MedTech Acquisition Corporation ו- Memic Innovative Surgery Ltd מסכימים הדדית לסיים את השילוב העסקי

 

MedTech Acquisition Corporation  ו- Memic Innovative Surgery Ltd מסכימים הדדית לסיים את השילוב העסקי

תל אביב ופורט לודרדייל, פלורידה, 10 במרץ 2022, (GLOBE NEWSWIRE) :

MedTech Acquisition Corporation (נאסד"ק: MTAC) ("MedTech"), חברה ציבורית לרכישת מטרות מיוחדות (SPAC) המתמקדת בטכנולוגיה רפואית, ו- Memic Innovative Surgery Ltd. ("Memic"), חברת מכשור רפואי המוקדשת לשינוי ניתוח באמצעות הטכנולוגיה הרובוטית הכירורגית הקניינית שלה, הודיעו היום כי שתי החברות הסכימו במשותף לסיים  לאלתר את הסכם הקומבינציה העסקית שהוכרז בעבר ביום 12 באוגוסט 2021 בשל תנאי השוק והתנודתיות הנלווית כתוצאה מהאירועים העולמיים האחרונים.

 

"למרות שאנו מאוכזבים כי השילוב העסקי המוצע שלנו עם Memic לא ימומש, אנו מאמינים כי מערכת Hominis של Memic והטכנולוגיה החדשנית שלה, כמו גם צוות הניהול המוכשר ביותר של Memic, ימקמו את Memic להצלחה עתידית", אמר כריס דיואי, מנכ"ל MedTech.

 

"עם האימוץ האחרון של מערכת Hominis שלנו על ידי שלושה בתי חולים מובילים בארה"ב, אנו נרגשים על היכולת של מערכת Hominis לבצע טכניקות טרנסווגינליות רובוטיות שהיו בעבר בלתי אפשריות, למלא צורך משמעותי ללא מענה בבריאות האישה, עם פוטנציאל להיות מיושם על מגוון רחב של אינדיקציות בעתיד כולל כירורגיה כללית. אנו מודים על התמיכה שקיבלנו מצוות MedTech, שאת מחויבותו לרובוטיקה כירורגית שאנו חולקים", אמר דביר כהן, מייסד שותף ומנכ"ל Memic.

 

אודות Memic

 

Memic, שנוסדה בשנת 2013 וממוקמת בתל אביב, עם חברה בת בבעלות מלאה הממוקמת בפורט לודרדייל, פלורידה, היא חברת מכשור רפואי המוקדשת לשינוי ניתוחים באמצעות הטכנולוגיה הרובוטית הכירורגית הקניינית שלה. לקבלת מידע נוסף, בקרו בכתובת:  https://memicmed.com/.

 

אודות MedTech Acquisition Corporation

 

MedTech Acquisition Corporation (נאסד"ק: MTAC) היא חברה שהוקמה לצורך ביצוע מיזוג, החלפת מניות, רכישת נכסים, רכישת מניות, ארגון מחדש או שילוב עסקי דומה עם עסק או ישות אחד או יותר. MedTech הצהירה על התמקדות בתעשיית הטכנולוגיה הרפואית בארצות הברית ובמדינות מפותחות אחרות.

 

הצהרות צופות פני עתיד

 

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד מסוימות במשמעות של חוקי ניירות הערך הפדרליים. הצהרות צופות פני עתיד עשויות להיות מזוהות על ידי שימוש במילים כגון " הערכה", "תוכנית", "פרויקט", "תחזית", "כוונה", "מצפה", "מצפה", "מאמין", "מחפש", "אסטרטגיה", "עתיד", "הזדמנות", "עשוי", "יעד", "צריך", "יהיה", "יהיה", "ימשיך", "ימשיך", "צפוי לגרום", או ביטויים דומים המנבאים או מצביעים על אירועים, ביצועים או מגמות עתידיים או שאינם הצהרות של עניינים היסטוריים. הצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הנחות שונות, בין אם זוהו בהודעה לעיתונות זו ובין אם לאו, ועל הציפיות הנוכחיות של הנהלת  Memicו-MedTech, אינן תחזיות לביצועים בפועל, והן כפופות לסיכונים ולאי-ודאות. אירועים ותוצאות בפועל עשויים להיות שונים באופן מהותי מאלה הכלולים בהצהרות צופות פני עתיד. בנוסף, הצהרות צופות פני עתיד משקפות את הציפיות, התוכניות והשקפות של Memic ו- MedTech נכון למועד ביצוען. Memic ו-MedTech צופות כי האירועים וההתפתחויות הבאים יגרמו להערכות של Memic ו-MedTech להשתנות. Memic ו- MedTech מתנערות באופן ספציפי מכל חובה לעדכן הצהרות צופות פני עתיד כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בכל דרך אחרת, אלא אם כן במפורש כנדרש על פי החוק החל.

 

קשרי מדיה

 

Lynn Granito
Berry & Company Public Relations
lgranito@berrypr.com
973-818-3732

Investor Contact:
Greg Chodaczek
Gilmartin Group
greg@gilmartinir.com
347-620-7010

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GlobeNewswire