תרו מפרסמת את התוצאות בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016

 

הותורן, ניו יורק, 26 במאי 2016, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון והשנה שהסתיימו ב-31 במרץ 2016

דגשים ברבעון שהסתיים ב-31 במרץ 2016 – לעומת 31 במרץ 2015

דגשים בשנה שהסתיים ב-31 במרץ 2016 – בהשוואה ל-31 במרץ 2015

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן – בהשוואה ל-31 במרץ 2015

קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, אמר: "בסך הכל, אנחנו מרוצים מהביצועים התפעוליים החזקים שלנו. בנוסף, הגידול של 9% לעומת השנה הקודמת במו"פ שלנו מפגין את המחויבות שלנו להגדלת צנרת הפיתוח של מוצרים איכותיים, כפי שמעידות גם עשר (10) בקשות שהוגשו ל-FDA השנה. אבל אנחנו ממשיכים להתמודד עם קשיים של כלל הענף בסביבה הגנרית, שנובעים מתחרות שגדלה כל הזמן וקונסולידציה של לקוחות. למרות זאת, אנחנו שומרים על אופטימיות זהירה לגבי הצמיחה שלנו בטווח הבינוני והארוך וממשיכים להתמקד בחיזוק צנרת המו"פ שלנו ויוזמות אחרות שממשיכות לשמור על המעמד הטוב שלנו בשוק".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור ארבע בקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA): קרם Naftifine Hydrochloride USP, 2%, קרם Oxiconazole Nitrate, 1%, ג'ל Diclofenac Sodium, 2% ושמן מקומי Fluocinolone Acetonide, 0.01% (קרם גוף וקרם קרקפת). בשנה שהסתיימה ב-31 במרץ 2016, המספר הכולל של בקשות שהוגשו ל-FDA היה עשר (10). לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים ושש בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות

ב-15 במרץ 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צרכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-24 במאי 2016, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:

תקופה

מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית

המחיר הממוצע ששולם למניה

שווי בדולרים של המניות שאפשר עדיין לרכוש במסגרת התוכנית

17 במרץ 2016 – 31 במרץ 2016

67,339

$140.30

 

1 באפריל 2016 – 24 במאי 2016

599,504

$135.76

 

סך הכל

666,843

$136.22

$159,165,488

 

Keveyis

ב-2 במאי 2016 תארו הודיעה שתמסור מעכשיו למפיצים את Keveyis™ (דיכלורפנמיד) ללא עלות לטיפול בשיתוק תקופתי ראשוני. כתוצאה מכך, תרו תפסיק את המכירות המסחריות ואת פעילות קידום המכירות הקשורה של Keveyis ותישא בכל העלויות שקשורות בייצורה. בטווח הקרוב, החולים ימשיכו לקבל את התרופה באמצעות שותפת התרופות המתמחות שלה, דיפלומט, בזמן שהחברה מעריכה את האפשרות הטובה ביותר להשארת עמלת הניפוק של בתי המרקחת לחולים נמוכה ככל האפשר.

שיחת ועידה (08:30 שעון החוף המזרחי, 27 במאי 2016)

כפי שנמסר כבר, החברה ארחה שיחת על הרווח בשעה 08:30 שעון החוף המזרחי ביום שישי, 27 במאי 2016, שבה ההנהלה הבכירה דנה בביצועים של החברה וענתה על שאלות של המשתתפים. השיחה הזאת הייתה נגישה באמצעות חיוג אודיו ושידור אינטרנט. משתתפי שיחת האודיו היו יכולים לחייג את המספרים הבאים:

כדי להשתתף בשיחת האודיו, ניתן היה לחייג את המספרים המפורטים לעיל חמש עד עשר דקות לפני זמן ההתחלה המתוכנן. המרכזנית מסרו הוראות לגבי הצגת שאלות לפני השיחה. התעתיק של האירוע יהיה זמן באתר של החברה בכתובת www.taro.com. השמעה חוזרת של האודיו תהיה זמינה במשך חמישה עשר (15) יום אחרי השיחה.

 

 

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תארו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

אנשי קשר

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ
מייקל קאלב
, (914) 345-9001

סגן נשיא של הקבוצה, סמנכ"ל כספים

Michael.Kalb@taro.com

או

וויליאם ג'. קוט, (914) 345-9001

William.Coote@taro.com

 

הצהרת חוף מבטחים

 

 אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו, כולל אך לא רק אמירות בהודעה לעיתונות הזאת בנוגע לכוונה של תרו לרכוש מחדש מניות רגילות שלה במסגרת התוכנית לרכישה חוזרת, ומקור המימון החזוי לרכישות החוזרות האלה. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים את מחיר השוק של מניית תרו, האופי של הזדמנויות השקעה אחרות שיוצגו לתרו,  תזרים המזומנים, תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(U.S. dollars in thousands, except share data)

 
   

Quarter Ended

 

Year Ended

   

March 31,

 

March 31,

   

2016

 

2015

 

2016

 

2015

   

(unaudited)

 

(unaudited)

 

(unaudited)

 

(audited)

Sales, net

 

$

265,073

   

$

244,180

   

$

950,751

   

$

862,944

 

Cost of sales

   

40,749

     

44,545

     

169,743

     

186,359

 

Impairment

   

95

     

-

     

2,042

     

-

 

Gross profit

   

224,229

     

199,635

     

778,966

     

676,585

 
                 

Operating Expenses:

               

Research and development

   

19,948

     

23,865

     

71,160

     

65,510

 

Selling, marketing, general and administrative

   

22,561

     

22,229

     

92,365

     

87,644

 

Settlements and loss contingencies

   

-

     

-

     

973

     

(4,200

)

Operating income

   

181,720

     

153,541

     

614,468

     

527,631

 
                 

Financial (income) expense, net:

               

Interest and other financial income

   

(2,896

)

   

(3,087

)

   

(12,604

)

   

(9,677

)

Foreign exchange expense (income)

   

47,478

     

(32,481

)

   

(7,068

)

   

(41,634

)

Other gain, net

   

860

     

395

     

2,680

     

2,738

 

Income before income taxes

   

137,999

     

189,504

     

636,820

     

581,680

 

Tax expense

   

22,950

     

36,872

     

95,313

     

96,059

 

Income from continuing operations

   

115,049

     

152,632

     

541,507

     

485,621

 

Net loss from discontinued operations attributable to Taro

   

(34

)

   

(314

)

   

(236

)

   

(787

)

Net income

   

115,015

     

152,318

     

541,271

     

484,834

 

Net income attributable to non-controlling interest

   

65

     

26

     

339

     

577

 

Net income attributable to Taro

 

$

114,950

   

$

152,292

   

$

540,932

   

$

484,257

 
                 

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:

               

Basic

 

$

2.68

   

$

3.56

   

$

12.63

   

$

11.32

 

Diluted

 

$

2.68

   

$

3.56

   

$

12.63

   

$

11.32

 
                 

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:

               

Basic

 

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.01

)

 

$

(0.01

)

Diluted

 

$

(0.00

)

*

$

(0.00

)

*

$

(0.01

)

 

$

(0.01

)

                 

Net income per ordinary share attributable to Taro:

               

Basic

 

$

2.68

   

$

3.56

   

$

12.62

   

$

11.31

 

Diluted

 

$

2.68

   

$

3.56

   

$

12.62

   

$

11.31

 
                 

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:

               

Basic

   

42,828,338

     

42,833,533

     

42,832,241

     

42,833,533

 

Diluted

   

42,828,338

     

42,833,533

     

42,832,241

     

42,833,750

 
 

* Amount is less than $0.01

May not foot due to rounding.

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

 

 

 

March 31,

 

March 31,

   

2016

 

2015

ASSETS

 

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

       

Cash and cash equivalents

 

$

576,757

   

$

481,641

 

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

   

648,297

     

434,899

 

Restricted short-term bank deposits

   

-

     

199

 

Marketable securities

   

3,572

     

3,458

 

Accounts receivable and other:

       

Trade, net

   

238,611

     

222,427

 

Other receivables and prepaid expenses

   

270,724

     

250,911

 

Inventories