MannKind מאשרת מכירת מניות מתוכננת

  

ולנסיה, קליפורניה, 11 בנובמבר 2015 (GLOBE NEWSWIRE):

 

 MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) הודיעה היום שהמניות שלה ייכנסו למדדים הבאים של הבורסה לניירות ערך בתל אביב, או בורסת ת"א, כמתוכנן ב-15 בנובמבר 2015: ת"א 100, ת"א 75, ת"א מאגר, ת"א ביומד, ת"א בלוטק ות"א טק- עילית.

 

החברה מאשרת מחדש את הציפיות שלה להשלים הצעה ישירה רשומה שעליה הודיעה בעבר של המניות הרגילות שלה לקרנות השקעות נבחרות בישראל שנדרשות להחזיק ניירות ערך שכלולים במדדי מניות מסוימים של בורסת ת"א. המספר הסופי של המניות שיימכרו בהצעה ייקבע על סמך מספר המניות שהרוכשים נדרשים להחזיק במדדים, ובכפוף לכמויות ההקצאה שרצויות לרוכשים.

 

המניות יונפקו בהתאם להצהרת הרישום של החברה שבתוקף על גבי טופס S-3 (תיק מס. 333-333-206778) והן מוצעות בהתאם לתוספת קשורה לתשקיף שהוגשה לרשות האמריקנית לניירות ערך ב-9 בנובמבר 2015. עותקים של התוספת לתשקיף ושל התשקיף הנלווה זמינים באתר של הרשות האמריקנית לניירות ערך בכתובת http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותם גם על ידי יצירת קשר עם החברה בכתובת:

 

 25134 Rye Canyon Loop, Suite 300, Valencia, CA 91355, Attn: Investor Relations

או בטלפון (661) 775-5300.

 

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של המניות האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט. המניות שנמכרות במסגרת ההצעה ייסחרו ב-Nasdaq Global Market וגם בבורסת ת"א. לפי הודעת הרשות הישראלית לניירות ערך לחברה ב-11 בנובמבר 2015, יחולו הגבלות מסוימות על המניות המונפקות בבורסת ת"א בהתאם לחוק ניירות ערך הישראלי.

 

תקנות המסחר

 

המניות של החברה ימשיכו להיות רשומות ב-Nasdaq Global Market, בכפוף לחוקים ולתקנות של Nasdaq Global Market שחלות על חברות רשומות. לפי חוק הרישום הכפול הישראלי, חברות שרשומות בארה"ב רשאיות לרשום גם בבורסת ת"א ללא דרישות רגולציה נוספות משמעותיות. על המשקיעים לשים לב שהמסחר בבורסת ת"א מתקיים בימים ראשון עד חמישי מ-08:30 עד 16:30 שעון ישראל, פרט לחופשות מסחר של בורסת ת"א, והמסחר ב-Nasdaq Global Market מתקיים בימים שני עד שישי, מ-08:30 עד 15:30 שעון החוף המזרחי, פרט לחופשות של Nasdaq. המסלקה של בורסת ת"א מחוברת באופן אלקטרוני אל Depository Trust Company, חברת בת של Depository Trust & Clearing Corporation, לשם אוטומציה של היישוב הבינלאומי של מניות שרשומות גם בבורסת ת"א וגם בבורסה אמריקנית.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

 

ליצירת קשר:

איש הקשר של החברה:

מתיו פפר

מנהל הכספים הראשי

661 775-5300

mpfeffer@mannkindcorp.com

 

מידע צופן פני עתיד

 

אמירות הכלולות בהודעה לעיתונות זאת שאינן היסטוריות באופן מובהק מטיבן הם מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את המידה שבה שיתוף הפעולה של MannKind עם סאנופי במסחור של Afrezza יצליח ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים עבור MannKind, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 ודוחות תקופתיים על גבי טופס 10-Q ו-8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE