MannKind Corporation מדווחת על התוצאות הכספיות ברבעון הרביעי של 2015 ובשנה המלאה

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 14 במרץ 2016 (GLOBE NEWSWIRE):

 

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) ו-(TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון הרביעי ובשנה המלאה שהסתיימו ב-31 בדצמבר 2015.

 

 

ברבעון הרביעי של 2015, הוצאות המחקר ופיתוח קטנו ב-64.8%, מ-17.6 מיליון דולר ל-6.2 מיליון דולר, ביטוי להשפעות של אמצעי השינויים המבניים שנקטנו ב-2015 והמעבר מפיתוח לפעילויות מסחריות. עלויות הנהלה וכלליות קטנו ב-33.6% מ-12.5 מיליון דולר ל-8.3 מיליון דולר, בעיקר בגלל הקיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות. המכירות של Afrezza המשיכו להיות נמוכות מהמצופה ברבעון הרביעי של 2015, וגרמו להחלטה של סאנופי ב-4 בינואר 2016 להחזיר את הזכויות על Afrezza ל-MannKind אחרי תקופת הודעה, וכל אלה השפיעו על השווי ואפשרות ההחזרה של נכסים בני קיימא בהתאם להנחיה חשבונאית. כתוצאה מכך, הוצאות על ירידת ערך שלא במזומן של 206.6 מיליון דולר נרשמו ברבעון הרביעי של 2015, שמתוכן 140.4 מיליון דולר קשורות להפחתת ערך של נכסים קבועים ו-66.2 מיליון דולר קשורים להפסד על התחייבויות רכישה עתידיות, בעיקר של אינסולין. הוצאה כזאת על ירידת ערך לא הוכרה ב-2014. עלויות הייצור של מוצרים ברבעון הרביעי של 2015, 51.8 מיליון דולר, קשורות לספיגת חסר של מחיקות מלאי, עובדים, ותקורה. לא הכרנו בשום עלויות ייצור של מוצרים ברבעון הרביעי של 2014 כי עדיין לא התחלנו את המסחור של Afrezza.

בשנה המלאה 2015, ההוצאות התפעוליות הכוללות שלנו, לא כולל הפחתת ערך של נכסים קבועים והפסד על התחייבויות רכישה, היו 138.1 מיליון דולר לעומת 179.6 מיליון דולר בשנה המלאה 2014, קיטון של 23.1%. עלויות המחקר ופיתוח הכוללות ב-2015 היו 29.7 מיליון דולר לעומת 100.2 מיליון דולר ב-2014, קיטון של 70.4%, בעיקר בגלל קיטון בהוצאות פיתוח שנבעו ממעבר לייצור מסחרי של Afrezza, קיטון בהוצאות שקשורות לניסויים קליניים וההשפעה של אמצעים לשינוי מבני, בנוסף לקיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מאירועים לא נשנים של השגת ביצועים ושינויים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015. הוצאות הנהלה וכלליות ב-2015 היו 41.0 מיליון דולר לעומת 79.4 מיליון דולר ב-2014, קיטון של 48.4%, בעיקר בגלל קיטון בהוצאה שלא במזומן על שכר במניות כתוצאה מהמענקים המבוססים על שינויים והשגת ביצועים ב-2014 וברבעון הראשון של 2015 וההשפעה של אמצעים לשינוי מבני, בנוסף לאי ההישנות של שכר טרחה בגין שירותים מקצועיים ששולם ברבעון השלישי של 2014 בקשר להתקשרות בהסכם הרישוי עם סאנופי.  עלויות הייצור של מוצרים ב-2015 היו 67.4 מיליון דולר שקשורות לספיגת חסר של מחיקות מלאי, עובדים ותקורה. לא הכרנו בשום עלויות ייצור של מוצרים ב-2014 כי עדיין לא התחלנו את המסחור של Afrezza.

ההפסד הנקי ב-2015 היה 368.4 מיליון דולר, כולל הוצאות הפחתת ערך שלא במזומן כוללות של 206.6 מיליון דולר, או 0.91$ למניה על בסיס 406.2 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, גבוה יותר מההפסד הנקי של 198.4 מיליון דולר, או 0.51$ למניה על בסיס 385.2 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, ב-2014. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-31 בדצמבר 2015 היה 428.7 מיליון.

המזומנים ושווי ערך המזומנים ב-31 בדצמבר 2014 היו 59.1 מיליון דולר, לעומת 32.9 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2015. ברבעון הרביעי של 2015 קיבלנו הכנסות נטו של 34.7 מיליון דולר ממכירה של מניות בבורסה לניירות ערך של תל אביב, הכנסות של 0.7 מיליון דולר מכתבי אופציות ואופציות שמומשו, תשלומים של 2.6 מיליון דולר מסאנופי עבור מוצרים שסופקו, והכנסות נטו של 13.6 מיליון דולר ממכירה של מניות בכפוף לאמצעי המכירה במחיר השוק שלנו. כעת, 30.1 מיליון דולר נותרו זמינים ללוות במסגרת הסדר ההלוואות המתוקן שלנו עם The Mann Group.

"התוצאות הפיננסיות שלנו בשנת 2015 לא היו מה שציפינו בהתחלת השנה, אבל אנחנו מצפים לשנים עשר החודשים הבאים באופטימיות והרבה התלהבות", אמר מתיו פפר, מנהל העסקים הראשי של MannKind Corporation. "Afrezza תהיה בקרוב שוב בשליטתנו וכולנו מלאי מרץ לגבי ההזדמנות להתחיל בפעילות מסחרית רזה וממוקדת שמדגישה את התכונות המבדלות של המוצר המוביל שלנו. עם ההצטרפות של מייקל קסטניה כמנהל המסחרי הראשי שלנו, כפי שהודענו מוקדם יותר היום, נקטנו בעוד צעד מוחשי בבניית התשתית המסחרית שלנו. פעילויות אחרות מתוכננות להגיע במהירות, כשנגבש סופית את האיוש של מגוון של תפקידים נוספים. יש עדיין הרבה לעשות בחודשים הבאים, אבל יש לכולנו מוטיבציה גבוהה הודות למשוב החיובי שקיבלנו ממטופלי Afrezza נלהבים וברצוננו לעשות ככל יכולתנו כדי להבטיח שיותר מבוגרים עם סוכרת יקבלו הזדמנות להנות מאותה התועלת".

שיחת ועידה

 

MannKind תארח שיחת ועידה כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי להשתתף בשיחה חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 4201 4510. המעוניינים להקשיב לשיחת הוועידה בשידור חי דרך האינטרנט יכולים לעשות זאת על ידי ביקור באתר של החברה בכתובת http://www.mannkindcorp.com.

השמעה חוזרת של השיחה בטלפון תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843‑7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4201 4510#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (NASDAQ and TASE: MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

 

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של החברה. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את הצלחת המעבר מסאנופי להחזרה של Afrezza,  היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר את Afrezza, היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס משאבי מזומנים נוספים, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2014 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

  איש הקשר של החברה:

מתיו ג'. פפר

מנהל עסקים ראשי

661-775-5300

         mpfeffer@mannkindcorp.com

(Tables to follow)

MannKind Corporation

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

(In thousands, except per share amounts)

 

 

Three months ended
December 31,

Twelve months ended
December 31,

 

 

2015

 

 

2014

 

 

2015

 

 

2014

 

Revenue

$

 

$

 

$

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating expenses:

 

 

 

 

Research and development

 

6,218

 

 

17,560

 

 

29,674

 

 

100,244

 

General and administrative

 

8,311

 

 

12,543

 

 

40,960

 

 

79,383

 

Product manufacturing

 

51,754

 

 

 

 

67,442

 

 

 

 

 

 

 

 

Property and equipment impairment

 

140,412

 

 

 

 

140,412

 

 

 

Loss on purchase commitments

 

66,167

 

 

 

 

66,167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total operating expenses

 

272,862

 

 

30,103

 

 

344,655

 

 

179,627

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loss from operations

 

(272,862

)

 

(30,103

)

 

(344,655

)

 

(179,627

)

Other income (expense)

 

(106

)

 

42

 

 

1,366

 

 

1,679

 

Interest expense on note payable to principal stockholder

 

(729

)

 

(729

)

 

(2,894

)

 

(2,894

)

Loss on extinguishment of debt

 

 

 

 

 

(1,049

)

 

 

Interest expense on notes

 

(3,331

)

 

(5,654

)

 

(21,231

)

 

(17,549

)

Interest income

 

10

 

 

5

 

 

18

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net loss

$

(277,018

)

$

(36,439

)

$

(368,445

)

$

(198,382

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Net loss per share— basic and diluted

$

(0.66

)

$

(0.09

)

$

(0.91

)

$

(0.51

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shares used to compute basic and diluted net loss per share

 

419,314

 

 

396,793

 

 

406,165

 

 

385,229

 

MannKind Corporation

Condensed Consolidated Balance Sheet

(Unaudited)

(in thousands)

 

 

December 31, 
2015 

December 31,
2014 

 

 

 

Assets

 

 

Current assets:

 

 

Cash and cash equivalents

$

    59,074

 

$

    120,841

 

Receivables from collaboration

 

  23

 

 

  50,436

 

Inventory – current

 

   -

 

 

  9,670

 

Deferred product costs from collaboration

 

    13,539

 

 

    -

 

Prepaid expenses and other current assets

 

    4,018

 

 

    20,206

 

Total current assets

 

  76,654

 

 

  201,153

 

Property and equipment — net

 

  48,749

 

 

  192,127

 

Other assets

 

    1,009

 

 

    1,159

 

Total

$

    126,412

 

$

    394,439

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities and Stockholders’ Deficit

 

 

 

 

 

 

Current liabilities

$

    268,324

 

$

    403,353

 

Senior convertible notes — long term

 

  27,613

 

 

  -

 

Note payable to principal stockholder

 

  49,521

 

 

  49,521

 

Sanofi loan facility and loss share obligation

 

    62,371

 

 

  3,034

 

Purchase commitments

 

  53,692

 

 

  -

 

Other liabilities

 

15,225

 

 

  12,301

 

Stockholders’ deficit

 

    (350,334

)

 

    (73,770

)

Total

$

    126,412

 

$

    394,439

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBENEWSWIRE