מנקיינד מדווחת על התוצאות הכספיות של הרבעון השני של 2016

 

שיחת ועידה תתחיל היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי

ולנסיה, קליפורניה, 8 באוגוסט 2016, (GLOBE NEWSWIRE) :

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE:MNKD) דיווחה היום על התוצאות הכספיות שלה ברבעון השני ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016.

ברבעון השני שהסתיים  ב-30 ביוני 2016, ההוצאות התפעוליות הכוללות היו 19.1 מיליון דולר לעומת 24.1 מיליון דולר באותו רבעון ב-2015. הוצאות המחקר ופיתוח היו 4.3 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, קיטון של 44% לעומת הרבעון השני של 2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם ב-2015 בעקבות סיום ניסויי הרישום של Afrezza. עלויות מכירה, הנהלה וכלליות היו 11.1 מיליון דולר ברבעון השני של 2016, גידול של 5% לעומת עלויות הנהלה וכלליות ברבעון השני של 2015, בעיקר בגלל הוצאות מכירה ושיווק. הייצור של המוצר המסחרי התחדש ברבעון השני של 2016, כהכנה להשקה המחודשת של Afrezza ברבעון השלישי של 2016, וכתוצאה מכך הוכרו עלויות ייצור מוצר של 3.7 מיליון דולר בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016. בגלל ייצור מוגבל וניצול חסר של מפעל הייצור באותה תקופה ב-2015, עלויות ייצור המוצר היו 5.7 מיליון דולר ברבעון השני של 2015 בגלל ספיגת חסר של עלויות עובדים ותקורה.

בששת החודשים הראשונים של 2016 ההוצאות התפעוליות הכוללות היו 39.1 מיליון דולר, קיטון של 15% לעומת 45.8 מיליון דולר באותה תקופה ב-2015. הוצאות מחקר ופיתוח היו 9.4 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, קיטון של 45% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל הקיטון בכוח אדם ב-2015 והמעבר מפיתוח לפעילויות מסחרית. הוצאות מכירה, כלליות והנהלה בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 היו 18.5 מיליון דולר, קיטון של 13% לעומת אותה תקופה ב-2015, בעיקר בגלל קיטון בכוח אדם, קיטון בשכר טרחה בגין שירותים מקצועיים שקשור לפעולות תכנון אסטרטגי והוצאה נמוכה יותר שלא במזומן על שכר במניות ב-2015, עם קיזוז בגלל גידול בהוצאות מכירה ושיווק ב-2016. עלויות ייצור מוצר היו 11.2 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016, גידול של 47% לעומת אותה תקופה ב-2015, כשהייצור של המוצר המסחרי התחדש כהכנה להשקה המחודשת של Afrezza ברבעון השלישי של 2016.

בשלושת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 החברה הרוויחה 0.3 מיליון דולר במסגרת הסכם הרישוי עם סאנופי, שהיא חייבת לשלם כתשלום מוקדם כנגד היתרה שהיא חייבת במסגרת אמצעי ההלוואה של סאנופי. נכון ל-30 ביוני 2016, הסכום הכולל שחייבים לסאנופי הוא 70.3 מיליון דולר, שכולל ריבית מצטברת של 4.3 מיליון דולר.

בהפסד הנקי בשלושת החודשים ובששת החודשים שהסתיימו ב-30 ביוני 2016 כלולה ההשפעה שלא במזומן של התאמה לשווי הוגן בסך 5.3 מיליון דולר של התחייבות הערבות שקשורה להנפקה הישירה הרשומה שהושלמה במאי 2016.

ההפסד הנקי ברבעון השני של 2016 היה 30.0 מיליון דולר, או $0.07 למניה על בסיס 455.3 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות, לעומת ההפסד הנקי של 28.9 מיליון דולר, או 0.07$ למניה על בסיס 401.0 מיליון מניות ממוצעות משוקללות מונפקות ברבעון השני של 2015. מספר המניות הרגילות המונפקות ב-30 ביוני 2016 היה 477.7 מיליון.

המזומנים ושווי ערך מזומנים ב-30 ביוני 2016 היו 63.7 מיליון דולר, לעומת 27.7 מיליון דולר ב-31 במרץ 2016. במאי 2016 החברה קיבלה הכנסות נטו של 47.4 מיליון דולר עם ההשלמה של הנפקה ישירה רשומה, 9.2 מיליון דולר מסאנופי עבור המכירה של מלאי אינסולין שקשורה להתחייבות חוזית עם הסיום של הסכם הרישוי עם סאנופי, ו-0.7 מיליון דולר מקונטיקט כזיכוי מס על מחקר ופיתוח. כעת, היתרה שאפשר ללוות במסגרת הסכם ההלוואה המתוקן עם The Mann Group היא 30.1 מיליון דולר יחד עם 50.0 מיליון דולר שזמינים במסגרת מכירה במחיר השוק.

שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט

MannKind תארח שיחת ועידה ומצגת בשידור אינטרנט כדי לדון בתוצאות האלה היום בשעה 17:00 שעון החוף המזרחי. כדי לצפות ולהאזין לשידור האינטרנט, בקרו באתר של MannKind בכתובת http://www.mannkindcorp.com ותלחצו על הקישור Q2 2016 MannKind Earnings Conference Call בחלק Webcast של News & Events. כדי להשתתף בשיחה החיה בטלפון, חייגו בבקשה (888) 771-4371 או (847) 585-4405 והשתמשו בסיסמה למשתתפים: 41477572.

השמעה חוזרת טלפונית של השיחה תהיה נגישה בערך 14 יום אחרי סיום השיחה על ידי חיוג (888) 843-7419 או (630) 652-3042 ושימוש בסיסמה למשתתפים: 4147 7572#. השמעה חוזרת תהיה זמינה גם באתר של MannKind במשך 14 יום.

 

אודות MannKind Corporation

 

MannKind Corporation מנקיינד (Nasdaq:MNKD) (TASE: MNKD) מתמקדת בגילוי, פיתוח ומסחור של מוצרים טיפוליים עבור חולים עם מחלות כמו סוכרת. MannKind מחזיקה אתר בכתובת www.mannkindcorp.com שבו MannKind מפרסמת באופן סדיר עותקים של ההודעות לעיתונות שלה וגם מידע נוסף על MannKind. מי שמעוניין יכול להירשם כמנוי באתר של MannKind להתראות דואל שנשלחות אוטומטית כש-MannKind מפרסמת הודעות לעיתונות, מגישה את הדוחות שלה לרשות האמריקנית לניירות ערך או מפרסמת מידע מסוים אחר באתר.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זאת כוללת מידע צופה פני עתיד שכרוכים בו סיכונים ואי ודאויות, כולל אמירות לגבי היכולת של MannKind למסחר באופן ישיר מוצרי תרופות. מילים כגון "מאמינה", "צופה", "מתכננת", "מתכוונת", "יעד", "פוטנציאלי" וביטויים דומים ושימוש בלשון עתיד מיועדים לזהות מידע צופה פני עתיד. מידע צופה פני עתיד זה מבוסס על הציפיות הנוכחיות של MannKind. התוצאות בפועל והעיתוי של אירועים יכולים להיות שונים באופן מהותי מאלה שחזויים במידע צופה פני עתיד כזה כתוצאה מהסיכונים ואי הוודאויות האלה, שכוללים אך לא רק את היכולת של MannKind ליצור מכירות משמעותיות של מוצרים, היכולת של MannKind לנהל את משאבי המזומנים הקיימים שלה או לגייס הון נוסף, תנודתיות במחיר המניה, וסיכונים אחרים המפורטים בדיווחים של MannKind לרשות האמריקני לניירות ערך, כולל הדוח השנתי על גבי טופס 10-K על השנה שהסתיימה ב-31 בדצמבר 2015 ודוחות תקופתיים לאחר מכן על גבי טופס 10-Q ודוחות שוטפים על גבי טופס 8-K. אתם מוזהרים לא לבטוח בביטחון מופרז במידע הצופה פני עתיד הזה, שמתייחס רק ליום הפרסום של ההודעה הזאת. כל המידע הצופה פני עתיד מסויג בשלמותו על ידי הודעת אזהרה זאת, ו-MannKind לא מתחייבת לשנות או לעדכן מידע צופה פני עתיד כלשהו כדי לשקף אירועים או נסיבות אחרי התאריך של הודעה זאת.

 

 

 

MannKind Corporation

Condensed Consolidated Statements of Operations

(Unaudited)

(In thousands)

 
 

Three months ended

 

Six months ended

 

June 30,

 

June 30,

   

2016

     

2015

     

2016

     

2015

 

Revenue

$

   

$

   

$

   

$

 
               

Operating expenses:

             

Research and development

 

4,310

     

7,737

     

9,440

     

17,115

 

Selling, general and administrative

 

11,110

     

10,623

     

18,460

     

21,102

 

Product manufacturing

 

3,704

     

5,691

     

11,236

     

7,573

 

Total operating expenses

 

19,124

     

24,051

     

39,136

     

45,790

 
               

Loss from operations

 

(19,124

)

   

(24,051

)

   

(39,136

)

   

(45,790

)

Other (expense) income

 

(5,959

)

   

(10

)

   

(5,892

)

   

1,403

 

Interest expense on note payable to principal stockholder

 

(721

)

   

(721

)

   

(1,443

)

   

(1,435

)

Interest expense on notes

 

(4,181

)

   

(4,131

)

   

(8,401

)

   

(13,753

)

Interest income

 

26

     

3

     

41

     

6

 
               

Net loss

 

(29,959

)

   

(28,910

)

   

(54,831

)

   

(59,569

)

               

Net loss per share — basic and diluted

$

(0.07

)

 

$

(0.07

)

 

$

(0.12

)

 

$

(0.15

)

               

Shares used to compute basic and diluted net loss per share

 

455,305

     

401,018

     

442,082

     

399,972

 
               

 

 

MannKind Corporation

Condensed Consolidated Balance Sheet

(Unaudited)

(in thousands)

 
 

June 30,  2016

 

December 31,  2015

           

Assets

   

Current assets:

   

Cash and cash equivalents

$

63,733

   

$

59,074

 

Inventory

 

2,866

     

-

 

Deferred costs from collaboration

 

22,742

     

13,539

 

Prepaid expenses and other current assets

 

1,423

     

4,041

 

Total current assets

 

90,764

     

76,654

 

Property and equipment — net

 

47,422

     

48,749

 

Other assets

 

1,248

     

1,009

 

Total

$

139,434

   

$

126,412

 
           

Liabilities and Stockholders’ Deficit

   
     

Current liabilities:

             

Accounts payable

$

2,849

   

$

15,599

 

Accrued expenses and other current liabilities

 

10,252

     

7,929

 

Facility financing obligation

 

75,452

     

74,582

 

Deferred sales from collaboration

 

17,680

     

17,503

 

Purchase commitment loss - current

 

20,986

     

12,475

 

Deferred payments from collaboration

 

144,431

     

140,231

 

Warrant liability

 

18,056

     

-

 

Total current liabilities

 

289,706

     

268,319

 

Note payable to related party

 

49,521

     

49,521

 

Sanofi loan facility and profit/loss share obligation

 

69,978

     

62,371

 

Senior convertible notes

 

27,623

     

27,613

 

Non-current purchase commitment loss

 

52,515

     

53,692

 

Other liabilities

 

16,668

     

15,225

 

Stockholders’ deficit

 

(366,577

)

   

(350,329

)

Total

$

139,434

   

$

126,412

 
               

 

אשת הקשר של החברה:
רוז אלינאיה
סגנית נשיא בכירה, כספים
661-775-5300
ralinaya@mannkindcorp.com
 

 

 

 

 

 

*** הידיעה מופצת בעולם על ידי חברת התקשורת הבינלאומית GLOBE NEWSWIRE