מנקיינד מפרסמת את המחיר של הנפקה ציבורית ישירה רשומה של מניות וכתבי אופציה

ולנסיה, קליפורניה, 9 במאי 2016 (GLOBE NEWSWIRE):

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) פרסמה היום את המחיר של הנפקה ציבורית ישירה רשומה של עד 48,543,692 מניות רגילות וכתבי אופציה לרכישת מספר מיצרפי של עד 48,543,692 מניות רגילות למשקיעים מוסדיים נבחרים. כל מניה רגילה נמכרת יחד עם כתב אופציה לרכישת 0.75 מניה רגילה (כתבי אופציה A) וכתב אופציה לרכישת 0.25 מניה רגילה (כתבי אופציה B) במחיר רכישה מיצרפי של $1.03. כתבי האופציה A יהיו ניתנים למימוש במחיר של 1.50$ למניה החל מההנפקה ויפקעו שנתיים לאחר מכן. כתבי האופציה B יהיו ניתנים למימוש במחיר של 1.50$ למניה החל ממאי 2017 ויפקעו 18 חודשים לאחר מכן. המניות הרגילות וכתבי האופציות יהיו ניתנים להפרדה מיידית ויונפקו בנפרד. ההנפקה צפויה להיסגר בתאריך 12 במאי 2016 או בסמוך לו, בכפוף לתנאי הסגירה המקובלים.

Rodman & Renshaw, חטיבה של H.C. Wainwright & Co., LLC, שימשה כסוכנת ההנפקה הבלעדית של ההנפקה.

ההכנסות הכוללות ברוטו מההנפקה צפויות להיות בערך 50.0 מיליון דולר. אחרי ניכוי שכר סוכנת הנפקה, ההכנסות נטו ל-MannKind צפויות להיות בערך 47.5 מיליון דולר. MannKind מתכוונת להשתמש בהכנסות נטו מההנפקה להון חוזר ולמטרות כלליות של החברה.

המניות וכתבי האופציה מונפקים בהתאם להצהרת רישום מהמדף על גבי טופס Form S-3 שהוגשה קודם לכן לרשות לניירות ערך (SEC) והוכרזה כתקפה ב-27 באפריל 2016. תוספת סופית לתשקיף שקשורה להנפקה תוגש ל-SEC, ותהיה זמינה באתר של SEC שכתובתו http://www.sec.gov ואפשר להשיג אותה גם על ידי יצירת קשר עם MannKind בכתובת

 

 25134 Rye Canyon Loop, Suite 300, Valencia, CA 91355, Attn: Investor Relations

 

או בטלפון (661) 775-5300, או מסוכנת ההנפקה באתר placements@hcwco.com או בטלפון 212-356-0500.

ההודעה לעיתונות הזאת לא תהווה הצעה למכור או שכנוע להצעה לקנות את ניירות הערך האלה, ולא תהיה כל מכירה של ניירות הערך האלה בכל מדינה או תחום שיפוט אחר שבהם הצעה, שכנוע או מכירה אלה יהיו בלתי חוקיים לפני הרישום או הכשירות בהתאם לחוקי ניירות הערך של אותה מדינה או אותו תחום שיפוט.

 

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) (TASE: MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

 

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר מוצרי פארמה. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

אשת קשר:

Rose Alinaya

SVP, Finance

661-775-5300

ralinaya@mannkindcorp.com

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE