מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון הראשון של 2016

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 9 במאי 2016 (GLOBE NEWSWIRE) :

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) פרסמה היום את התוצאות הכספיות שלה ברבעון הראשון שהסתיים ב-31 במרץ 2016.

ברבעון הראשון של 2016, ההוצאות התפעוליות הכוללות היו 20.0 מיליון דולר לעומת 21.7 מיליון דולר באותו רבעון ב-2015. הוצאות המחקר ופיתוח היו 5.1 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, קיטון של 45% לעומת הרבעון הראשון של 2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם והסגירה של המפעל בפרמוס, ניו ג'רזי ב-2015 והמעבר מפיתוח לפעילות מסחרית. עלויות הנהלה וכלליות היו 7.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016, קיטון של 30% לעומת הרבעון הראשון של 2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם והסגירה של המפעל בפרמוס ב-2015 בנוסף לקיטון בשכר טרחה בגין שירותים מקצועיים שקשור לפעולות תכנון אסטרטגי ששולם ב-2015 והוצאה נמוכה יותר שלא במזומן על שכר במניות. עלויות ייצור מוצרים ברבעון הראשון של 2016 היו 7.5 מיליון דולר, גידול של 300% לעומת אותו הרבעון ב-2015, בגלל ניצול חסר של מפעל הייצור והפסד של 2.4 מיליון דולר בגלל שערי חליפין של מט"ח שקשור בהתחייבויות רכישה.

החלק של החברה בשיתוף בהפסדים במסגרת הסכם הרישוי עם סאנופי היה 5.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2016. הסכום הכולל שחייבים לסאנופי הוא עכשיו 68.8 מיליון דולר, כולל ריבית שנצברה של 2.8 מיליון דולר.

ההפסד הנקי ברבעון הראשון 2016 היה 24.9 מיליון דולר, או $0.06 למניה על בסיס 428.9 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 30.7 מיליון דולר, או 0.08$ למניה על 398.9 מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ברבעון הראשון של 2015. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-31 במרץ 2016 היה 429.1 מיליון.

המזומנים ושווי ערך מזומנים ב-31 במרץ 2016 היו 27.7 מיליון דולר, לעומת 59.1 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2015. בפברואר 2016 התקבל תשלום מראש של 250,000 בהתאם להסכם שנמסר עליו כבר לשיתוף פעולה ורישוי עם Receptor Life Sciences. בנוסף, $467,000 התקבלו ממימוש של אופציות מניות על ידי עובדים. כעת, היתרה שאפשר ללוות במסגרת הסכם ההלוואה המתוקן עם The Mann Group היא 30.1 מיליון דולר. הצהרת רישום מהמדף אוניברסלית שהוגשה לאחרונה נכנסה לתוקף יחד עם תוספת לתשקיף עבור מכירה במחיר השוק בסך 50.0 מיליון דולר.

שיחת ועידה

 

MannKind תארח שיחת ועידה כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי להשתתף בשיחה חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 41477569. המעוניינים להקשיב לשיחת הוועידה בשידור חי דרך האינטרנט יכולים לעשות זאת על ידי ביקור באתר של החברה בכתובת http://www.mannkindcorp.com.

השמעה חוזרת של השיחה בטלפון תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843‑7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4147 7569#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation (Nasdaq:MNKD) (TASE: MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר מוצרי פארמה. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, קשיים או עיכובים בקבלת משוב רגולטורי או בהשלמה וניתוח של תוצאות מחקרים קליניים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

MannKind Corporation
Condensed Consolidated Statements of Operations
(Unaudited)
(In thousands)

 

 

Three months ended
March 31,  

 

 

 

2016  

 

 

2015  

 

Revenue 

$

 

$

 

 

 

 

 

 

 

 

Operating expenses:

 

 

Research and development 

 

5,130

 

 

9,377

 

General and administrative 

 

7,351

 

 

10,479

 

Product manufacturing

 

7,532

 

 

1,882

 

Total operating expenses 

 

20,013

 

 

21,738

 

 

 

 

 

 

 

 

Loss from operations 

 

(20,013

)

 

(21,738

)

Other income 

 

67

 

 

1,413

 

Interest expense on note payable to principal stockholder 

 

(721

)

 

(714

)

Interest expense on notes 

 

(4,221

)

 

(9,622

)

Interest income 

 

15

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Net loss 

$

(24,873

)

$

(30,658

)

 

 

 

 

 

 

 

Net loss per share — basic and diluted 

$

(0.06

)

$

(0.08

)

 

 

 

 

 

 

 

Shares used to compute basic and diluted net loss per share 

 

428,858

 

 

398,916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MannKind Corporation
Condensed Consolidated Balance Sheet
(Unaudited)
(in thousands)

 

 

March 31, 
2016 

December 31, 
2015 

 

 

 

Assets

 

 

Current assets:

 

 

Cash and cash equivalents

$

    27,653

 

$

     59,074

 

Receivables from collaboration

 

   144

 

 

   23

 

Deferred product costs from collaboration

 

  13,539

 

 

   13,539

 

Prepaid expenses and other current assets

 

    2,807

 

 

    4,018

 

Total current assets

 

  44,143

 

 

  76,654

 

Property and equipment — net

 

  48,033

 

 

  48,749

 

Other assets

 

    1,096

 

 

    1,009

 

Total

$

    93,272

 

$

    126,412

 

 

 

 

 

 

 

 

Liabilities and Stockholders’ Deficit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accounts payable

$

     582

 

$

    15,599

 

Accrued expenses and other current liabilities

 

   8,077

 

 

   7,929

 

Facility financing obligation

 

  75,010

 

 

  74,582

 

Deferred product sales from collaboration

 

  17,680

 

 

  17,503

 

Purchase commitments liabilities - current

 

  12,927

 

 

  12,475 

 

Deferred payments from collaboration

 

  134,935 

 

 

  140,231

 

Current liabilities

 

  249,211

 

 

  268,319

 

Note payable to related party

 

  49,521

 

 

  49,521

 

Sanofi loan facility and loss share obligation

 

  68,835

 

 

  62,371

 

Senior convertible notes

 

  27,618

 

 

  27,613

 

Net purchase commitments

 

  55,605

 

 

  53,692

 

Other liabilities

 

  15,946 

 

 

  15,225 

 

Stockholders’ deficit

 

(373,464

)

 

    (350,329

)

Total

$

     93,272

 

$

    126,412

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אשת קשר:

Rose Alinaya

SVP, Finance

661-775-5300

ralinaya@mannkindcorp.com

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE