MannKind מנקיינד מתקשרת בהסכם לשיתוף פעולה ורישוי

ולנסיה, קליפורניה, 21 בינואר 2016 (GLOBE NEWSWIRE):

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) הודיעה היום על התקשרותה בהסכם לשיתוף פעולה ורישוי עם חברה שהוקמה לאחרונה, Receptor Life Sciences Inc., שלפיו יפותחו מוצרי ריפוי שנשאפים במנות מרובות כדי לחקור את הפוטנציאל שלהם לטפל במצבים כמו כאב כרוני, מחלות נוירולוגיות והפרעות דלקתיות.

לפי תנאי ההסכם MannKind תבצע מחקרי פורמולציות ראשוניים ותפעל עם Receptor כדי לפתח פורמולציות נשאפות של תרכובות מסוימות שלא פורטו. MannKind גם תעביר טכנולוגיות ייצור למקבלת הרישיון, שתהיה אחראית לפעילויות הייצור והמסחור. הצדדים ישתפו פעולה בפיתוח הקליני של מוצרים מחקריים, כש-Receptor אחראית לכל עלויות הפיתוח. MannKind תהיה זכאית לקבל אבני דרך במחקר ובמסחור של עד 102.25 מיליון דולר וגם תמלוגים חד ספרתיים בינוניים עד דו ספרתיים נמוכים על המכירות נטו של המוצר.

"אנחנו שמחים ש-Receptor Life Sciences בחרה בטכנולוגיות הפורמולציה וההחדרה שלנו כדי לקדם את תיק המוצרים הנשאפים החדשים שלה", אמר מתיו פפר, מנהל העסקים הראשי של MannKind. "שיתוף הפעולה הזה מדגים את הערך יסודי של טכנולוגיות הפלטפורמות שלנו ומבנה שיתוף הסיכונים של העסקה מאפשר לנו לגוון את ההזדמנויות שלנו במוצרים מבלי לאבד את המיקוד בתוכנית המובילה שלנו".

אודות Receptor Life Sciences, Inc.

Receptor Life Sciences, Inc. היא חברה שמפתחת תרופות מסיאטל, וושינגטון. Receptor בשקט מניחה את היסודות למוצרים חדשים פורצי דרך בשוק התרופות המיוחדות.

שאלות: info@receptorlife.com

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) מתמקדת בגילוי ופיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

 

איש הקשר של החברה:

Matthew J. Pfeffer

מנהל עסקים ראשי

(661) 775-5300

         mpfeffer@mannkindcorp.com

 

מידע צופן פני עתיד

 

 

אמירות הכלולות בהודעה לעיתונות זאת שאינן היסטוריות באופן מובהק מטיבן הם מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את התלות ב- Receptor בפיתוח ומסחור של מוצרים, כולל סיכונים ש- Receptor אולי לא תקדיש מאמצים מספיקים לפעילויות האלה, בין אם בגלל היעדר מספיק משאבים כספיים או אחרים, החלטה אסטרטגית להתמקד ביוזמות אחרות או מסיבות אחרות, וסיכונים שההסכם עם Receptor עשוי להסתיים, וגם סיכונים שקשורים עם ההתקדמות, העיתוי והתוצאות של ניסויים קליניים, קשיים או עיכובים בבקשה או הקבלה של אישורי רגולציה, תחרות מצד חברות פארמה או ביוטק אחרות וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 והדו"ח הרבעוני על גבי טופס 10-Q לרבעון שהסתיים ביום 30 בספטמבר 2015. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE