ייתכן שמנקיינד תבקש הארכה להגשת דוח 10-K לגבי 2015

ולנסיה, קליפורניה, 26 בפברואר 2016 (GLOBE NEWSWIRE):

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) הודיעה היום שהיא צופה שלא תוכל להגיש בזמן את הדוח השנתי שלה על גבי טופס Form 10-K לגבי השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015 עד המועד האחרון שהוא 29 בפברואר 2016. במקרה כזה, החברה צופה שתגיש טופס 12b-25, הודעה על הגשה מאוחרת, לרשות האמריקנית לניירות ערך.

החברה חווה עיכובים בהשלמת הניתוח של סוגיות חשבונאיות שנובעות מהסיום של הסכם הרישוי עם סאנופי שעליו נמסר בעבר, וצופה שיהיה צורך בזמן נוסף כדי להשלים בדיקה מפורטת לגבי ירידת ערך של נכסים כתוצאה מהסיום.

אודות MannKind Corporation

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) מתמקדת בגילוי ופיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

 

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי הגשות עתידיות של דוחות לרשות האמריקנית לניירות ערך. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מסיכונים ואי וודאויות שונים, שכוללים אך לא רק התפתחויות שקשורות לניתוח שמתקיים של סוגיות חשבונאיות שנובעות מהסיום של הסכם הרישוי עם סאנופי. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת, פרט למה שמחייב החוק.

 

איש הקשר של החברה:

Matthew J. Pfeffer

מנהל כספים ראשי

661-775-5300

         mpfeffer@mannkindcorp.com

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE