Elektros תגיש בקשה לפטנט מלא עבור מכלול מרובה חיבורים לטעינת רכבים חשמליים

Elektros תגיש בקשה לפטנט מלא עבור מכלול מרובה חיבורים לטעינת רכבים חשמליים

 

סאני איילס ביץ‘, פלורידה, 14 בספטמבר 2022, (ACCESSWIRE) :

חברת Elektros (OTC PINK:ELEK), מובילה מתפתחת באספקת פתרונות שינוע חשמליים, הודיעה כי החלה בתהליך להגשת בקשה לפטנט מלא על טכנולוגיית מכלול טעינה מרובה חיבורים עבור רכבים חשמליים (EV).

החברה שכרה שירותי משרד עורכי דין מסרסוטה, פלורידה כדי לסייע בהפיכת מכלול הטעינה מרובה החיבורים, שכרגע בהמתנה להכרה כפטנט, כפטנט מלא.

מכלול הטעינה מרובה החיבורים יאפשר למשתמשים להשתמש בתכונות טעינה מגוונות ברכבים חשמליים שאנו משערים שיהפכו למבוקשות בקרב יצרני רכבים חשמליים בעתיד. החברה מתכננת , מעבר להכללת הטכנולוגיה בדגמים שלנו, גם לשווק באגרסיביות את הטכנולוגיה ליצרניות הרכב החשמליות הגדולות במסגרת הסכמי רישוי.

אודות Elektros, Inc.

Elektros (OTC:ELEK)  היא חברת כלי רכב חשמליים אמריקנית אשר מחדשת ומציעה פתרונות ניידות עבור צרכנים ועסקים. נוף הרכב עומד בפני שינוי מהותי שיתרחש במהלך העשור הבא כדי להגיע למצב של ניטרליות פחמן. Elektros מטפל בשינוי הפרדיגמה הזו עם טכנולוגיות ניידות התומכות בקיימות ומציעות חוויית משתמש מובילת שינוי. חברת Elektros שואפת להציג לצרכנים חווית רכב חשמלי משכנעת וחדשה לחלוטין המכונהElektros Sonic  החל משנת 2023.  https://elek.world/

טוויטר: https://twitter.com/elektrosenergy

 

פייסבוק: https://www.facebook.com/Elektrosmotors/

 

הודעת אזהרה בנוגע להצהרות צופות פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה "הצהרות צופות פני עתיד" הכוללות מידע הנוגע לאירועים עתידיים ולביצועים פיננסיים ותפעוליים עתידיים. המילים "עשוי", "היה", "יהיה", "מצפה", "מעריך", "יכול", "מאמין", "פוטנציאל", וביטויים ווריאציות דומים מהם נועדו לזהות הצהרות צופות פני עתיד. אין לקרוא הצהרות צופות פני עתיד כערובה לביצועים או לתוצאות עתידיות ולא בהכרח יהיו אינדיקציות מדויקות לזמנים שבהם, או לפיהם יושגו ביצועים אלה או תוצאות אלה. הצהרות צופות פני עתיד מבוססות על מידע הזמין בעת ביצוען ו/או על אמונתה בתום הלב של ההנהלה נכון למועד זה ביחס לאירועים עתידיים, והן כפופות לסיכונים ולאי-ודאות העלולים לגרום לביצועים או לתוצאות בפועל להיות שונים באופן מהותי מאלה המובעים או מוצעים על ידי ההצהרות צופות פני העתיד. גורמים חשובים שיכולים לגרום להבדלים אלה כוללים, אך אינם מוגבלים: תנודות בביקוש למוצרי Elektros, Inc, הכנסת מוצרים חדשים, יכולת החברה לשמור על קשרי לקוחות ועסקים אסטרטגיים, השפעת מוצרים תחרותיים ותמחור, צמיחה בשווקים ממוקדים, הלימות הנזילות והאיתנות הפיננסית של החברה כדי לתמוך בצמיחתה, ומידע נוסף שעשוי להיות מפורט מעת לעת בהגשות של Elektros, Inc עם רשות ניירות ערך של ארצות הברית. דוגמאות להצהרות צופות פני עתיד כאלה בהודעה זו כוללות הצהרות לגבי מכירות עתידיות, עלויות וקבלת שוק של מוצרים וכן פעולות רגולטוריות ברמה המדינית או הפדרלית. לקבלת תיאור מפורט יותר של גורמי הסיכון וחוסר הוודאות המשפיעים על Elektros, Inc, עיינו במסמכים של רשות ניירות ערך של החברה, הזמינים בכתובת www.sec.gov. Elektros, Inc אינה מתחייבת לעדכן בפומבי או לתקן הצהרות צופות פני עתיד, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או בכל דרך אחרת.

ליצירת קשר

Investcore MediaPhone: 201.355.6946
Email: info@investcoremedia.com

Elektros, Inc.
Email: info@elektrosmotors.com

מקור: Elektros, Inc.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית ACCESSWIRE