מנקיינד מודיעה על המחיר של ההנפקה הישירה הרשומה

ולנסיה, קליפורניה, 12 בנובמבר 2015 (GLOBE NEWSWIRE) :

מנקיינד MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) הודיעה על המחיר של ההנפקה הישירה הרשומה שעליה הודיעה קודם לכן של המניות הרגילות שלה לקרנות השקעות נבחרות בישראל, וגם על המספר הכולל של מניות שיירכשו בהנפקה. הרוכשים בהנפקה התחייבו לרכוש במצורף 13,852,435 מניות רגילות במחיר למניה השווה ל-$2.61 (על בסיס שער החליפין בין השקל הישראלי והדולר האמריקני ב-12 בנובמבר 2015). ההכנסות ברוטו מההנפקה הזאת צפויות להיות 36.2 מיליון דולר, לפני ניכוי שכר סוכן הנפקה, שכר נאמן והוצאות הנפקה מוערכות אחרות שתשלם MannKind. ההנפקה צפויה להיסגר ב-12 בנובמבר 2015 או בסמוך לתאריך זה, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

"אנחנו מאוד מרוצים מהרישום הכפול בבורסה לניירות ערך של תל אביב. הרישום הזה מציע ל-MannKind הזדמנות גדולה, ומאפשר לה להמשיך למנף את הפעילות העסקית והקלינית שלה יחד עם הרחבת בסיס המשקיעים הנוכחי שלה ויצירת הזדמנויות לשיתוף פעולה עם ענף הביומד המקומי. אנחנו מחויבים ליצור ערך למשקיעים הנוכחיים והחדשים כאחד", אמר סמנכ"ל הכספים של MannKind, מתיו פפר. מר פפר המשיך וציין: "חלק מההחזקות שנדרשות מקרנות המדד נרכשו עכשיו ישירות מהחברה. העסקאות האלה מספקות ל-MannKind את הנזילות שנחוצה לטווח הקצר בעסקי ה-Afrezza ובפיתוחים של Technosphere, תוך דילול מינימלי של בעלי המניות. הביקוש הנותר מדרישות ההחזקה לטווח הארוך של קרנות המדד שבבורסת ת"א  יסופק באמצעות רכישות בשוק החופשי, שחייבים להשלים אותן לפני יום ראשון, ה-15 בנובמבר 2015.

Sunrise Securities Corp. פעלה כסוכנת ההנפקה בלעדית של MannKind בקשר להנפקה. המניות הונפקו בהתאם להצהרת הרישום של החברה שבתוקף על גבי טופס S-3 (תיק מס. 333-333-206778) ותוספת קשורה לתשקיף שהוגשה לרשות האמריקנית לניירות ערך ב-9 בנובמבר 2015. עותקים של התוספת לתשקיף ושל התשקיף הנלווה זמינים באתר של הרשות האמריקנית לניירות ערך בכתובת http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותם גם על ידי יצירת קשר עם MannKind בכתובת:

25134 Rye Canyon Loop, Suite 300, Valencia, CA 91355, Attn: Investor Relations

 

או בטלפון (661) 775-5300. ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות ולא תהיה כל מכירה של המניות האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט. 

הרישומים בבורסות

המניות הרגילות של MannKind רשומות ב-Nasdaq Global Market ובבורסה לניירות ערך של תל אביב. על המשקיעים לשים לב שהמסחר ב-Nasdaq Global Market מתקיים בימים שני עד שישי, מ-09:30 עד 16:00 שעון החוף המזרחי, פרט לחופשות של Nasdaq, והמסחר בבורסת ת"א מתקיים ביום ראשון מ-08:30 עד 16:30 שעון ישראל ובימים שני עד חמישי מ-08:30 עד 17:30 שעון ישראל, פרט לחופשות מסחר של בורסת ת"א. המסלקה של בורסת ת"א מחוברת באופן אלקטרוני אל Depository Trust Company, חברת בת של Depository Trust & Clearing Corporation, לשם אוטומציה של היישוב הבינלאומי של מניות שרשומות גם בבורסת ת"א וגם בבורסה אמריקנית.

 

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

 

ליצירת קשר:

איש הקשר של החברה:

מתיו פפר

מנהל הכספים הראשי

661 775-5300

mpfeffer@mannkindcorp.com

 

מידע צופן פני עתיד

 

אמירות הכלולות בהודעה לעיתונות זאת שאינן היסטוריות באופן מובהק מטיבן הם מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את המידה שבה שיתוף הפעולה של MannKind עם סאנופי במסחור של Afrezza יצליח ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים עבור MannKind, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 ודוחות תקופתיים על גבי טופס 10-Q ו-8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE