תרו מספקת תוצאות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022

 

תרו מספקת תוצאות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022

 

הותורן, ניו יורק, 27 בינואר 2022, (BUSINESS WIRE):

 

תרו תעשייה פרמצבטיקה בע"מ (NYSE:TARO) ("תרו" או "החברה") פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022.

 

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022* – לעומת 30 ביוני 2021

 

*המכירות נטו עלו ב-9.6 מיליון דולר, או 6.5%, ל-156.7 מיליון דולר.

*רווח גולמי של 81.6 מיליון דולר (52.1% מהמכירות נטו) לעומת 77.7 מיליון דולר (52.8% מהמכירות נטו).

*הוצאות מחקר ופיתוח (מו"פ) בסך 11.5 מיליון דולר ירדו ב-1.4 מיליון דולר.

*הוצאות מכירה, שיווק, הנהלה וכלליות בסך 56.1 מיליון דולר עלו ב-32.1 מיליון דולר.

*רווח תפעולי של 14.0 מיליון דולר (8.9% מהמכירות נטו) לעומת הפסד תפעולי של 19.2 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד ברבעון המקביל אשתקד, הרווח התפעולי עמד על 40.8 מיליון דולר (27.7% מהמכירות נטו).

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות בסך 1.9 מיליון דולר ירדו ב-1.1 מיליון דולר.

*הוצאות מס של 2.0 מיליון דולר לעומת 2.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד ברבעון המקביל אשתקד, שיעור המס האפקטיבי לרבעון עמד על 12.3% לעומת 6.1% ברבעון המקביל אשתקד.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-14.1 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 18.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.37 דולר לעומת (הפסד) למניה של 0.50 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד ברבעון המקביל אשתקד, הרווח הנקי עמד על 41.2 מיליון דולר, והתוצאה הייתה רווח למניה של 1.09 דולר.

 

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

 

*תזרים המזומנים ששימש לפעילות ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2022 עמד על 58.0 מיליון דולר. בנטרול ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עמד על 9.6 מיליון דולר בהשוואה ל-44.0 מיליון דולר ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021.

*נכון ל-30 ביוני 2022, מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך) ירדו ב-74.7 מיליון דולר ל-1.18 מיליארד דולר מ-31 במרץ 2022; בעיקר תוצאה של תשלום פשרה בסך 67.6 מיליון דולר לתובע הרוכש הישיר ("DPP") בתביעת ההגבלים העסקיים בתחום ההגבלים העסקיים בתחום תמחור התרופות הגנריות, MDL מס‘ 2724.

 

מר עודאי בלדוטה, מנכ"ל תרו אמר כי "בעוד שאנו שומרים על מעמד השוק המוביל של רבים מהמוצרים שלנו, אנו ממשיכים להתמודד עם מגמת שוק כוללת, במיוחד בארה"ב, שאינה משתנה באופן דרמטי, ובהתאם למוצר, דפלציה במחיר ממשיכה להוות אתגר. כאשר עלויות התשומות עולות בחדות, נמשיך להקצות כמויות הולכות וגדלות של הון כולל מאמצי מו"פ לצמיחה ולעסקים רווחיים ולהזדמנויות עסקיות חדשות".

 

*תוצאות ה-30 ביוני 2022 כוללות תוצאות של שלושה חודשים מרכישת Alchemee ב-28 בפברואר.

 

אישורים והגשות של ה-FDA

 

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות האמריקאי ("FDA") עבור יישום התרופה החדשה במסלול המקוצר ("ANDA") טבליות פלופנזין 1 מ"ג, 2.5 מ"ג, 5 מ"ג, 10 מ"ג. לחברה יש כיום בסך הכול 18 בקשות ANDA שמחכות לאישור ה-FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

 

תמחור תרופות גנריות בתחום ההגבלים העסקיים MDL מס‘ 2724

 

ב-4 בנובמבר 2021 הושג הסדר פשרה עם ה-DPP הפוטטיבי, קבוצה פוטטיבית המורכבת בדרך כלל מסיטונאים ומפיצים שרכשו מוצרי תרופות גנריות מיצרנים. ב-11 במאי 2022, בית המשפט נתן אישור מקדמי להסדר הפשרה של תרו עם קבוצת DPP. כתוצאה מכך, ב-8 ביוני 2022, בתוך פרק הזמן הנדרש, ביצעה תרו תשלום פשרה בסך 67.6 מיליון דולר לתובעים הייצוגיים של DPP, בכפוף להפחתה של עד 8.0 מיליון דולר בהתאם להיקף של חברי קבוצה מסוימים שעשויים לבטל את הסכמתם להסדר הפשרה.

 

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי הנ"ל לשנת 2022 (כולל על Alchemee) אינו מבוקר והוא נתון לשינויים.

 

אודות תרו

 

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com/

 

הצהרת חוף מבטחים

 

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה, משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים של החברה שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC.

 

הצהרות מסוימות בהודעה זו הן הצהרות צופות פני עתיד כמשמעותן בחוק הרפורמה בליטיגציה פרטית בניירות ערך משנת 1995. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, הצהרות שאינן מתארות עובדות היסטוריות או המתייחסות או מתייחסות או מתייחסות לאירועים או לנסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרה או שפה דומה, והצהרות ביחס לביצועים הכספיים של החברה, לזמינות המידע הכספי ולאומדני התוצאות הכספיות והמידע לשנת הכספים 2023. למרות שהחברה מאמינה כי הציפיות המשתקפות בהצהרות צופות פני עתיד אלה מבוססות על הנחות סבירות, היא אינה יכולה לתת כל ביטחון כי ציפיותיה יושגו. גורמים העלולים לגרום לתוצאות בפועל להיות שונות כוללים תנאים כלכליים מקומיים ובינלאומיים כלליים, תנאי תעשייה ושוק, שינויים במצבה הכספי של החברה, התדיינות משפטית המוגשת על ידי כל צד בכל בית משפט בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה בה פועלת תרו, פעולות רגולטוריות וחקיקה במדינות בהן פועלת תרו, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות ה- SEC של החברה, כולל הדוחות השנתיים שלה בטופס 20-F. הצהרות צופות פני עתיד חלות רק נכון לתאריך שבו הן נעשות. החברה אינה מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן כל הצהרה צופה פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או בכל דרך אחרת.

 

**Financial Tables Follow**

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

   

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

   

(Unaudited)

   

(U.S. dollars in thousands, except share data)

   
             
   

Quarter Ended June 30,

   
     

2022 (1)

   

2021

     
   

(unaudited)

 

(unaudited)

   

Sales, net

 

$

156,665

   

$

147,113

     

Cost of sales

   

75,059

     

69,415

     

Gross profit

   

81,606

     

77,698

     
             

Operating Expenses:

           

Research and development

   

11,508

     

12,952

     

Selling, marketing, general and administrative

   

56,122

     

23,976

     

Settlements and loss contingencies

   

     

60,000

     

Operating income (loss) *

   

13,976

     

(19,230

)

   
             

Financial income, net:

           

Interest and other financial income

   

(1,926

)

   

(3,042

)

   

Foreign exchange expense

   

294

     

275

     

Other gain, net

   

445

     

384

     

Income (loss) before income taxes

   

16,053

     

(16,079

)

   

Tax expense

   

1,974

     

2,688

     

Net income (loss) attributable to Taro *

 

$

14,079

   

$

(18,767

)

   
             

Net earnings ( loss) per ordinary share attributable to Taro:

           

Basic and Diluted *

 

$

0.37

   

$

(0.50

)

   
             

Weighted-average number of shares used to compute net loss per share:

           

Basic and Diluted

   

37,584,891

     

37,794,430

     
             

May not foot due to rounding.

 

           

 

(1) כולל תוצאות הרבעונים של ) Alchemee  נרכשה ב-28 בפברואר 2022)

 

* בניכוי הפרשה חד פעמית של 60.0 מיליון דולר בגין הסדרי פשרה והפסדים, לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2021, הרווח התפעולי עמד על 40.8 מיליון דולר, הרווח הנקי המיוחס לתרו עמד על 41.2 מיליון דולר, והרווח המדולל הבסיסי והמדולל למניה עמד על 1.09 דולר.

 

 
 

הערה: 30 ביוני 2022, כולל את המאזן של  Alchemee ((נרכשה ב-28 בפברואר 2022)

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

       
 

June 30,

 

March 31,

 

2022

 

2022

ASSETS

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

     

Cash and cash equivalents

$

225,801

 

$

251,134

Short-term bank deposits

 

22,586

   

47,586

Restricted short-term bank deposits

 

   

Marketable securities

 

557,859

   

522,028

Accounts receivable and other:

     

Trade, net

 

265,858

   

246,972

Other receivables and prepaid expenses

 

59,330

   

59,727

Inventories

 

216,833

   

210,439

Long-term assets held for sale, net

 

   

TOTAL CURRENT ASSETS

 

1,348,267

   

1,337,886

Marketable securities

 

374,968

   

435,189

Property, plant and equipment, net

 

194,805

   

199,692

Deferred income taxes

 

123,573

   

124,882

Goodwill

 

12,718

   

11,820

Other assets

 

65,661

   

66,893

TOTAL ASSETS

$

2,119,992

 

$

2,176,362

       

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

     

CURRENT LIABILITIES:

     

Trade payables

$

73,923

 

$

68,232

Other current liabilities

 

300,529

   

363,886

TOTAL CURRENT LIABILITIES

 

374,452

   

432,118

Deferred taxes and other long-term liabilities

 

31,826

   

32,799

TOTAL LIABILITIES

 

406,278

   

464,917

       

Taro shareholders‘ equity

 

1,713,714

   

1,711,445

Non-controlling interest

 

   

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS‘ EQUITY

$

2,119,992

 

$

2,176,362

       
       

Note: June 30, 2022, includes the Balance Sheet of Alchemee (acquired February 28, 2022).

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS

(U.S. dollars in thousands)

       
 

Quarter Ended June 30,

   

2022

     

2021

 
 

(unaudited)

 

(unaudited)

Cash flows from operating activities:

     

Net income (loss)

$

14,079

   

$

(18,767

)

Adjustments required to reconcile net income (loss) to net cash used in operating activities:

     

Depreciation and amortization

 

6,978

     

6,346

 

Realized gains on sale of long-lived assets

 

     

(4

)

Change in derivative instruments, net

 

(24

)

   

(166

)

Effect of change in exchange rate on marketable securities and bank deposits

 

747

     

(589

)

Deferred income taxes, net

 

2,415

     

11,244

 

Increase in trade receivables, net

 

(19,321

)

   

(3,295

)

Increase in inventories, net

 

(6,566

)

   

(2,568

)

Increase in other receivables, income tax receivables, prepaid expenses and other

 

(467

)

   

(2,598

)

(Decrease) increase in trade, income tax, accrued expenses and other payables

 

(59,819

)

   

52,211