רוזן, יועץ גלובלי למשקיעים, מעודד את המשקיעים ב- Bakkt Holdings, Inc. f/k/a VPC Impact Acquisition Holdings עם הפסדים לעבור ייעוץ לפני מועד אחרון חש

 

 

רוזן, יועץ גלובלי למשקיעים, מעודד את המשקיעים ב-  Bakkt Holdings, Inc. f/k/a VPC Impact Acquisition Holdings  עם הפסדים לעבור ייעוץ לפני מועד אחרון חשוב של 21 ביוני בתביעה ייצוגית בניירות ערך – CS

 

ניו יורק, 8 ביוני 2022, (GLOBE NEWSWIRE) :

 

מדוע: משרד רוזן עורכי דין, משרד עורכי דין בינלאומי העוסק בזכויות משקיעים, מזכיר לרוכשים את ניירות הערך של  Bakkt Holdings, Inc. f/k/a VPC Impact Acquisition Holdings  (NYSE: BKKT, BKKT-WT) (נאסד"ק: (VIHAU, VIH, VIHAW בין התאריכים ה-7 במאי 2021 ל-25 בפברואר 2022, כולל ("תקופת הייצוג"), "); ו/או (ב) בהתאם ו/או ניתן לעקוב אחר מסמכי ההנפקה שהונפקו בקשר עם השילוב העסקי בין החברה לבין Bakkt Holdings, LLC ("Legacy Bakkt") שהושלמו ביום 15 באוקטובר 2021 או בסמוך לכך ("השילוב העסקי") את המועד האחרון החשוב של 21 ביוני 2022 בתביעה הייצוגית.

 

מה החשיבות: אם רכשתם ניירות ערך של  Bakkt בתקופת הייצוג המורחבת, ייתכן שאתם זכאים לפיצוי ללא דמי השתתפות עצמית, או עלויות מכוח הסדר תשלום מותנה.

 

מה הלאה? בכדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד חברת Bakkt, או למידע אודות התביעה הייצוגית הכנסו אל: https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5546 , או צרו קשר עם מר פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל הבאים: pkim@rosenlegal.com, cases@rosenlegal.com. כבר הוגשה תביעה ייצוגית. אם ברצונכם לשמש כתובע המרכזי, עליכם לעתור לבית המשפט עד ולא יאוחר מתאריך 21 ביוני 2022. תובע מרכזי הוא גורם מייצג, הפועל בשמם של כל השותפים לתביעה בכל הנוגע לניהול ההתדיינות המשפטית.

 

למה משרד רוזן עורכי דין? אנו מעודדים את המשקיעים לבחור ייעוץ ראוי, בעל עבר של הצלחות מובילות. לעיתים קרובות, משרדי עורכי דין המוציאים הודעות חסרים ניסיון דומה, משאבים, או הכרת עמיתים משמעותית. רבים ממשרדים אלה אינם מטפלים בפועל בתביעות ייצוגיות בניירות ערך, אלא רק מתווכים המפנים לקוחות או שותפים עם משרדי עורכי דין המתדיינים בפועל על התיקים. היו נבונים בבחירת עצות. משרד עורכי הדין רוזן מייצג משקיעים ברחבי העולם, תוך ריכוז עיסוקו בתביעות ייצוגיות בניירות ערך ובליטיגציה נגזרת של בעלי מניות. משרד עורכי הדין רוזן השיג את הסדר התביעה הייצוגית הגדול ביותר אי פעם בניירות ערך נגד חברה סינית. משרד רוזן עורכי דין מדורג במקום הראשון על ידי ISS שרותי תביעה ייצוגית, בגין מספר יישובי תביעות ייצוגיות בשנת 2017. המשרד מדורג בין ארבעת הראשונים מדי שנה מאז שנת 2013, והחזיר מאות מיליוני דולרים למשקיעים. בשנת 2019 לבדה משרד עורכי הדין החזיר 438 מיליון דולרים למשקיעים. בשנת 2020, השותף המייסד לורנס רוזן הוכרז על ידי חברת law360 כ"ענק לשכת התביעות הייצוגיות". מעורכי הדין במשרד זה מוכרים על ידי הביטאונים Lawdragon, Super Lawyers.

 

פרטי התיק:  על פי התביעה, מסמכי ההנפקה הוכנו באופן רשלני, וכתוצאה מכך הכילו הצהרות לא נכונות של עובדה מהותית או הושמטו כדי לציין עובדות אחרות הדרושות כדי להפוך את ההצהרות שנעשו לא מטעות ולא הוכנו בהתאם לכללים ולתקנות המסדירים את הכנתן, וכי לאורך כל התקופה הייצוגית הנתבעים הצהירו הצהרות כוזבות ומטעות באופן מהותי בנוגע לעסקי החברה, פעולות ומדיניות תאימות. באופן ספציפי, מסמכי ההנפקה והנתבעים הצהירו הצהרות כוזבות ו/או מטעות ו/או לא גילו כי: (1) ל- Bakkt היו בקרות פיננסיות פגומות; (2) כתוצאה מכך, נפלו טעויות בדוחות הכספיים של החברה הקשורות לסיווג שגוי של מניות מסוימות שהונפקו לפני הצירוף העסקי; (3) בהתאם לכך, Bakkt  תצטרך לנסח מחדש חלק מהדוחות הכספיים שלה; (4) Bakkt המעיטה בהיקפם ובחומרתם האמיתיים של נושאים אלה; (5) Bakkt  הגזימה בתיקון הבקרות הפיננסיות הפגומות שלה; ו-(6) כתוצאה מכך, מסמכי ההצעה וההצהרות הפומביות של הנתבעים לאורך כל התקופה הייצוגית היו כוזבים ו/או מטעים באופן מהותי ולא ציינו את המידע הנדרש כאמור בהם. כאשר הפרטים האמיתיים נכנסו לשוק, התביעה טוענת כי למשקיעים נגרמו נזקים.

 

כדי להצטרף לתביעה הייצוגית נגד Bakkt, הכנסו ל- https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=5546 או צרו קשר עם מר פיליפ קים, במספר החינמי 866-767-3653, או בדוא"ל הבאים  pkim@rosenlegal.comאו cases@rosenlegal.com לקבלת מידע על התביעה הייצוגית.

 

אף מחלקה לא אושרה. עד שהדבר יקרה, אינכם מיוצגים על ידי גורם מייעץ, אלא אם סיכמתם עם גורם כזה. באפשרותכם לבחור גורם מייעץ מטעמכם. כמו כן, ביכולתכם להישאר חבר סמוי ולא לעשות דבר בשלב זה. יכולתו של משקיע להיות שותף להתאוששות עתידית פוטנציאלית אינה תלויה בשירותו כתובע מרכזי.

 

עקבו אחרינו לקבלת עידכונים בלינקדאין https://www.linkedin.com/company/the-rosen-law-firm או בטוויטר: https://twitter.com/rosen_firm או בפייסבוק: https://www.facebook.com/rosenlawfirm/.

 

פרסומי עורכי דין: תוצאות קודמות אינן מבטיחות תוצאה דומה.

 

למידע נוסף:

 

        Laurence Rosen, Esq.
        Phillip Kim, Esq.
        The Rosen Law Firm, P.A.
        275 Madison Avenue, 40th Floor
        New York, NY 10016
        Tel: (212) 686-1060
        Toll Free: (866) 767-3653
        Fax: (212) 202-3827
        lrosen@rosenlegal.com
        pkim@rosenlegal.com
        cases@rosenlegal.com
        www.rosenlegal.com

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE