

26

 

 

 

 

 

 

61,446

 

 

 

478,924

 

Operating income (loss) *

 

 

36,966

 

 

 

36,309

 

 

 

42,182

 

 

 

(371,888

)

               

 

Financial income, net:

               

Interest and other financial income

 

 

(2,090

)

 

 

(4,001

)

 

 

(7,501

)

 

 

(16,989

)

Foreign exchange expense

 

 

544

 

 

 

2,036

 

 

 

555

 

 

 

1,207

 

Other gain, net

 

 

990

 

 

 

863

 

 

 

3,714

 

 

 

2,792

 

Income (loss) before income taxes

 

 

39,501

 

 

 

39,137

 

 

 

52,842

 

 

 

(353,313

)

Tax expense

 

 

13,188

 

 

 

6,101

 

 

 

21,980

 

 

 

18,545

 

Net income (loss)

 

 

26,313

 

 

 

33,036

 

 

 

30,862

 

 

 

(371,858

)

Net income (loss) attributable to non-controlling interest

 

 

 

 

 

117

 

 

 

 

 

 

(14,991

)

Net income (loss) attributable to Taro *

 

$

26,313

 

 

$

32,919

 

 

$

30,862

 

 

$

(356,867

)

               

 

Net income (loss) per ordinary share attributable to Taro:

               

Basic and Diluted *

 

$

0.70

 

 

$

0.86

 

 

$

0.82

 

 

$

(9.33

)

               

 

Weighted-average number of shares used to compute net income (loss) per share:

               

Basic and Diluted

 

 

37,584,891

 

 

 

38,254,231

 

 

 

37,659,478

 

 

 

38,256,963

 

               

 

May not foot due to rounding.

               

* Excluding the settlement and loss contingencies charges of $61.4 million and $478.9 million for the nine months ended December 31, 2021 and 2020, Operating income was $103.6 million and $107.0 million, Net income attributable to Taro was $99.2 million and $107.1 million, and basic and diluted earnings per share was $2.64 and $2.80, respectively.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

   

December 31,

 

December 31,

   

2021

 

2020

ASSETS

 

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

       

Cash and cash equivalents

 

$

318,103

 

$

605,177

 

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

 

 

35,573

 

 

 

Marketable securities

 

 

433,403

 

 

418,480

 

Accounts receivable and other:

       

Trade, net

 

 

224,666

 

 

213,539

 

Other receivables and prepaid expenses

 

 

43,047

 

 

53,347

 

Inventories

 

 

182,446

 

 

180,292

 

TOTAL CURRENT ASSETS

 

 

1,237,238

 

 

1,470,835

 

Marketable securities