MannKind מנקיינד מוסרת עדכון על ההנהלה הבכירה

ולנסיה, קליפורניה, 11 בינואר 2016 (GLOBE NEWSWIRE):

 MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) הודיעה היום ש-MannKind משכה את הצעתה להעסיק את דואן מ. דסיסטו כנשיא ומנהל העסקים הראשי שלה כתוצאה מהתנגדות שהועלתה על ידי Insulet Corporation, המעסיקה הקודמת של מר דסיסטו, שהעסקתו של מר דסיסטו על ידי MannKind תפר את הסכם אי התחרות של Insulet עם מר דסיסטו, שבתוקף עד 17 בספטמבר 2016. כתוצאה מכך, מר דסיסטו לא יצטרף ל-MannKind כנושא  משרה וחבר במועצת המנהלים, כפי שהחברה הודיעה קודם לכן.

מועצת המנהלים של MannKind מינתה את מתיו ג'. פפר למנהל העסקים הראשי של MannKind, החל ב-10 בינואר 2016, והוא החליף את אלפרד מן ששימש כמנהל עסקים ראשי זמני מאז 19 בנובמבר 2015. מר פפר ימשיך לכהן כמנהל הכספים הראשי של MannKind. הוא גם מונה למלא מקום פנוי שקיים במועצת המנהלים, החל מ-10 בינואר 2016.

"מט הוא חבר רב ערך בהנהלה הבכירה של MannKind שנים רבות ומילא תפקיד חשוב בניהול המעבר שלנו לעסק בשלב המסחרי", אמר קנט קרסה, המנהל המוביל במועצת המנהלים של MannKind. "הוא מבין את האתגרים האסטרטגיים והפיננסיים שניצבים בפנינו בתקופה המאוד חשובה הזאת של החברה וכבר התחיל ליישם מספר פתרונות".

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

 

ליצירת קשר:

איש הקשר של החברה:

מתיו פפר

מנהל עסקים ראשי

661 775-5300

mpfeffer@mannkindcorp.com

 

מידע צופן פני עתיד

 

אמירות הכלולות בהודעה לעיתונות זאת שאינן היסטוריות באופן מובהק מטיבן הם מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את המידה שבה שיתוף הפעולה של MannKind עם סאנופי במסחור של Afrezza יצליח ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים עבור MannKind, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 ודוחות תקופתיים על גבי טופס 10-Q ו-8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE