תרו מפרסמת את התוצאות ברבעון שהסתיים ביוני 2016

  

הותורן, ניו יורק, 10 באוגוסט 2016, (BUSINESS WIRE):

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ ("תרו" או "החברה") (NYSE:TARO) מסרה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2016

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 ביוני 2016 – לעומת 30 ביוני 2015

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן

מר קאל סונדרם, מנכ"ל תרו, אמר: "בסך הכל, אנחנו מרוצים מהביצועים התפעוליים החזקים שלנו. ההשקעה המוגדלת שלנו במו"פ משקפת את ההתמקדות המתמשכת שלנו בפיתוח צנרת מוצרים בפיתוח חזקה. המכירות ממוצרים חדשים מתחילות להאיץ, אבל אנחנו ממשיכים לחוות עלייה בעוצמת התחרות. התוצאות הכספיות החזקות שלנו, פיתוח צנרת המוצרים בפיתוח שלנו וההשקעה במסגרת תוכנית הרכישה מחדש של מניות שלנו מפגינים את המחויבות שלנו להגדיל את הערך לבעלי המניות בטווח הארוך".

אישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורי ממינהל המזון והתרופות של ארה"ב ("FDA") עבור הבקשה לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) של ג'ל Adapalene 0.3%. לחברה יש עכשיו בסך הכל שלושים וארבע בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA.

התוכנית לרכישה חוזרת של מניות

ב-15 במרץ 2016 החברה הודיעה שמועצת המנהלים שלה אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 250 מיליון דולר. הרכישות החוזרות יכולות להתבצע מעת לעת לפי שיקול דעתה של החברה, על סמך הערכות שוטפות של צורכי המזומנים של העסק, מחיר השוק של המניה ותנאי שוק כלליים. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת. ההרשאה לרכישה חוזרת מאפשרת לחברה לרכוש את המניות הרגילות שלה מעת לעת באמצעות רכישות בשוק הפתוח, עסקאות בעקבות משא ומתן או באמצעים אחרים, כולל תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1 בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. הטבלה שלהלן מציגה את הרכישה של מניות רגילות נכון ל-31 ביולי 2016, שנרכשו בהתאם לתוכנית לפי סעיף 10b5-1:

תקופה

מספר כולל של מניות שנרכשו כחלק מהתוכנית הנוכחית

המחיר הממוצע ששולם למניה

שווי בדולרים של המניות שאפשר עדיין לרכוש במסגרת התוכנית

17 במרץ 2016 – 31 במרץ 2016

67,339

$140.30

 

1 באפריל 2016 – 30 באפריל 2016

117,515

$141.46

 

1 במאי 2016 ­– 31 במאי 2016

552,474

$134.86

 

1 ביוני 2016 – 30 ביוני 2016

290,298

$142.32

 

1 ביולי 2016 ­– 31 ביולי 2016

318,080

$141.28

 

סך הכל

1,345,706

$138.84

$63,168,864

 

הגשת טופס F-20 ל-SEC

ב-9 ביוני החברה הגישה את הדוח השנתי שלה על גבי טופס F-20 לרשות האמריקנית לניירות ערך (SEC) לשנת הכספים שהסתיימה ב-31 במרץ 2016.

עזיבות של נושאי משרה

ב-21 ביוני תרו הודיעה על התפטרותו של סמנכ"ל הכספים שלה, מייקל קאלב, שעזב כדי לקבל משרת סמנכ"ל כספים בחברה ציבורית אחרת.

ב-6 ביולי החברה הודיעה שהמנכ"ל שלה, מר קאל סונדרם, מתכוון להתפטר מתפקידו כמנכ"ל עד סוף השנה הקלנדרית הנוכחית. מר סונדרם יחזור להודו, למלא משרה בכירה במטה הגלובלי של סאן פארמה אחרי סיום תפקידו בתרו בסוף 2016.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

אודות תרו

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ היא חברת תרופות רב לאומית המבוססת על מדע, שמחויבת לענות על הצרכים של לקוחותיה באמצעות גילוי, פיתוח, ייצור ושיווק של מוצרי בריאות באיכות הגבוהה ביותר. למידע נוסף על תרו תעשיות פרמצבטיקה בע"מ, בקרו בבקשה באתר של החברה בכתובת www.taro.com.

הצהרת חוף מבטחים

הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים הוכנו על אותו בסיס כמו הדוחות הכספיים המאוחדים השנתיים, ולדעת ההנהלה משקפים את כל ההתאמות הנחוצות כדי להציג באופן הוגן את המצב הכספי ותוצאות הפעילות של החברה. יש לקרוא את הדוחות הכספיים המאוחדים הלא מבוקרים יחד עם הדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים שכלולים בדוח השנתי של החברה על גבי טופס F-20, כפי שהוגש ל-SEC. אמירות מסוימות בהודעה זאת הן מידע צופה פני עתיד כמשמעותו ב-Private Securities Litigation Reform Act של 1995. אמירות אלה כוללות, אך לא רק, אמירות שלא מתארות עובדות היסטוריות או שמתייחסות או קשורות לאירועים או נסיבות שהחברה "מעריכה", "מאמינה" או "מצפה" שיקרו או לשון דומה, ואמירות בנוגע לביצועים הכספיים של החברה, הזמינות של מידע כספי והערכות של תוצאות כספיות ומידע לגבי שנת הכספים 2017. למרות שהחברה מאמינה שהציפיות שמשתקפות במידע צופה פני עתיד זה מבוססות על הנחות סבירות, היא לא יכולה לתת ערובות לכך שהציפיות שלה יתגשמו. גורמים שיכולים לגרום לכך שהתוצאות בפועל יהיו שונות כוללים תנאים כלכליים כלליים מקומיים ובינ"ל, תנאי השוק והענף, שינוי במצב הפיננסי של החברה, תביעות משפטיות שיוגשו על ידי צד כלשהו לבית משפט כלשהו בישראל, בארצות הברית או בכל מדינה שתרו פועלת בה, פעולות רגולציה וחקיקה במדינות שתרו פועלת בהן, וסיכונים אחרים המפורטים מעת לעת בדוחות של החברה לרשות האמריקנית לניירות ערך, כולל הדוחות השנתיים שלה על גבי טופס 20-F. מידע צופה פני עתיד ישים רק ביום שבו הוא מפורסם. החברה לא מתחייבת לעדכן, לשנות או לתקן מידע צופה פני עתיד כלשהו, בין אם כתוצאה של מידע חדש, התפתחויות נוספות או עוקבות או מסיבה אחרת.

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENTS OF OPERATIONS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands, except share data)

 
   

Three Months Ended June 30,

 
   

2016

   

2015

 

Sales, net

 

$

233,784

     

$

215,278

   

Cost of sales

   

50,885

       

43,474

   

Impairment

   

108

       

-

   

Gross profit

   

182,791

       

171,804

   
             

Operating Expenses:

           

Research and development

   

17,920

       

14,540

   

Selling, marketing, general and administrative

   

22,252

       

22,892

   

Operating income

   

142,619

       

134,372

   
             

Financial (income) expense, net:

           

Interest and other financial income

   

(3,306

)

     

(3,269

)

 

Foreign exchange expense

   

5,909

       

4,200

   

Other gain, net

   

403

       

352

   

Income before income taxes

   

140,419

       

133,793

   

Tax expense

   

30,425

       

30,089

   

Income from continuing operations

   

109,994

       

103,704

   

Net loss from discontinued operations attributable to Taro

   

(101

)

     

(31

)

 

Net income

   

109,893

       

103,673

   

Net (loss) income attributable to non-controlling interest

   

(4

)

     

37

   

Net income attributable to Taro

 

$

109,897

     

$

103,636

   
             

Net income per ordinary share from continuing operations attributable to Taro:

           

Basic

 

$

2.59

     

$

2.42

   

Diluted

 

$

2.59

     

$

2.42

   
             

Net loss per ordinary share from discontinued operations attributable to Taro:

           

Basic

 

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

Diluted

 

$

(0.00

)

*

 

$

(0.00

)

*

             

Net income per ordinary share attributable to Taro:

           

Basic

 

$

2.59

     

$

2.42

   

Diluted

 

$

2.59

     

$

2.42

   
             

Weighted-average number of shares used to compute net income per share:

           

Basic

   

42,370,644

       

42,833,533

   

Diluted

   

42,370,644

       

42,833,533

   
 

* Amount is less than $0.01

May not foot due to rounding.

 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED BALANCE SHEETS

(U.S. dollars in thousands)

 
   

June 30,

 

March 31,

   

2016

 

2016

ASSETS

 

(unaudited)

 

(audited)

CURRENT ASSETS:

       

Cash and cash equivalents

 

$

438,732

   

$

576,757

 

Short-term and current maturities of long-term bank deposits

   

532,624

     

648,297

 

Marketable securities

   

3,521

     

3,572

 

Accounts receivable and other:

       

Trade, net

   

289,803

     

238,611

 

Other receivables and prepaid expenses

   

271,443

     

270,724

 

Inventories

   

147,945

     

138,553

 

Long-term assets held for sale, net

   

1,058

     

1,081

 

TOTAL CURRENT ASSETS

   

1,685,126

     

1,877,595

 

Long-term bank deposits

   

283,676

     

115,173

 

Property, plant and equipment, net

   

164,598

     

159,459

 

Other assets

   

34,923

     

35,806

 

TOTAL ASSETS

 

$

2,168,323

   

$

2,188,033

 
         

LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

       

CURRENT LIABILITIES:

       

Trade payables and other current liabilities

 

$

243,378

   

$

245,462

 

TOTAL CURRENT LIABILITIES

   

243,378

     

245,462

 

Deferred taxes and other long-term liabilities

   

5,517

     

5,427

 

TOTAL LIABILITIES

   

248,895

     

250,889

 
         

Taro shareholders' equity

   

1,913,429

     

1,931,142

 

Non-controlling interest

   

5,999

     

6,002

 

TOTAL LIABILITIES AND SHAREHOLDERS' EQUITY

 

$

2,168,323

   

$

2,188,033

 
 

 

TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

SUMMARY CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

(Unaudited)

(U.S. dollars in thousands)

 
   

Three Months Ended June 30,

   

2016

 

2015

Cash flows from operating activities:

       

Net income

 

$

109,893

   

$

103,673

 

Adjustments required to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

       

Depreciation and amortization

   

3,692

     

3,913

 

Impairment for long-lived assets

   

108

     

-

 

Realized loss on sale of marketable securities and long-lived assets

   

-

     

48

 

Change in derivative instruments, net

   

2,671

     

(5,198

)

Effect of change in exchange rate on inter-company balances and bank deposits

   

4,101

     

1,716

 

Deferred income taxes, net

   

(20,282

)

   

3,329

 

(Increase) decrease in trade receivables, net

   

(51,220

)

   

25,809

 

(Increase) decrease in inventories, net

   

(9,190