תרו מוסרת תוצאות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022

תרו מוסרת תוצאות לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022

 

הותורן, ניו יורק, 26 במאי 2022, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2022.

 

הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2022 הבהרה בהשוואה ל-31 במרץ 2021

הרבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2022, כולל תוצאות של חודש מהרכישה של Alchemee  ב-28 בפברואר.

 

*מכירות נטו של 143.3 מיליון דולר ירדו ב-5.1 מיליון דולר.

*רווח גולמי של 77.3 מיליון דולר (54.0% מהמכירות נטו) לעומת 76.9 מיליון דולר (51.9% מהמכירות נטו).

*הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) בסך 14.9 מיליון דולר ירדו ב-1.7 מיליון דולר.

*הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות (SG&A) בסך 41.2 מיליון דולר עלו ב-18.9 מיליון דולר.

*רווח תפעולי של 21.3 מיליון דולר (14.9% מהמכירות נטו) בהשוואה להפסד תפעולי של 41.9 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד, הרווח התפעולי ברבעון המקביל אשתקד עמד על 38.1 מיליון דולר (25.7% מהמכירות נטו).

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 0.7 מיליון דולר ירדו ב-2.5 מיליון דולר, מה שמשקף את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.

*הכנסות מט"ח (FX) של 2.5 מיליון דולר לעומת 0.8 מיליון דולר - השפעה חיובית של 1.7 מיליון דולר.

*הטבת מס בסך 2.4 מיליון דולר לעומת הטבת מס בסך 8.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, הוצאות המס ושיעור המס האפקטיבי ברבעון המקביל אשתקד היו 7.8 מיליון דולר ו-18.5%, בהתאמה.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-27.4 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 29.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 0.73 דולר לעומת מדולל (הפסד) למניה של 0.78 דולר(0.78). בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, הרווח הנקי ברבעון המקביל אשתקד עמד על 31.0 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.81 דולר.

 

שנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022 דגשים בהשוואה ל-31 במרץ 2021

השנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022, כוללת תוצאות של חודש אחד מהרכישה של Alchemee ב-28 בפברואר.

 

* המכירות נטו של 561.3 מיליון דולר עלו ב-12.4 מיליון דולר.

* הרווח הגולמי של 293.1 מיליון דולר (52.2% מהמכירות נטו לעומת 54.0%) ירד ב-3.5 מיליון דולר.

*הוצאות המו"פ בסך 54.5 מיליון דולר ירדו ב-5.6 מיליון דולר.

* SG&A של 113.7 מיליון דולר עלתה ב-22.3 מיליון דולר.

*התפשרויות והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבות מתוספת של 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים בעלי תחומי שיפוט רב-תחומיים ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים ("DOJ") בקשר לחקירותיו בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב. בשנה הקודמת, התפשרויות והפסדים בסך 558.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו בתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב והפשרה בסך 140.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים רב-תחומיים מתמשכים; עם זאת, לא יכולה להיות שום הבטחה לגבי התוצאה הסופית.

*רווח תפעולי של 63.5 מיליון דולר לעומת הפסד תפעולי של 413.8 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 124.9 מיליון דולר, ירידה של 20.2 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 22.3% לעומת 26.4%.

*הריבית והכנסות כספיות אחרות ירדו ב-12.0 מיליון דולר ל-8.2 מיליון דולר.

*הכנסות מט"ח של 2.0 מיליון דולר לעומת הוצאות מט"ח של 0.4 מיליון דולר - השפעה חיובית של 2.4 מיליון דולר.

* הוצאות מס בסך 19.6 מיליון דולר גדלו ב-9.9 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, שיעור המס האפקטיבי היה 9.3% לעומת 15.7%.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-58.3 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 386.7 מיליון דולר, והתוצאה הייתה רווח מדולל למניה של 1.55 דולר לעומת הפסד מדולל (הפסד) למניה (10.12). בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי השנים, הרווח הנקי עמד על 126.4 מיליון דולר בהשוואה ל-141.4 מיליון דולר בשנה הקודמת- וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 3.36 דולר ו-3.70 דולר, בהתאמה.

 

נקודות עיקריות בתזרים המזומנים ובמאזן

 

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות בשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2022 עמד על 158.7 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 165.6 מיליון דולר לעומת 130.3 מיליון דולר בשנה שהסתיימה ביום 31 במרץ 2021.

*נכון ל-31 במרץ 2022, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך) ירדו ב-324.9 מיליון דולר ל-1.26 מיליארד דולר מ-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלומים ל-DOJ בסך 317.6 מיליון דולר ─ כתוצאה מההחלטה העולמית עם ה-DOJ בקשר לחקירותיה בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה"ב, רכישת Alchemee, בניכוי מזומנים של 91.9 מיליון דולר ורכישות חוזרות של מניות בסך 24.9 מיליון דולר.

 

עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו, ציין כי "הדינמיקה המאתגרת בשוק, כולל תמחור, שרשרת אספקה ולחצים תחרותיים נמשכת ─ במיוחד בשוק האמריקאי. עם זאת, המאזן והאסטרטגיה החזקים שלנו יאפשרו לנו להמשיך ולחפש הזדמנויות עתידיות לפיתוח עסקי, כגון הרכישה האחרונה של Alchemee והמשך ההשקעה במו"פ".

 

 

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") ליישומי תרופות חדשות במסלול מקוצר ("ANDA"): טבליות Fluphenazine 1 מ"ג, 2.5 מ"ג, 5 מ"ג, 10 מ"ג. לחברה יש כיום סך של 18 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

 

תרו רכשה את Alchemee

 

ב-28 בפברואר 2022 השלימה תרו את רכישת Alchemee, לשעבר חברת Proactiv  (TPC), מ- Galderma תמורת 91.9 מיליון דולר, בניכוי מזומנים; הרכישה כוללת את העסקים והנכסים של Alchemee ברחבי העולם, כולל המותג Proactiv®. Proactiv® הוא קו של מוצרי טיפוח עור מקומיים עם אינדיקציה לאקנה ליבה: המוצרים כוללים תכשירי ניקוי וקרם לחות וכן קרמים לאקנה.

 

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי הנ"ל לשנת 2022 (כולל Alchemee) אינו מבוקר והוא נתון לשינויים.

אודות תרו

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com

 

*רכישת ניירות ערך סחירים, נטו

 

**Financial Tables Follow**

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(U.S. dollars in thousands, except share data)

               

 

Quarter Ended

 

Year Ended

 

March 31,

 

March 31,

 

 

2022 (1)

 

 

 

2021

 

 

 

2022 (1)

 

 

 

2021

 

 

 

(unaudited)

 

 

 

(unaudited)

 

 

 

(unaudited)

 

 

 

(audited)

 

Sales, net

$

143,264

 

 

$

148,348

 

 

$

561,347

 

 

$

548,970

 

Cost of sales

 

65,919

 

 

 

71,414

 

 

 

268,212

 

 

 

252,314

 

Impairment

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

Gross profit

 

77,345

 

 

 

76,934

 

 

 

293,122

 

 

 

296,656

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating Expenses:

 

 

 

 

 

 

 

Research and development

 

14,892

 

 

 

16,587

 

 

 

54,540

 

 

 

60,152

 

Selling, marketing, general and administrative

 

41,175

 

 

 

22,234

 

 

 

113,676

 

 

 

91,355

 

Settlements and loss contingencies

 

 

 

 

80,000

 

 

 

61,446

 

 

 

558,924

 

Operating income (loss) *

 

21,278

 

 

 

(41,887

)

 

 

63,460

 

 

 

(413,775

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Financial income, net:

 

 

 

 

 

 

 

Interest and other financial income

 

(685

)

 

 

(3,185

)

 

 

(8,187

)

 

 

(20,174

)

Foreign exchange (income) expense

 

(2,541

)

 

 

(842

)

 

 

(1,986

)

 

 

365

 

Other gain, net

 

512

 

 

 

100

 

 

 

4,226

 

 

 

2,892

 

Income (loss) before income taxes

 

25,016

 

 

 

(37,760

)

 

 

77,859

 

 

 

(391,073

)

Tax (benefit) expense

 

(2,388

)

 

 

(8,878

)

 

 

19,592

 

 

 

9,667

 

Net income (loss)

 

27,404

 

 

 

(28,882

)

 

 

58,267

 

 

 

(400,740

)

Net income (loss) attributable to non-controlling interest

 

 

 

 

904

 

 

 

 

 

 

(14,087

)

Net income (loss) attributable to Taro *

$

27,404

 

 

$

(29,786

)

 

$

58,267

 

 

$

(386,653

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Net income (loss) per ordinary share attributable to Taro:

 

 

 

 

 

 

 

Basic and Diluted *

$

0.73

 

 

$

(0.78

)

 

$

1.55

 

 

$

(10.12

)

 

 

 

 

 

 

 

 

Weighted-average number of shares used to compute net income (loss) per share:

 

 

 

 

 

 

 

Basic and Diluted

 

37,584,891

 

 

 

38,065,388

 

 

 

37,641,087

 

 

 

38,209,726

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May not foot due to rounding.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)     כולל תוצאות של חודש אחד מרכישת Alchemee ב-28 בפברואר.

* בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בסך 61.4 מיליון דולר ו-558.9 מיליון דולר לשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2022 וב-2021, הרווח התפעולי עמד על 124.9 מיליון דולר ו-145.1 מיליון דולר, הרווח הנקי המיוחס לתרו עמד על 126.4 מיליון דולר ו-141.4 מיליון דולר, והרווח הבסיסי והמדולל למניה עמד על 3.36 דולר ו-3.70 דולר, בהתאמה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

 

 

 

 

 

March 31,

 

March 31,

 

2022

 

 

2021

 

ASSETS

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

 

 

 

Cash and cash equivalents

$

251,134

 

$

605,177

 

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

 

47,586

 

 

 

Marketable securities

 

522,028

 

 

418,480

 

Accounts receivable and other:

 

 

 

Trade, net

 

246,973

 

 

213,539

 

Other receivables and prepaid expenses

 

59,726

 

 

53,347

 

Inventories

 

210,439

 

 

180,292

 

TOTAL CURRENT ASSETS

 

1,337,886

 

 

1,470,835

 

Marketable securities

 

435,189

 

 

557,209

 

Property, plant and equipment, net

 

199,692

 

 

205,508

 

Deferred income taxes

 

124,882

 

 

142,007

 

Other assets

 

78,712

 

 

31,314

 

TOTAL ASSETS

$

2,176,361

 

$

2,406,873

 

 

 

 

 

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

 

 

 

CURRENT LIABILITIES:

 

 

 

Trade payables

$

68,232

 

$

61,166

 

Other current liabilities

 

363,887

 

 

615,135

 

TOTAL CURRENT LIABILITIES

 

432,119

 

 

676,301

 

Deferred taxes and other long-term liabilities

 

32,799

 

 

35,115

 

TOTAL LIABILITIES

 

464,918

 

 

711,416

 

 

 

 

 

Taro shareholders‘ equity

 

1,711,443

 

 

1,703,649

 

Non-controlling interest

 

 

 

(8,192

)

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

$

2,176,361

 

$

2,406,873

 

 

 

 

 

Note: March 31, 2022, includes the February 28th acquisition of Alchemee.

 

 

 

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

 

(U.S. dollars in thousands)

 

 

 

 

 

Year Ended March 31,

 

 

2022

 

 

 

2021

 

 

(unaudited)

 

(audited)

Cash flows from operating activities:

 

 

 

Net income (loss)

$

58,266

 

 

$

(400,740

)

Adjustments required to reconcile net income (loss) to net cash used in operating activities: